Impresii pe marginea cursului „Profesor real într-o școală virtuală”

In contextual actual, în care pandemia a  condus către digitalizarea sistemului educațional şi utilizarea resurselor multimedia în procesul instructiv, am simţit nevoia acută de a mă informa şi documenta, de a  căuta metode noi prin care sa utilizez instrumente cu suport  digital, care să corespundă nevoilor și particularităților clasei mele de elevi.

Am considerat cursul „Profesor real într-o şcoală virtuală” ca pe o oportunitate, dar şi o adevărată provocare de a-mi îmbogăți cunoștințele și a-mi dezvolta competențele și abilitățile în acest domeniu al învăţării digitale. Am aflat o serie de informaţii relevante direct de la specialiști privind folosirea într-un mod creativ, util, inteligent, echilibrat, dar și sigur a Internetului de către copii, cunoştinţe referitoare la  cyberbullying, sexting, ştiri false , discurs instigator la ură etc.

Contextul pandemiei a determinat copiii să acceseze Internetul de la o vârstă mult mai fragedă, să fie mai mult timp conectați online, ceea ce i-a expus unor riscuri privind siguranţa  online. Specialiştii care au realizat acest curs mi-au oferit prin video-uri-le explicative şi prin experienţele interactive, o viziune de ansamblu asupra modului în care noi, dascălii, trebuie să integrăm în procesul instructiv-educativ aceste resurse digitale, dar să şi oferim copiilor medii sigure de învăţare. Chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât noi, profesorii în ceea ce priveşte tehnologia digitală, internetul, mediul online, fără suportul și îndrumarea corespunzătoare din partea familiei, profesorilor , comunității, se pot expune unor riscuri care le poate afecta bunăstarea emoțională (accesarea de informaţii nepotrivite vârstei lor, interacţiunea cu persoane rău-intenționate,  cazurile de hărțuire online, ştirile false etc.)

Am aflat  din acest curs despre riscurile din mediul online şi care sunt modalităţile de a-mi ajuta elevii să identifice anumite pericole atunci când accesează internetul, cum să gestioneze situații neplăcute  la care pot pot fi expuși în mediul online și cum să ceară ajutor de la persoane care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv  în persoana profesorilor.

Mai mult, cursul mi-a oferit o experiență interactivă de învățare, pentru că am aplicat practic ceea ce am învăţat, dezvoltându-mi  abilitățile și competențele profesionale pentru a oferi un învățământ de  calitate, care să corespundă noilor tendințe pedagogice, acelea de  integrare a tehnologiilor digitale în procesul de predare şi învăţare.

Știm cu toţii că în ultimii ani, în practica cotidiană s-au deschis noi căi, s-au dezvoltat noi practici educaționale. Dezvoltarea competențelor digitale se înscrie aşadar pe lista celor  8 competențe cheie ce sunt vizate în formarea personalității umane, adaptabile cerințelor societății actuale bazate pe cunoaștere. Dezvoltarea competențelor digitale la școlari i-a condus  pe aceștia spre un nou rol, acela de participanți activi ai formării lor. Am conștientizat parcurgând  acest curs impactul mare  pe care îl au tehnologiile și utilizarea lor de către școlari în procesul propriei formări. Ghidaţi corespunzător, elevii pot să-și găsească în siguranță, chiar şi în mediul online, propriile răspunsuri, atunci când au nevoie, căutând singuri informațiile în multitudinea surselor aflate la îndemâna lor, dezvoltându-şi totodată simțul critic și capacitatea de discriminare a informațiilor în vederea realizării sarcinilor date.

Consider ca parcurgând cele 8 module ale cursului „Profesor real într-o școală virtuală”,  am dobândit informații noi în domeniul siguranței online, informații privind reducerea  riscurilor sau diminuarea pericolelor în mediul virtual, în  toate tendințele de digitalizare a  educației  şi  că această  tehnologizare  a procesului instructiv, oricât de utilă ar fi  în condițiile actuale, nu poate fi percepută ca dimensiune distinctă faţă de asigurarea bunăstării emoționale a copilului în procesul educațional.

 

prof. Lavinia Ispas

Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.ispas

Articole asemănătoare