Învățarea bazată pe joc și gamificare în sala de clasă (Curs în cadrul proiectului Erasmus+)

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana este o instituție de învățământ care deține acreditare Erasmus+ în domeniul educației școlare, pe perioada anilor 2021 – 2027. Proiectul (VIP) Viitorul – Învățare In Progres, cu numărul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000118903, are ca scopuri dezvoltarea competențelor pedagogice, educației incluzive, integrarea TIC și a platformelor educaționale în activitățile didactice la grădiniță, clase primare și gimnaziale prin mobilități de formare, respectiv îmbunătățirea competențelor de comunicare, lingvistice, TIC ale elevilor și cadrelor didactice prin activități de cunoaștere a patrimoniului cultural European, în parteneriate interșcolare Erasmus+.

În cadrul acestui proiect, Liceul Tehnologic “Stefan Hell” Sântana, oferă cadrelor didactice   oportunitatea de a se perfecționa pe plan profesional prin participarea la cursuri de formare organizate de instituții europene acreditate.

Astfel, în perioada 13-18 mai 2024, am participat, la un curs de formare pentru cadre didactice, intitulat “Învățarea bazată pe joc și gamificare în sala de clasă”. Mobilitatea a avut loc la Florența, în Italia și a fost organizată de către Europass Teacher Academy. La acest curs au participat cadre didactice din instituții școlare preuniversitare din mai multe țări europene precum: Bulgaria, Croația, Germania, Finlanda, Olanda, Polonia dar si din Singapore.

În contextul societăţii moderne apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii sa fie pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc prin intermediul tehnologiilor digitale. Utilizarea acestor tehnologii în procesul didactic contribuie la dezvoltarea la elevi a abilităților impuse de societatea modernă, focalizează procesul educațional asupra elevului, care la rândul său devine subiectul procesului de învățământ. Pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele moderne, una dintre care este tehnologia informaţională şi de comunicaţie (TIC).

În cadrul acestui curs la care am participat, ne-au fost prezentate o serie de instrumente TIC cu prin intermediul cărora predarea-învățarea devine interactivă și crește motivația elevilor. Termenul gamification se referă la crearea unor activități educaționale care includ elemente de joc. Activitățile educaționale devin mai eficiente prin intermediul gamification-ului. Acesta cuprinde jocurile tradiționale, jocurile de rol (RPG-uri), jocuri de masă, LEGO și jocuri digitale și video. Cursul a avut un caracter practic, abordând munca pe grupe și oferind concepte și modele de design ale jocului și o experiență completă de proiectare a unui joc (faze de concept, design, prototip și playtest). Printre aplicațiile folosite s-au numărat: Nearpod, Plickers, Genially, Stop Motion Studio, Slido). Astfel, pe grupe, împreună cu celelelte cadre didactice participante, am proiectat activități noi bazate pe joc. Deasemenea am experimentat diferite jocuri de spargere a gheții, jocuri de atenție și de intercunoaștere, respectiv de formare a coeziunii de grup.

Participarea la acest curs contribuie la îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea practică a instrumentelor digitale asigurând o predare interactivă și oportunități de creare a resurselor educaționale.

* * *

prof. inv. primar Teodora Neag
prof. inv. primar Daniela Chandler

 

prof. Daniela Chandler

Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.chandler

Articole asemănătoare