Integrarea TIC la orele de istorie

Integrarea TIC în curriculum este un proces care trebuie înţeles în sensul „utilizării noilor tehnologii pentru a învăţa”, mai degrabă decât „a învăţa să utilizezi noile tehnologii” (UNESCO, 2004) şi vizează valorificarea potenţialului noilor tehnologii pentru ameliorarea predării şi învăţării prin integrarea în curriculum a activităţilor care permit sau favorizează utilizarea TIC.

1. Instrumente TIC care facilitează dezvoltarea competenţelor specifice la disciplina istorie

În cazul predării disciplinei istorie, implementarea informatizării constituie un proces de asimilare şi valorificare a noilor tehnologii informatice în activităţile proiectate pentru realizarea demersului didactic

1.1. Identificarea instrumentelor TIC
Skype (www.skype.com/intl/en/home)
Este un instrument gratuit de colaborare şi comunicare, care permite utilizatorilor să efectueze convorbiri telefonice prin Internet, cu numeroase facilităţi, de la mesaje text la convorbiri, videoconferinţe, transmitere de fişiere şi vizualizarea desktop-ului partenerului.
Windows Live Essentials (explore.live.com/windows-live-essentials)
Windows Live Essentials include șapte programe Windows Live de excepție, care vă ajută să țineți legătura cu persoanele care contează cel mai mult pentru dvs., să editați și să partajați fotografiile, să scrieți pe blog, să navigați, să răsfoiți, să căutați și să vă ajutați copiii să fie mai în siguranță online.
Platforma eTwinning (www.etwinning.net/ro/pub/index.htm)
Se adresează profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar, fiind un mediu virtual de colaborare şi schimb de experienţă, realizându-se o înfrăţire on-line între şcoli, astfel încât participanţii să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.
Google docs (www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.html)
Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezentări, chestionare. Permite formatare, încărcare de imagini, comentarii, tabele, formule. Documentele sunt stocate online şi pot fi accesate de oriunde există acces la Internet. Ele pot fi postate pe blog sau publicate ca pagină web.
Wikispaces (www.wikispaces.com/)
Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile succesive. Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr nelimitat de pagini.
Glogster (www.glogster.com/)
Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. Combină imagini, video, muzică, fotografii, linkuri şi audio pentru a crea pagini multimedia. Poate fi incorporat în orice pagină web.
Picasa (picasa.google.com/)
Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare şi editare de fotografii. Oferă numeroase instrumente de editare, precum şi posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe Internet, precum şi pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tipărire, email). Necesită download şi instalare.
Prezi (prezi.com/)
Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene.
ScienceLine.ro (istorie.scienceline.ro/Istorie_542_1.html)
Este un portal web ce conţine informaţii din diverse domenii, stochează de asemeni o galerie foto şi o pagină ce conţine filmuleţe video.

1.2. Folosirea instrumentelor TIC

A. Crearea prezentărilor online utilizând aplicaţia Prezi
Prezi (prezi.com)este o aplicaţie disponibilă pe Internet, instrument de prezentare şi de realizare a unor povestiri, care utilizează o singură „pânză” în loc de slide-uri tradiţionale. Text, imagini, video şi alte obiecte de prezentare sunt plasate pe „pânza infinită” şi grupate în rame. Pânza permite utilizatorilor să creeze prezentări non-lineare, în cazul în care acestea se pot mări şi printr-o hartă vizuală. O cale între diferite obiecte şi cadre poate fi definită, reprezentând ordinea de informaţii care urmează să fie prezentate. Prezentarea poate fi dezvoltată într-o fereastră de browser de Internet, şi apoi descărcate, astfel încât o conexiune la Internet nu este necesară atunci când prezentarea este vizualizată. (ctrl-d.ro/tutoriale/tutorial-prezi-realizarea-unei-prezentari-de-la-zero)
Transformarea unui Power Point în prezentare Prezi
Accesând link-ul de mai jos puteți vedea cum se poate transforma un fișier PPT într-o prezentare Prezi: http://www.youtube.com/watch?v=ayA4niOmfJ8&feature=player_embedded

B. Aplicația Google docs
Google Docs vă ajută să creați documente, foi de calcul sau prezentări pe care le puteți lucra împreună cu colegii, în acelaşi timp, chiar dacă ei se află la alt computer
Google Docs permite utilizatorilor să salveze, să partajeze şi să editeze documente on-line. Avantajul pentru educatori este abilitatea pentru grupuri de elevi la colabora pe o pagină, în condiţii de siguranţă pentru a salva documente importante on-line, şi la a avea acces universal la lucrurile dumneavoastră. Cum creez un document cu Google docs? Accesați tutorialul https://www.youtube.com/watch?v=tz4cXWsE5Hs

C. Platforma Microsoft Live@edu
Această platformă permite utilizatorilor educaţionali accesul la servicii de e-mail, calendar, mesagerie instant, spaţii de stocare de câte 25GB şi posibilitatea de editare colaborativă a documentelor.
Serviciile oferite de Windows Live pot fi împărţite în patru mari categorii:
1. Aplicaţiile web
2. Aplicaţiile care se instalează pe calculator reunite într-un unic pachet de instalare numit Windows Live Essentials
3. Microsoft Office Web Apps serviciu gratuit destinat accesării, partajării, şi lucrului cu documente Office. Teoretic, acest serviciu va putea fi accesat de oriunde şi de pe orice dispozitiv care are un browser şi o conexiune la internet
4. Serviciile destinate dispozitivelor mobile

2. Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC în procesul didactic la disciplina istorie

A. Operaţionalizarea competenţelor specifice istoriei pentru utilizarea TIC în demersul didactic

Introducerea TIC în orele de Istorie presupune selectarea acelor competenţe specifice ce trebuie formate elevilor pe parcursul unui an şcolar şi care pot fi atinse prin utilizarea TIC.

Nr. crt.  Clasa  Competenţa specifică din programă  Competenţa specifică prin integrarea TIC
1.  a V-a  3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice  Identificare şi clasificarea surselor istorice folosind instrumentele aplicaţiei Paint
2.  a VI-a  3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu utilizând informaţii din surse istorice cunoscute sau la prima vedere pe baza informaţiilor din surse istorice  Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu pe baza informaţiilor din surse istorice de pe Internet, utilizând procesorul de texte Microsoft Word sau aplicaţia de prezentarea Microsoft PowerPoint.
3.  a VII-a  3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza surselor istorice  Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea pe baza surselor istorice, folosind animaţii în Microsoft PowerPoint.
4.  a VIII-a  3.9.Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.  Compararea informaţiilor din surse aflate pe Internet, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea cunoaşterii unor puncte de vedere diferite.

B. Proiectarea demersului didactic la disciplina Istorie prin integrarea TIC

Proiectarea activităţilor de învăţare prin integrarea TIC presupune din partea profesorului de Istorie o bună cunoaştere atât a conţinuturilor şi competenţelor specifice din programa disciplinei cât şi a resurselor TIC pe care elevii le deţin.

Etapele proiectării demersului didactic prin integrarea TIC nu se modică decât în ceea ce priveşte atingerea competenţei specifice prin proiectarea acelor activităţi de învăţare şi evaluare utilizând TIC sau adăugarea în demersul de proiectare şi a unor competenţe TIC din programele specifice de TIC.

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi sunt cele din programa şcolară pe care profesorul consideră că pot fi dezvoltate prin utilizarea resurselor TIC şi care se regăsesc apoi în conceperea instrumentelor de evaluare ce vor măsura gradul în care acestea au fost atinse pe parcursul demersului didactic.

Conţinuturile se scriu detaliat astfel încât să reflecte explicit anumite parcursuri.

Activităţile de învăţare se proiectează astfel încât să coreleze conţinuturile menţionate cu competenţele specifice din programa şcolară ce pot fi dezvoltate prin utilizarea TIC.

Resursele cuprind acele elemente care sigură cadrul necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de învăţare. Astfel, sunt precizate fişele de lucru, filme, albume, hărţi, dicţionare, retroproiector, computer, numărul de ore alocate prin planificarea calendaristică, tot ce este necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de învăţare.

Utilizarea TIC nu exclude resursele „clasice”, menţionate mai sus şi cu care profesorul de Istorie este obişnuit să lucreze ci doar le adaptează specificului TIC.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu competenţele specifice şi să asigure evidenţierea progresului înregistrat de elev pe parcursul şi la finalul demersului didactic. Astfel, proiectarea evaluării trebuie să răspundă întrebărilor:

 • Când şi în ce scop evaluez.
 • Ce tipuri de evaluare se corelează competenţelor specifice alese din programa şcolară alese pentru unitatea de învăţare.
 • Care sunt instrumentele de evaluare relevante pentru a măsura progresul fiecărui elev.
 • Cum vor fi folosite rezultatele evaluării de la finalul unităţii de învăţare în activitatea didactică ulterioară.

În activităţile lor de învăţare şi de predare, elevii şi profesorii găsesc un suport extrem de eficient şi benefic în utilizarea calculatorului. Ca instrument tehnic de lucru, acesta devine funcţional în măsura operaţionalizării potenţialităţilor cu care este înzestrat. Ceea ce pentru elev este foarte important să conştientizeze posibilităţile de exploatare ale acestuia, să fie îndrumat şi sprijinit, astfel încât:

 • să dobândească deprinderea de a întreţine un dialog interactiv cu calculatorul, care devine acum un partener de lucru mereu în apropierea lui;
 • să-şi dezvolte capacitatea de învăţare interactivă şi de înţelegere a avantajelor pe care aceasta le oferă;
 • să înveţe cum să beneficieze de accesul la informaţii prezentate în moduri diferite de vizualizare;
 • să resimtă sprijinul oferit de multiplele reprezentări statice şi dinamice în aprofundarea înţelegerii şi reţinerii în memoria de lungă durată a cunoştinţelor noi, să simtă avantajele simulării fenomenelor;
 • să recunoască avantajele lecţiilor interactive şi să fie încurajat să lucreze în ritmul şi stilul propriu, să îmbine în mod echilibrat activităţile de învăţare individuală cu cele de învăţare colaborativă;
 • să recunoască şansele oferite de feedback–ul secvenţial şi operativ în validarea imediată a răspunsurilor şi autoreglării, în stimularea autoinstruirii şi încurajarea autonomiei în învăţare, condiţie esenţială, în perspectivă, pentru a putea face faţă cerinţelor învăţării continue.

2.1. Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC

Simpla utilizare a noilor tehnologii şi integrarea lor în situaţiile de învăţare formale nu este suficientă; TIC nu îşi dezvăluie de la sine valenţele pe care le deţine; utilizarea lor nu se soldează cu rezultate pe măsura aşteptărilor.

Pentru aceasta este nevoie de explorarea şi punere în valoare cu ingeniozitate a oportunităţilor şi multiplelor posibilităţi oferite. Ceea ce ne lipseşte încă este o metodologie eficientă de a pune în valoare potenţialul TIC, de a defini cea mai bună utilizare a TIC. Totuşi, unele încercări şi-au dovedit pe deplin eficacitatea.

2.2. Modalităţi de utilizare TIC pentru evaluarea elevilor

Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea performanţei în învăţare. Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat prin tehnologie, pe de o parte, şi ceea ce este făcut mai dificil sau inhibat de către mediul nou folosit, pe de altă parte. Punctul de plecare îl constituie metodele tradiţionale de evaluare de performanţe, care sunt preluate şi validate (de cele mai multe ori, de practică) în mediul tehnologic.

2.3. Forme de evaluare cu ajutorul TIC

Evaluarea cu ajutorul TIC poate îmbrăca diverse forme şi se poate face în diverse moduri. Enumerăm în cele ce urmează principalele puncte de incidenţă între evaluarea elevilor şi utilizarea noile tehnologii:

 • elevii sunt evaluaţi printr-un test scris, pe care îl rezolvă/completează pe calculator;
 • testul poate fi salvat local, pe calculatorul pe care lucrează elevul;
 • testul poate fi dat pe Internet/ Intranet; opţiunile elevului sunt înscrise automat într-o bază de date şi se poate calcula pe loc un scor;
 • variantă mixtă, în care un test din cadrul unui program de instruire trimite opţiunile prin Internet, la un server care preia datele şi le stochează;rezultatele pot fi consultate oricând de către profesor sau elevul respectiv;
 • elevilor li se cere să elaboreze o lucrare sau să dezvolte un proiect pe care îl vor prezenta utilizând un calculator şi un videoproiector/ Whiteboard (alternativ, lucrarea sau proiectul pot fi trimise prin email cadrului didactic şi colegilor);
 • doar o etapă din evaluare – analiza rezultatelor – se face cu ajutorul calculatorului: evaluatorul înscrie datele obţinute din evaluări în baze de date, pentru stocare, prelucrări statistice, comparaţii, ameliorarea predării, intervenţii precise pentru ameliorarea performanţelor.

Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea întrebării, a variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul constă în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate.

Aplicațiile tehnologice sunt foarte interesante în procesul de predare, în special pentru realizarea unor proiecte de colaborare între profesori si elevi, dar și în rândul elevilor înșiși. Deși TIC creează oportunități pentru schimbări fundamentale asupra modului în care profesorii predau și elevii învață, studii recente au indicat faptul că doar o treime din cadrele didactice se simt pregătite s-o folosească în mod eficient.

Bibliografie:
Băluţoiu Valentin, Utilizarea calculatorului la lecţia de istorie, în Studii şi articole de istorie LXVI, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001
Coord. Nușa Dumitriu-Lupan, Curs de formare Implementarea competențelor cheie TIC în curriculum național, disciplina Istorie, București, 2012
Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul național, București 2011
Utilizarea TIC pentru activități educaționale – Ghid pentru profesori, București, 2012.

prof. Giorgiana Ioan

Școala Gimnazială Romanu (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/giorgiana.ioan

Articole asemănătoare