Managementul educațional

Managementul educațional are un rol deosebit în progresul educației. Acesta stabilește anumite puncte cheie într-o desfășurare cât mai bună a întregului proces de învățământ. Pentru a înțelege managementul educațional trebuie să fii întâi un bun manager și să ai abilitatea de a soluționa problemele ce pot apărea la nivelul unităților școlare.

Managementul educațional presupune înțelegerea și tratarea cu tact și responsabilitate a cazurilor care apar. Totodată, în prim-planul acestui tip de management, se pune accentul pe interacțiunea cu oamenii. Astfel, un bun manager în educație trebuie să știe cum să dirijeze o întâlnire cu personalul unității în care își desfășoară activitatea și să asigure cadrul necesar implementării unor idei noi, inovative, care să conducă la o bună funcționare a întregii activități.

Managerul trebuie să găsească soluții și să motiveze oamenii pentru un rezultat pozitiv. În primul rând, un bun manager în educație trebuie să fie foarte bine organizat și apoi el poate deveni un lider într-o instituție de învățământ, în cazul nostru, pe care să o facă să funcționeze după anumite reguli clare și precise, conform regulamentului de ordine interioară al unității stabilit în prealabil.

Pentru ca managementul să funcționeze la capacitățile reale, este nevoie de inovație, idei moderne care să stimuleze tinerii și să îi atragă.

Studiile propun mai multe stiluri sau modele manageriale, evidențiind caracteristicile managementului educațional, care facilitează înțelegerea conceptelor educaționale. Educația are un rol principal în societate, în formarea și educarea prin metode moderne și tradiționale a tinerilor care trebuie susținuți și motivați. De  aceea, organizarea este foarte importantă în educație. Managerul trebuie să fie preocupat permanent de funcționarea în bune condiții a întregului proces instructiv-educativ, care să vină cu rezultate concrete asigurând un feedback pozitiv între toate părțile participante în derularea acestui proces.

 

prof. Elena-Alina Caradel

Școala Gimnazială Nr. 1, Poienarii de Muscel (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.caradel

Articole asemănătoare