Leadership și management în instituțiile de învățământ (Mobilitate Erasmus+)

Școlile și conducerea unităților școlare au devenit o prioritate în agendele de politică educațională la nivel internațional. Acest domeniu joacă un rol-cheie în îmbunătățirea rezultatelor organizaționale prin influențarea motivațiilor și capacității echipelor de personal, precum și prin îmbunătățirea climatului și mediului înconjurător.

Din cauza acestor tendințe, funcția de conducere este acum din ce în ce mai des definită de un set de roluri exigente, care includ managementul financiar și de resurse umane, precum și managementul învățării. De aceea, în perioada 20-24.07.2020 școala Glodeni, reprezentată de cei doi directori, a participat la cursul de formare cu tema ,,Leadership and Management in educational establishments”, din cadrul Proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA101 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, titlul proiectului fiind ,,Educație incluzivă – educație pentru viitor”, nr. referință: 2019-1-RO01-KA101-061952, desfășurat în Praga –Cehia. Furnizorul cursului a fost ShipCon Limassol Ltd., iar formatorul cursului a fost Shumran Hafoudh.

La curs au participat profesori din mai multe țări: Polonia, Slovenia, Slovacia, Irlanda şi România.

Metodologia de formare s-a axat pe trei elemente importante:

  • Furnizarea de cunoștințe despre educația incluzivă (teorie)
  • Utilizarea instrumentelor de formare, precum studii de caz, clipuri video, jocuri, animații și exerciții (practică – schimb de experiență privind educația incluzivă)
  • Feedback / reflecție (revizuire)

În timpul desfășurării cursului, am primit materiale pe suport de hârtie, care au acoperit conținutul prezentat în toate cele cinci (5) zile ale seminarului. Materialele au fost prezentate în formă de Power Point (PPT), prezentări video și animații. Instrumentele de formare au fost necesare pentru a se asigura faptul că informațiile teoretice dobândite de către participanți pot fi utilizate în scenarii reale de incluziune școlară.

Obiectivele cursului de formare au vizat tema leadership-ului și managementului școlar, cu accent pus pe incluziunea școlară. Principala formă de organizare a cursului a fost dezbaterea privind factorii ce contribuie la realizarea unui management eficient în domeniul educației incluzive și nu numai, însoțită adesea de studii de caz. Au fost prezentate abordările strategice în comunicare, precum și etapele de realizare a strategiei de comunicare cu factorii implicați în educația incluzivă. Am consolidat multe cunoștințe legate de responsabilitățile pe care trebuie să le aibă un leader într-o instituție școlară, precum și competențele necesare unui lider pentru dezvoltarea și implementarea unui leadership inovator. Am descoperit modalități multiple ce pot fi folosite în gestionarea eficientă a conflictelor și a timpului de muncă. Politicile și procedurile educaționale au vizat, de asemenea, tematica dezbaterilor zilnice și nu în ultimul rând identificarea factorilor de stres la locul de muncă și modalitățile de eliminare a acestora.

Fiecare cursant a împărtășit celorlalți din experiența sa profesională, a descris politicile educaționale ale sistemului de educație din propria țară, și modul în care sunt aplicate de procedurile organizaționale, astfel fiind stimulată dorința de cunoaștere a celorlalte țări și nu în ultimul rând de socializare în limba engleză. Pe parcursul celor 5 zile, profesorii din școlile participante, au demonstrat că sunt inovativi, au avut la rândul lor oportunitatea de dezvoltare personală, au făcut schimb de experiențe și transfer de bune practici.

Îmbinarea învățării creative cu abordarea interdisciplinară a contribuit la însușirea unui număr mare de abilități și competențe necesare oricărui cadru didactic dornic de formare, și în mod special unor conducători de organizație. Un schimb interșcolar și intercultural, ce a cuprins abordări noi privind metodele nonformale, metode venite să faciliteze înțelegerea cunoștințelor din domeniul incluziunii școlare, în context european.

În urma acestei mobilități am înțeles în ce constă succesul unei organizații, ce înseamnă un manager bun care știe să planifice strategic un program de dezvoltare a organizației pe domeniul incluziunii școlare, o echipă bine pregătită, o echipă care știe să implementeze metode noi, moderne, astfel încât să contribuie la creșterea capacității școlare, să reușească să creeze un mediu educațional incluziv de calitate și diversificat, prin abordări care vor conduce la creșterea motivației și implicarea elevilor în propria formare. A fost un adevărat suflu nou în activitatea școlii noastre, prin dezvoltarea abilităților și capacităților necesare unui management de calitate în cadrul instituției pe care o conducem.

Învăţarea prin cooperare a fost utilizată în mod strategic, fiind folosite metode moderne, structurate pe metode de tipul brainstorming-ului, dezbaterea, lucrul pe grupe mici sau în perechi. Activitățile propuse au contribuit la educaţia şi pregătirea cadrelor didactice, apelând şi la cooperare și împărtășire de experiențe, pentru a dobândi competențe necesare secolului XXI – ținta proiectelor Erasmus+.

PRECIZARE: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Autori,
Prof. Radu Cosmina Mihaela, director
Prof. Anghelescu Maria Roberta, director adjunct

 

prof. Cosmina Mihaela Radu

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cosmina.radu

Articole asemănătoare