Învățarea prin metoda mozaicului

Utilizarea metodelor și a procedeelor de învățare a limbii și literaturii române vizează realizarea unei învățări active, centrate pe elev și pe trebuințele acestuia.
Designul lecțiilor moderne implică momente de activitate în grupuri mici, alternând cu cele individuale și frontale. Activitatea în grupuri de 4-6 elevi constituie autentice comunități de învățare, care duc la crearea unor relații pozitive între elevi, la dezvoltarea coeziunii la nivelul grupului, la obținerea unor rezultate mai bune la nivelul fiecărui individ și nu în ultimul rând la dezvoltarea abilităților de comunicare și la creșterea stimei de sine prin valorizarea la nivelul echipei.

Una dintre metodele colaborative care îi ajută pe elevi să învețe este metoda mozaicului. Aceasta presupune împărțirea grupului de elevi în mai multe grupe de lucru, coordonate de către profesor, iar participanții trebuie să se ajute unii pe alții să învețe. Metoda poate fi folosită atunci când se citește un text sau când se realizează un studiu de grup, în orice domeniu al curriculumului  sau la orice grupă de vârstă. Ca și alte activități de învățare prin cooperare, metoda Mozaic folosește grupuri inițiale (grupurile „casă”) și grupuri de experți, care își însușesc cu ajutorul colegilor conținutul corespunzător. Iată cum poate fi învățată, de exemplu, lecția de fonetică de la clasa a VI-a: Diftongul. Triftongul. Hiatul.

Tehnica mozaicului presupune, așadar, mai multe etape. Mai întâi, se constituie grupurile cooperative sau grupurile „casă” prin numărarea elevilor până la 4. Fiecare dintre ei va primi o fișă despre aceste grupuri de sunete și, până la sfârșitul orei, elevii vor trebui să înțeleagă, să cunoască acest conținut și să aplice informațiile în contexte noi.

Astfel, toți elevii cu numărul 1 vor primi o fișă (teoretică și practică) care conține informații și sarcini de lucru legate de diftong, cei cu numărul 2 vor primi o fișă (teoretică și practică) care conține informații și sarcini de lucru legate de triftong, cei cu numărul 3 vor primi o fișă (teoretică și practică) care conține informații și sarcini de lucru legate de hiat și cei cu numărul 4 vor primi o fișă (teoretică și practică) care conține informații și sarcini de lucru legate de falșii diftongi, respectiv triftongi și despre grupurile care apar în cazul cuvintelor scrise cu cratimă.

Toți cei care același număr vor forma un grup care va rezolva sarcinile de lucru indicate, vor clarifica aspectele, vor extrage ideile esențiale, vor gândi modalități eficiente de predare a conținutului esențial și modalități de verificare a modului de înțelegere a cunoștințelor de către colegii din grupul „casă”. Fiecare elev devine expert pe subiectul discutat în grupul de experți și devine responsabil de predarea cunoștințelor dobândite celorlalți membri din grupul cooperativ. Dacă elevii din grupurile de experți întâmpină dificultăți de orice natură, profesorul intervine pentru a se asigura de înțelegerea corectă a subiectului. Activitatea în grupul de experți durează circa 15 minute.

Fiecare elev-expert revine apoi în grupul inițial și prezintă celorlalți coechipieri lucrurile învățate. Colegii pot adresa expertului întrebări pentru a-și clarifica anumite lucruri. Expertul la rândul său adresează colegilor întrebări pentru a se convinge că toți au înțeles conținutul nou. Obiectivul grupului este ca toți membrii acestuia să învețe materialul prezentat și fiecare expert este responsabil de acest lucru.

Pentru a se asigura că informația este transmisă corect și este înțeleasă de toată lumea, profesorul monitorizează în permanență activitatea elevilor și în ultimele 15 minute ale orei se lucrează frontal diferite sarcini de lucru pentru a se aprofunda cunoștințele.

Printre avantajele metodei se numără următoarele: implicarea și responsabilizarea fiecărui elev în activitatea de învățare, interacțiunea la nivelul grupei și a grupului de elevi, ritmul de lucru susținut și scăderea gradului de anxietate sau disconfort pentru elevii mai timizi sau introvertiți. Printre dezavantaje se numără faptul că metoda implică un anumit timp pentru a fi finalizată cu succes și un alt aspect remarcat este acela că elevii cărora le lipsesc abilitățile de comunicare sau de înțelegere nu pot contribui optim la performanțele grupului. De aceea este nevoie de multă înțelegere din parte colegilor, de toleranță și de susținere.

Metoda se poate aplica cu succes și on-line, dat fiind faptul că multe dintre platformele educaționale folosite permit împărțirea pe camere a participanților la discuții. Utilizarea metodei are principalul avantaj că elevii învață unii de la alții și înțeleg mai bine atunci când sunt puși în situația de a explica altora.

 

prof. Oltea Nistor

Școala Gimnazială George Voevidca, Câmpulung Moldovenesc (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oltea.nistor

Articole asemănătoare