Învățarea prin proiectul eTwinning „United Together”

Proiectul eTwinning „United Together” a avut ca scop conștientizarea de către elevi a rolului pe care îl au ca cetățeni într-o lume globalizată și le-a oferit oportunitatea de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc echitabil și durabil. Activitățile au vizat cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă din cadrul programului Educația 2030.

Proiectul a început după ce am găsit un partener din Suedia, cu care am conceput activitățile în calitate de fondator și le-am realizat în colaborare cu 8 şcoli din Italia, Spania, Turcia și Macedonia. Au fost implicați 24 de profesori şi 576 de elevi (176 înscriși pe platforma eTwinning și 400 de elevi din Colegiul Național Pedagogic, Brăila care au participat la Campania de informare și conștientizare din Săptămâna Educației Globale).

Cunoașterea de către copii a acestor obiective de dezvoltare durabilă, adoptate de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015, este necesară pentru a pune capăt sărăciei, pentru a reduce inegalitățile și pentru a construi societăți mai pașnice și prospere până în 2030.

În proiectarea activităților, am folosit metode de învățare diverse atât în întâlnirile directe cât și indirecte prin platforma eTwinning. Elevii s-au documentat despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și despre ceea ce trebuie să facă fiecare cetățean pentru a atinge țintele acestor obiective. De asemenea, au demonstrat că au o capacitate sporită de rezolvare a problemelor, punându-şi în valoare inteligenţa, precum și cunoştinţele acumulate la discipline precum economia, educaţia antreprenorială, educaţie economico-financiară, istorie, educație socială, protecția mediului.

În cadrul întâlnirilor online desfășurate pe platforma Google Meet, după ce au făcut cunoștință au discutat despre măsurile care trebuie luate de fiecare țară, școală, cetățean pentru atingerea celor 17 obiective, au jucat jocul Kahoot apoi au fost împărțiți în 17 echipe mixte. Fiecare echipă și-a ales un obiectiv global și au realizat câte un poster în aplicația Canva cu mesaje semnificative pentru atingerea obiectivului respectiv. Elevii au jucat diferite roluri și au creat o țară nouă, numită Abalonia apoi au luat decizii importante în cadrul guvernului dezvoltându-și abilități precum gândirea critică, responsabilitatea, creativitatea, puterea de decizie. Folosind apliația Word Art, au creat footprinturi (amprente ecologice) cu ajutorul cărora și-au exprimat ideile comune. Pasiunea pentru analizarea teoriilor şi ideilor dar și pentru învățarea colaborativă a reieşit atunci când elevii au analizat şi şi-au exprimat opiniile în întâlnirile online.

Lucrând în echipe mixte, elevii au fost co-autori și creatori ai produselor realizate și expuse atât online în TwinSpace cât și în școlile partenere. Creativitatea a constat în diversitatea metodelor de predare-învățare utilizate bazate pe dezvoltarea abilităților și atitudinilor, pe comunicarea liberă pe o temă dată, stimularea imaginației, studiul individual, dezvoltarea spiritului de echipă în realizarea sarcinilor, găsirea soluțiilor împreună, gândirea creativă.

Principalele obiective pedagogice, pe care le-am atins cu ajutorul acestui proiect și cu ajutorul cărora am realizat un parcurs de învățare care pune accent pe competențele individuale ale elevilor, au fost: dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale și antreprenoriale și economice, dezvoltarea gândirii critice și a creativității, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.

Integrare în curriculum

Proiectul a fost integrat în curriculumul disciplinei Economie, clasa a XI-a, capitolul Economia deschisă, lecțiile „Globalizarea economică” și „Integrarea economică” și i-a ajutat pe elevi să rezolve sarcini de lucru precum: identificarea tendințelor globalizării economice, recunoașterea unor efecte ale globalizării în planul vieții economico-sociale, personale și a comunității în care trăiesc, manifestarea unui comportament social activ adecvat lumii globale dinamice prin formularea unor soluții alternative la costurile globalizării. Deciziile împortante luate de către elevi în cadrul guvernului țării Abalonia din proiect i-au ajutat să înțeleagă lecțiile și să rezolve sarcinile din cadrul orelor de economie unde am pus accent pe Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 –  Muncă decentă și creștere economică. De asemenea ODD-ul 12 – Consum și producție responsabile a fost aplicat în lecțiile de economie „Nevoi și resurse. Raționalitatea alegerilor” și ”Consumatorul și utilitatea economică”. În cadrul lecției „Comportamentul rațional al consumatorului”„ elevii și-au proiectat în sarcinile de lucru un comportament rațional impus de tensiunea dintre nevoi și resursele limitate și au dovedit că și-au dezvoltat abilitățile necesare pentru a lua decizii în calitate de consumatori responsabili în economie.

În calitate de profesor și de Educație antreprenorială la clasa a X-a, am integrat proiectul prin Obiectivul de dezvoltare durabilă 13 – Acțiunea supra climei în lecția „Protecția mediului” unde elevii au identificat consecinţele activităţii antreprenorului asupra mediului și au formulat soluții de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor asupra comunității.

Munca elevilor atât pe platforma eTwinning, cât și în realizarea diferitelor sarcini din cadrul proiectului a presupus cunoștințe TIC, pe care elevii și le-au însușit pe parcursul desfășurării proiectului prin utilizarea instrumentelor Web 2.0.

Proiectul s-a bazat pe munca în echipă a elevilor implicați, coordonați de profesorii lor. Elevii au lucrat pe grupe, cu sarcini bine stabilite. În calitate de profesor fondator al proiectului am schimbat informații și idei de realizare a activităților cu ceilalți profesori, am colaborat eficient și am organizat munca în etape pe paginile proiectului din TwinSpace. O parte din activități le-am realizat la scoală la orele de curs sau după ore, în special activitățile desfășurate în Săptămâna Educației Globale (ateliere creative cu elevii, dezbateri, prezentări) dar cele mai importante au fost realizate în colaborare cu echipele din țările partenere în întâlnirile online.

Produsele finale ale proiectului au fost realizate de elevi prin colaborarea în echipe multinaționale, au fost încărcate pe un link realizat cu ajutorul aplicației Padlet și postat pe platforma eTwinning. De asemenea, au fost realizate materiale adio-video sau prezentări care au demostrat că învățarea prin colaborare a fost metoda de bază în conceperea activităților.

Utilizarea tehnologiei IT a avut un rol important în proiect, iar elevii au descoperit noi metode de a folosi internetul în scopuri educaționale. Instrumentele Web2.0 i-au încântat ceea ce a dus la produse finale reușite. Astfel, elevii au învățat să schimbe idei în forumuri, să încarce materiale și fotografii pe platformă, au realizat postere, pliante și prezentări în aplicația Canva, au creat și au descifrat mesaje și sarcini cu ajutorul codurilor QR, s-au jucat și au răspuns la chestionarele create în Kahoot, Mentimeter, Google Forms, au formulat drepturile cetățenilor din țara Abalonia cu ajutorul pinturilor aplicației WordArt.

În cadrul proiectului, elevii și-au dezvoltat, prin cooperare cu colegii competențe cheie precum: spiritul de inițiativă și competențe sociale și civice (când au discutat problemele din Abalonia și au luat decizii privind drepturile cetățenilor), comunicarea în limbi străine ( în special prin discuțiile pe care le-au avut când au lucrat în grupele multinaționale), a învăța să înveți prin activitățile de documentare, jocuri, dezbateri, competențe digitale prin folosirea platformei eTwinning și a instrumentelor Web2.0. De asemenea, expoziția cu desene realizată în Săptămâna educației globale a evidențiat sensibilitatea elevilor și receptivitatea lor la cultură și artă.

Obiectivele proiectului au fost atinse prin activităţi realizate în timp util, cu o abordare interdisciplinară integrată în educaţie, comunicare şi colaborare. Elevii au devenit responsabili, au respectat termenele limită și s-au încadrat în temele proiectului.

Proiectul le-a permis elevilor să ia contact direct cu alte culturi încă de la prima întâlnire online unde au jucat Kahoot și au primit informații despre țările implicate în proiect. Prezentându-şi localitățile în care locuiesc, elevii au jucat rolul de experţi în propria cultură. Colaborarea internaţională li s-a părut interesantă, mai ales când au descoperit alte şcoli și elevi cu care au atâtea lucruri în comun.

Prin acest proiect, care a adus un plus imaginii școlii unde îmi desfășor activitatea, elevii au devenit cetăţeni digitali, responsabili şi conştienţi de diversitatea identităţilor culturale. Consider că am adus o contribuție în motivarea elevilor pentru învățarea limbilor străine și în utilizarea tehnicilor moderne, dar și la creșterea stimei de sine.

 

prof. Mirela Iordache

Colegiul Național Pedagogic D.P. Perpessicius, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.iordache

Articole asemănătoare