Îndemn pentru un mediu sănătos

Dreptul la un mediu ambiant sănătos este un drept elementar. Oamenii, încă de la cea mai fragedă vârstă, trebuie învăţaţi să îi acorde importanţa necesară şi să îl respecte, deoarece de sănătatea mediului depinde de fapt viaţa omenirii. Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de mediu şi a unui trai în echilibru cu acesta nu se face doar declarativ, trebuie să cunoaştem implicaţiile comportamentului nostru pentru natură şi să luăm măsuri. În acest sens, familia joacă rolul cel mai important, în familie copiii învaţă comportamentele sănătoase, învaţă să respecte, să fie respectat, să economisească sau nu, să înţeleagă şi să iubească natura.

La educaţia familială se alătură cea şcolară şi, chiar dacă, nu există o disciplină specială pentru „educaţia pentru mediu”, în cadrul disciplinelor integrate precum Matematică şi explorarea mediului sau Dezvoltare personală, elevii învaţă despre mediu şi importanţa conservării lui. Elevii învaţă că lumea este un loc unic şi fascinant pe care noi, oamenii trebuie să-l cunoaştem, să-l înţelegem şi să-l ocrotim.

Pentru a satisface dorinţa de cunoaştere a elevilor şi pentru că natura oferă spectacole uluitoare, pe care, dacă nu le-am vedea, cu greu le-am putea considera credibile, cred că un opţional ar putea fi şi el o sursă de educaţie sustenabilă pentru acest fapt. Poate că profesorii un pot verifica atitudinea elevilor faţă de mediu aşa de bine cum o poate face familia, dar aceştia sunt datori să un le ştirbească dreptul la cunoaştere, pot să le trezească sentimente de empatie cu mediul.

Colţurile din natură sunt încărcate de sensuri şi semnificaţii care ne intrigă, ne farmecă, ne amuză, dar care ne stârneşte de fiecare dată şi o justificată curiozitate. Aceasta curiozitate poate fi satisfăcută prin activităţile propuse în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate atăt în acdrul obeictelor de curs, cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare în care elevii se implică. Astfel, teme precum: Reducerea poluării, Defrişările şi implicaţiile lor pentru mediu, Managementul resurselor vii, Schimbările climatice, Pesticidele, Aerul şi respiraţia, Apa şi importanţa ei, Energiile alternative şi tehnologiile nepoluante ş.a. sunt vitale pentru a înţelege nevoia de a proteja mediul şi a nu polua.

Legile internaţionale existente precum Protocolul de la Montréal cu privire la Substanţele care Distrug Stratul de Ozon (1987), Convenţia Basel pentru Controlul Transporturilor Internaţionale ale Deşeurilor Periculoase şi Depozitarea Lor (1989), Protocolul de la Kyõto (1997), alături de programele care alocă fonduri pentru curăţarea terenurilor şi apelor de deşeuri sunt total ineficiente fără un demers ecologic susţinut din partea fiecărei persoane de pe Terra. Bineînţeles că înţelegerile internaţionale joacă un rol important în reducerea poluării globale, alături de acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale, dar fără o educaţie conştientă în acest sens protecţia echitabilă a mediului înconjurător nu va fi eficientă. “Planeta vie” este cea care ne asigură viaţa, fără ea existenţa noastră se sfârşeşte.

Copiii noştri sunt cei care trebuie să trăiască în acest mediu pe care noi nu-l preţuim îndeajuns. În încercarea noastră de a trăi comod uităm că natura este cea care ne asigură viaţa şi uităm că generaţiile viitoare au nevoie ca noi să trăim în acord cu natura, înţelegând-o şi conservând-o constant. În vederea schimbării cursului evenimentelor şi a conservării spaţiului nostru natural pentru viitor, protejarea mediului înconjurător în beneficiul generaţiilor viitoare reprezintă una din provocările majore ale epocii noastre.

În concluzie, un om informat este un om puternic, puterea constă în cunoaştere şi mai apoi în aplicare. Mediul natural are nevoie de oameni care ştiu şi sunt ceea ce ştiu!

Bibliografie
Anca Neagu TERRA – PLANETA VIE – Casa Editorială Regina – Iaşi 2002
*** MIC ALMANAH ŞCOLAR – Casa Editorială Regina – Iaşi 2002
*** CĂLĂTORIE ÎN LUMEA PLANTELOR– Mică enciclopedie şcolară, Editura Regina, Iaşi – 2000
*** Revista “TERRA MAGAZIN”
*** Revista “ARBORELE LUMII”
Jane Elliott – Colin King ENCICLOPEDIE GENERALĂ PENTRU COPII Editura Aquila ’93
Claudiu Vodă CURIOZITĂŢILE LUMII ÎN CARE TRĂIM, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2002

 

prof. Ionelia Fricosu

Școala Gimnazială, 2 Mai (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionelia.fricosu

Articole asemănătoare