Elemente pentru construirea unui mediu de învățare pozitiv (Erasmus+)

Acțiunile susținute în cadrul acestei mobilități au avut efecte pozitive și de lungă durată asupra noastră, a participanților și a organizațiilor participante implicate. În cazul nostru, activitățile de formare din Cipru au avut câteva rezultate semnificative, în plan profesional și personal.

– Îmbunătățirea competențelor didactice și o înțelegere mai largă a practicilor educaționale;
– Creșterea capacității noastre de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor noastre educaționale;
– O mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală;
– Calitatea mai bună a muncii și a activităților noastre în favoarea elevilor;
– Capacitate sporită de a răspunde nevoilor persoanelor cu mai puține oportunități;
– Îmbunătățirea competențelor în limbi străine și digitale, conform noilor competențe europene în vigoare;
– Motivație și satisfacție crescute în munca noastră zilnică.

Programul de formare s-a desfășurat în Limassol, a durat șase zile și a constat în special într-o parte teoretică în domeniile managementul clasei, abilități de comunicare, predarea și învățarea eficiente, care a implicat mijloace de creare a unui mediu de învățare pozitiv, precum și o parte de socializare, care ne-a îmbunătățit competențele lingvistice și digitale prin activități creative și vizite din care am învățat despre istoria, cultura și tradițiile Ciprului.

Partea teoretică a fost complexă, foarte bine structurată și ne-a oferit o mulțime de informații utile, care pot fi aplicate cu ușurință la clasă, indiferent de materia pe care o predăm. Acesta este motivul pentru care un scurt rezumat al acestui curs va fi prezentat în paginile următoare.

Importanța unui mediu de învățare pozitiv

Mediul la clasă este unul dintre cei mai importanți factori care influențează învățarea elevilor și un loc în care elevii ar trebui să se simtă în siguranță și în care relațiile sănătoase cu colegii și profesorii să înflorească.

O clasă de învățare ideală este atunci când elevii văd orele de clasă ca pozitive și de sprijin, ceea ce îi ajută să-și îmbunătățească atenția, să reducă anxietatea și să susțină reglarea emoțională și comportamentală.

Medii de învățare pozitive, productive

 • Sunt cheia succesului academic, emoțional și social al elevilor în școală;
 • Trebuie create pentru că nu se întâmplă de la sine;
 • Trebuie pregătite cu grijă;
 • Ar trebui să îndeplinească nevoile fiecărui elev;
 • Ar trebui să le permită elevilor să devină elevi independenți, activi.

Mediul de învățare este „al treilea profesor” care

 • Poate îmbunătăți învățarea;
 • Optimizează potențialul elevilor de a răspunde în mod creativ și semnificativ la provocările viitoare.

Factorii care afectează predarea și învățarea

 • Factorul intelectual
 • Lipsa de cunoștințe
 • Factori fizici
 • Atitudini
 • Factori emoționali și sociali
 • Personalitatea profesorului
 • Factorul de mediu

Un mediu de învățare pozitiv este creat atunci când elevii

 • Se simt apreciați și sprijiniți;
 • Se simt în siguranță din punct de vedere fizic și emoțional – ei văd în clasă un loc în care pot fi ei înșiși și își pot exprima ideile fără a judeca sau a fi judecați;
 • Sunt provocați să atingă așteptări mari și toți elevii primesc sprijinul necesar pentru a îndeplini aceste așteptări;
 • Au instrucțiuni și susținere clare;

Competențe-cheie de învățare pe tot parcursul vieții

 • Multilingv
 • Alfabetizare
 • Conștientizarea și exprimarea culturală
 • Antreprenoriat
 • Cetățenie
 • Învățare personală și socială
 • Digital
 • STEM
 • Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică

Activități pentru team building

Activitățile de team building

 • Sunt educative și plăcute;
 • Facilitează cultura pentru muncă colaborativă și motivată;
 • Ajută în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor;
 • Ajută la utilizarea creativității și a gândirii deschise;
 • Creează o atmosferă propice pentru a îmbunătăți învățarea;

Exemple de activități:

 • Stai pe linie
 • Provocarea picăturii de ou
 • Clădirea turnului de ziare
 • Un turn de spaghete

Managementul clasei

Managementul clasei este cheia în crearea unui mediu de învățare pozitiv și se referă la o mare varietate de abilități și tehnici. Ar trebui să fie prioritatea fiecărui profesor, deoarece determină procesul de învățare cu succes, minimizează comportamentele care împiedică învățarea și le maximizează pe cele care facilitează sau îmbunătățesc învățarea.

Un plan de management al clasei:

 • Este necesar pentru un management de succes al clasei;
 • Include o serie de rutine și procese care conduc la management și disciplină dezirabile;
 • Ar trebui să includă procedurile, recompensa și consecințele în cazurile de răspuns (sau nu) al elevilor.

Proceduri și rutine de predare în școală:

 • Consolidează managementul clasei;
 • Ar trebui să înceapă din prima zi de școală a elevilor;
 • Necesită un plan de management al clasei;
 • Ușurează mult predarea;
 • Motivează elevii și îi menține concentrați;
 • Ajută elevii să lucreze calm și liniștit;
 • Reduce întreruperile în clasă și problemele de disciplină.

7 pași în procedurile și rutina de predare

Pasul 1: Explicați
Pasul 2: Arătați cum se face
Pasul 3: Arătați cum nu trebuie făcut
Pasul 4: Luați un elev ca model
Pasul 5: Luați un grup ca model
Pasul 6: Implementați în întreaga clasă
Pasul 7: Sprijiniți/încurajați

Configurarea sălii de clasă

 • Este o componentă importantă într-un mediu de învățare;
 • Poate crea un mediu de învățare primitor, sigur și favorabil;
 • Afectează atât elevii, cât și profesorul;
 • Susține și promovează atât predarea, cât și învățarea;
 • Poate ajuta la prevenirea problemelor de comportament.

Abilități de comunicare

Abilitățile de comunicare sunt abilități fundamentale de a folosi limbajul pentru a transmite cunoștințe și informații, pentru a îmbunătăți relațiile, pentru a dezvolta empatia și respectul față de ceilalți. Mai mult, ele ne permit să funcționăm mai eficient în diferite situații.

Pentru a avea o comunicare eficientă, profesorii ar trebui:

 • Să vorbească clar (suficient de tare, nu prea repede, cu fața la clasă, evită manierisme);
 • Să folosească cuvinte pe care elevii să le poată înțelege;
 • Să utilizeze comunicarea non-verbală adecvată (gesturi și expresii adecvate, mișcare, contact vizual cu întreaga clasă);
 • Să vorbească pe înțelesul tuturor;
 • Să obțină feedback regulat de la elevi.

4 Tipuri de stil de comunicare

1. Director.    Puncte tari                                                        Puncte slabe

-este orientat spre scop                                         -urmărește provocări mari și riscante

-pune accent pe finalizare                                     -ia decizii abrupte

-ia decizii rapide                                                      -lipsa spiritului de echipă

-dispus de a-și asuma riscuri                              -lipsă de comunicare

2. Declarator.   Punctele tari                                                 Punctele slabe

-orientat spre idei                                                     -multe idei, obiective

-pune accent pe oameni                                         -lipsă de priorități clare

-distractiv, amuzant                                                   -dificultate de urmărire

3. Gânditor      Punctele tari                                                   Punctele slabe

-orientat pe fapte și procese                                   -gândire liniară

-pune accent pe precizie                                          -nedorinta de a-si asuma riscuri

-accentueaza acreditările academice                   -tinde să rateze termenele

-mult control de calitate                                           -neatent la imaginea de ansamblu

4. Armonizator    Punctele tari                                              Punctele slabe

-orientat catre relatii                                                   -evita conflictul, schimbarea

-accent pe echipă                                                       -ia decizii încet

– distractiv, cald, prietenos                                        -nu are scop, obiective clare

– loial cauzei                                                                 -tendința spre birocrație

 

Soluționarea bullying-ului

Bullying-ul este o formă de violență, dăunătoare celor implicați, care apare în mod repetitiv și implică un dezechilibru de putere între agresor și victimă. Elevii sunt supuși în mod repetat acțiunilor negative ale unuia sau mai multor elevi.

Tipuri de agresiune

 • Bullying fizic
 • Bullying verbal
 • Bullying social
 • Bullying psihologic
 • Hărțuirea cibernetică

Pași în cazul unui incident de agresiune

A. Întâlnire cu victima Echipa de management:

 • Îl face pe elev să se simtă în siguranță și îi amintește rolul școlii;
 • Asigură elevul că nu este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat;
 • Colectează informații despre: evenimentele, agresori, locație;
 • Clarifică faptul că școala va trata incidentul conform politicii școlii;
 • Informează elevul despre acțiunile care trebuie întreprinse în urma incidentului;
 • Stabilește o nouă întâlnire cu victima într-o săptămână;
 • Informează părinții victimei despre incidentul școlar;
 • Asigură elevul că incidentul nu se va răspândi în școală.

B. Întâlnire cu agresorul Echipa de management:

 • Indică faptul că școala este la curent cu incidentul de agresiune școlară;
 • Tratează cu strictețe agresorul pentru a realiza că incidentul este grav;
 • Discută comportamentul agresorului în timpul incidentului;
 • Insistă asupra regulilor si politicii școlare pentru bullying;
 • Ajută agresorul să reflecteze asupra comportamentului său (dezvoltare empatică);
 • Stabilește o nouă întâlnire într-o săptămână pentru a discuta implementarea;
 • Menționează că echipa îi va monitoriza comportamentul zilele următoare;
 • Informează părinții agresorului.

C. Întâlnirea cu martorul/martorii Echipa de management:

 • Indică faptul că școala este la curent cu incidentul de agresiune școlară;
 • Insistă asupra politicii școlare de intoleranță la violență;
 • Ascultă propria versiune a faptelor;
 • Ajută martorul să reflecteze asupra comportamentului său (empatie);
 • Ajută martorul să se gândească cum ar putea ajuta victima.

D. Comunicarea cu părinții Echipa de management:

 • Telefonează părinților elevilor implicați;
 • Aranjează întâlniri separate cu părinții;
 • Acordă atenție comunicării.

Gânduri finale

Consider că mobilitatea este mai mult decât utilă în ceea ce privește educația școlară din zilele noastre, deoarece aduce în atenție situații de actualitate care apar în activitatea didactică a fiecărui profesor și oferă soluții adecvate pentru a îmbunătăți abilitățile de a preda și de a comunica cu elevii și părinții. Cred că sunt mai îmbogățită profesional ca urmare a participării mele la această mobilitate.

* * *

Erasmus+ 2020-1-RO01-KA101-078964 – mobilitate în Cipru
Școala Gimnazială Nr.5, Rm. Vâlcea
Prof. Mirela Maier
Prof. Mihaela Mărăcine

prof. Mirela Maier

Școala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.maier1

Articole asemănătoare