Jurnal reflexiv: Calitatea produselor alimentare și a serviciilor din alimentație

La unitatea de învățare „Calitatea produselor alimentare și a serviciilor din alimentație”, la clasa a V-a, am proiectat un demers didactic de două ore, cu activitățile de învățare centrate pe următoarele aspecte: (1) întocmirea coșului alimentar zilnic și săptămânal, selectând și evaluând produsele alimentare pe baza unor criterii: origine (minerală, vegetală și animală) și (2) calcularea cu aproximație a valorii energetice/ nutritive a alimentelor pe bază de tabele, etichete, ambalaje.

Detalieri de conținut
• Originea alimentelor.
• Calitatea alimentelor.
• Caracteristici organoleptice ale produselor alimentare.
Activități de învățare- 1h
Întocmirea coșului alimentar zilnic și săptămânal, selectând și evaluând produsele alimentare pe baza unor criterii: origine (minerală, vegetală și animală).
Detalieri de conținut
• Valoarea nutritivă, energetică și estetică a produselor alimentare.
Activități de învățare-1h
Calcularea cu aproximație a valorii energetice/ nutritive a alimentelor pe bază de tabele, etichete, ambalaje.

În prima oră, în perechi, la nivelul fiecărei bănci, s-au realizat fişe de evaluare despre diferite alimente:
*alimente de origine minerală (grupa 1) – apa, sarea;
* alimente de origine vegetală (grupa 2) – fructe, legume
* alimente de origine animală (grupa 3) – carnea, laptele, ouăle;

Perechile care studiau aceeași grupă de alimente au primit cartonaşe cu acelaşi număr ;
S-au alcătuit grupuri mai mari din grupuri mici care au discutat despre aceeaşi grupă de alimente și au  notat pe o fişă de evaluare colectivă rezultatele obţinute;
Rezultatele de la cele 3 grupe mari au fost prezentate, pe rând, întregii clase, de către un raportor.
S-au analizat rezultatele şi s-au creionat concluziile.

Concluziile celor 3 grupe mari, s-au trecut apoi pe o fișă de evaluare colectivă, obținându-se astfel produsul final: Piramida alimentelor .
Am utilizat metoda bulgărelui de zăpadă și am urmărit îmbinarea activității individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor mari – produsul final fiind rezultatul muncii depuse de întregul colectiv de elevi.

În a doua oră, elevii au avut de rezolvat o fișă de lucru,  în care li se cerea să-și alcătuiască un meniu în  funcție de preferințe, să-și aleagă alimente pentru micul dejun, prânz și cină și apoi să calculeze kilocaloriile alimentelor alese și să vadă dacă nu depășesc valoarea energetică vârstei lor și necesară într-o zi. După rezolvare, unii elevii au dorit să-și prezinte  meniul iar ceilalți colegi au avut posibilitatea să le pună întrebări și să voteze pe cel care le-a plăcut cel mai mult. Meniurile au fost lipite pe tablă după prezentarea lor, iar în dreptul fiecărui meniu prezentat s-a pus un număr, elevii au votat cel mai diversificat meniu sau cel mai sănătos. La final, elevii care au avut cele mai multe voturi, au fost recompensați cu un premiu : o salată din fructe proaspete cu frișcă naturală, preparată de colegele lor.

Consider că lecțiile și-au atins scopul, majoritatea elevilor participând activ la realizarea produselor, dând dovadă de inițiativă și având idei originale. Pentru elevi a fost important procesul de realizare al sarcinilor de lucru. Ei și-au valorificat experiența de învățare atunci când și-au prezentat produsele și au răspuns la întrebările colegilor. Le-am oferit un feedback pozitiv, i-am încurajat și îndrumat pe parcursul întregii activități.

1.      Ce am dorit să realizez ?
• Trasarea sarcinilor de lucru în echipă
• Contribuția elevilor la realizarea unui produs final
• Întocmirea coșului alimentar zilnic și săptămânal, selectând și evaluând produsele alimentare
• Obiective și conținuturi clare, situații problemă, variabilitatea contextelor
• Utilizarea unor mărimi, relații specifice matematicii în calculul numărului de calorii conținute de diferite alimente
• Formularea de către elevi a răspunsurilor la sarcinile complexe primite,

2. Ce am obținut la sfârșit?
• Învățarea în contexte reale
• Evaluarea produselor alimentare pe baza unor criterii de origine (minerală, vegetală și animală),
• Lucrul în echipă, colaborare
• Implicarea diferitelor tipuri de gândire
• Calculul numărului de kilocalorii pentru diferite alimente
• Sprijinirea învățării cu informații din viața de zi cu zi, din experiențele proprii
• Exprimarea preferințelor pentru anumite produse

3. Ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)?
• Am rugat elevii să exprime printr-un desen/ simbol/ cuvânt, pe un post-it, cum s-au simțit la lecție și să lipească post-it-urile pe tablă.
• Elevii au avut reacții pozitive, implicându-se în activitățile instructiv-educative.

4. Ce feedback am realizat?
• Am oferit ajutor elevilor cu dificultăți la învățare
• Implicare, participare
• Am recompensat elevii care s-au descurcat foarte bine la rezolvarea unor  situații problemă mai dificile.

5. Ce aș fi putut face mai bine?
• Utilizarea cunoașterii anterioare din perspectiva contextelor noi de învățare

6. Ce îmi propun pentru data următoare?
• Optimizarea activității în procesul de predare-învățare-evaluare prin utilizarea mijloacelor moderne (calculator, videoproiector), o să folosesc  resurse  educaționale de tip : wheelofnames.com, autodraw.com, miro.com.

 

prof. Nicoleta-Monica Alexe

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.alexe1

Articole asemănătoare