Jocul logico-matematic în grădinița de copii (Demers de cercetare)

Cercetarea noastră are ca obiectiv principal determinarea particularităților de dezvoltare a capacităților intelectuale ale preșcolarilor și demonstrarea eficienței utilizării unui ansamblu de jocuri logico-matematice în dezvoltarea lor.

Activitatea de cercetare a fost orientată în sensul atingerii următoarelor obiective:
• O1- Identificarea efectelor utilizării jocurilor logico-matematice în grădiniță, asupra gradului de participare a copiilor la activitățile matematice.
• O2-Stimularea dezvoltării capacităților intelectuale ale copiilor prin intermediul jocului logico-matematic.
• O3- Aplicarea jocurilor logico-matematice în desfășurarea activităților din grădiniță și testarea eficienței acestora.

Ipoteza cercetării: Dacă utilizăm jocurile logico-matematice în cadrul activităților matematice din grădiniță, vom stimula dezvoltarea intelectuală a copiilor și  în același timp va crește interesul copiilor pentru activitățile matematice.

Cercetarea a fost aplicată pe un singur eșantion, cu testare inițială și testare finală, iar la final au fost comparate rezultatele obținute la indicatorii stabiliți. Eșantionul ales este alcătuit din 24 de copii, cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani, dintre care 13 sunt fete și 11 sunt băieți. Copiii sunt dezvoltați normal din punct de vedere fizic și intelectual, nu sunt copii cu probleme de atenție sau comportamentale. Copiii provin din familii cu ambii părinți.

Organizarea cercetării

Cercetarea s-a  desfășurat la G.P.P. Nr. 8 Buzău, pe o perioadă de 5 luni repartizate astfel: în  primele 2 săptămâni a avut loc etapa de testare inițială, 7 săptămâni perioada de desfășurare a activităților matematice, în manieră tradițională, 2 săptămâni pentru testarea finală, apoi introducerea jocurilor logico-matematice pe o perioadă de  7 săptămâni și apoi testarea finală după etapa experimentală, pe o perioadă de 2 săptămâni.

Pe toată perioada cercetării, am utilizat același eșantion de copii, descris mai sus. Probele la testarea inițială și testarea finală au fost aceleași pentru ambele etape/perioade, în final rămânând să comparăm rezultatele obținute după fiecare perioadă.

Experimentul s-a desfășurat pe 3  etape astfel:

  • Etapa preexperimentală – aplicarea chestionarului de evaluare inițială;
  • Etapa experimentală – desfășurarea experimentului, prin introducerea în desfășurarea activităților matematice a jocurilor logice;
  • Etapa postexperimentală – aplicarea aceluiași chestionar de evaluare ca în etapa inițială.

După desfășurarea activităților experimentale, am reluat probele aplicate la testarea inițială și am obținut un alt punctaj.

Concluzii

Din prelucrarea, analiza și interpretarea datelor, am obținut confirmarea ipotezei de la care am pornit: Dacă utilizăm  jocurile logico-matematice în cadrul activităților matematice din grădiniță, vom stimula dezvoltarea intelectuală a copiilor și  în același timp va crește interesul copiilor pentru activitățile matematice.

În completarea concluziei demersului de cercetare, se poate reafirma că această vârstă fragedă este propice asimilării de cunoştinţe, de acum copilul începe să se dezvolte pe un anumit făgaş iar noi, educatoarele, părinţii, avem datoria de a le îndruma paşii pe „drumul cel drept”. Nu trebuie să uităm că toţi copiii învaţă imitând pe adult sau pe alţi copii, şi să oferim de fiecare dată un bun exemplu de comportare acestora. Tot ceea ce noi cerem de la copii să se regăsească în propriul nostru comportament.

Bibliografie
1. Claparede,E..- „Psihologia copilului şi pedgogia experimentală”, E.D.P., 1975;
2. Dumitrana, M., 2002, “Activitățile matematice în grădiniță”,  Editura Compania,  București
3. Elkonin,B.D.- „Psihologia jocului”,  E.D.P.,Bucureşti, 1980 ;
4. Ezechil, L., Păiși, M. – „Laborator preșcolar- ghid metodologic”, Editura V&I Integral, București 2001
5. Ghețu G., 2008, “Diagnosticarea capacitatilor matematice la preșcolari”, Editura Rovimed Publishers, Bacău
6. Mot C., 2002, “Matematica pentru cei mici”, Editura EMIA, Deva ;
7. Nicola,  I. (2000).  Pedagogie.  București: Editura Didactica și Pedagogică
8. Nicola, I.(2003). Tratat de pedagogie şcolară . București: Editura Aramis
9. Neagu, M., Beraru, G. – „Activități matematice în grădiniță”, Editura Polirom, Iași 1997
10. Piaget,J.,Inhelder,B.- „Psihologia copilului”,E.D.P.,Bucureşti; 1976
11. Şchiopu,U.,Verza,E.- „Psihologia vârstelor”, E.D.P.,Bucureşti, 1981;
12. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, 2008- 2009;
13. Revista învăţământului preşcolar, 1990-1994.
14. Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar;
15. Antone, V., Gheorghinoiu, C., Obeada, M., Metodica predarii matematicii. Jocul didactic matematic, Editura Ex Libris, Braila, 2002
16. Invatamantul primar, nr. 1-3/2006, Revista dedicata cadrelor didactice, Editura Miniped, Bucuresti, 2006
17. Piaget,J., Psihologia copilului (traducere), E.D.P., Bucuresti, 1988

 

prof. Adelina Lupu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adelina.lupu

Articole asemănătoare