Jocul didactic la clasele primare

Jocul didactic are o contribuție deosebită în educarea elevilor, fiind potrivit particularităților de vârstă ale școlarilor mici. Datorită stimulării interesului copilului, a curiozității și mișcării presupuse de acesta și datorită sarcinilor stimulative, precum și datorită materialului vizual/ auditiv care însoțește uneori jocul didactic, aceasta trebuie să fie o metodă frecvent utilizată în învățământul primar.

Trei feţe

Copilul râde:
„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă:
„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”
Bătrânul tace:
„Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!”   (Lucian Blaga)

Prin jocul didactic, elevii își formează o serie de deprinderi, își însușesc cunoștințe, își cultivă sentimente, interacționează cu colegii, se stimulează competiția între colegi sau cooperarea în echipă. Elevii se pot concentra timp îndelungat rezolvând sarcinile didactice, fără a resimți efortul. Învățarea prin joc este mult mai durabilă și fiind interactivă, copilul învață de plăcere.

Învățătorul trebuie să realizeze o pregătire prealabilă a jocului, cunoscând el însuși bine regulile și pregătind materialele necesare desfășurării jocului din timp.

Comunicarea titlului jocului trebuie făcută cu entuziasm, stimulând curiozitatea copiilor și dorința de a se implica în jocul propus. Comunicarea obiectivelor jocului este de asemenea importantă iar respectarea regulilor este obligatorie. Orice joc trebuie șă respecte niște reguli de bază: să fie corect, cinstit, fiecare participant trebuie să fie serios și responsabil, jocul să fie încadrat în timpul dat, toate acestea fiind elemente esențiale pentru a ”câștiga”.

Fiecare joc trebuie să aibă câteva variante, din ce în ce mai complexe, cu reguli variate. Elevii pot să creeze jocuri similare, inspirându-se din jocul propus de învățător, manifestându-și creativitatea și personalizând jocul, după propriile interese. Explicația și demonstrația jocului sunt esențiale. Uneori, este necesară reluarea explicației și demonstrației, acestea putând fi efectuate de către copiii care au înțeles de la început ce au de făcut, la solicitarea cadrului didactic. Învățătorul trebuie de asemenea să fie un bun moderator al activității și în același timp să fie animator, pentru a transmite energie și pentru a impulsiona elevii. În timpul executării jocului, învățătorul se poate distanța puțin, pentru a le lăsa libertate de desfășurare elevilor și poate interveni când trebuie restabilită disciplina sau dacă intervin mici neînțelegeri între participanții la joc.

Decorul, recuzita, costumele se folosesc în special în organizarea jocurilor de rol, în șezători etc. Copiii se transpun cu ușurință în rolurile interpretate iar utilizând aceste mijloace sunt ajutați să își învingă emoțiile, timiditatea, teama de a vorbi în public.

Jocul îi determină, fără îndoială, să își ușureze comunicarea, luarea de decizii, afirmarea unora ca lideri. Jocul didactic este de un real folos elevilor impulsivi care acceptă mai greu să se conformeze regulilor, însă prin joc observă că numai respectând indicațiile și lucrând în grup, pot obține rezultate.

Evaluarea rezultatelor în jocul didactic, este un moment așteptat de către copii, învățătorul făcând aprecierile activității lor, oferind premii uneori, în cazul concursurilor și nu numai. Criteriile de evaluare se stabilesc înainte de începea jocului și pe baza acestora se va face și evaluarea de la final. Recompensele pot fi variate, de la aprecieri verbale, la notarea cu calificative, ștampiluțe etc. Acceptarea eșecului este un alt moment important. Unii elevi acceptă mai greu înfrângerea, învățătorul având astfel rolul de a explica de ce au pierdut și explicându-le că în orice joc există câștigători și învinși dar prin exersare, pot deveni mai buni și să fie la următoarele probe câștigători. Itemii care stau la baza evaluării pot fi și afișați, elevii putând să bifeze ceea ce au realizat, putându-se astfel autoevalua. Jocurile-exercițiu cu ”cheie” sunt preferatele copiilor. De exemplu, în jocurile matematice, putem utiliza ca și ”cheie”, descifrarea unui cod secret, dacă exercițiile au fost rezolvate corect.

Bibliografie
Îndrumător metodic –Dezvoltarea vorbirii la clasele I, aIIa și a III a și activități recreative la clasa I –Ed. Didactică și Pedagogică , București.

 

prof. Larisa-Roxana Cîmpeanu

Școala Gimnazială Nr.3 Gheorghe Lazăr, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/larisa.cimpeanu

Articole asemănătoare