Importanța educației timpurii

Cea mai importantă perioadă din viața unui copil este copilăria timpurie, aceasta fiind marcată de momente importante și cruciale pentru succesul ulterior al copilului, atât în viața școlară cât și în viața personală. Adultul are o intervenție crucială în această perioadă importantă a dezvoltării copilului.

Educația timpurie se referă la intervalul de timp cuprins între nașterea copilului și până la vârsta de șase sau șapte ani. Educația timpurie se realizează atât acasă, în mediul familial al copilului cât și în mediul specializat, cum ar fi creșa și grădinița. Între mediul de dezvoltare al copilului și dezvoltarea intelectuală a acestuia există o corelație semnificativă, astfel, copiii care sunt crescuți într-un mediu încurajator și stimulativ dau dovadă de o dezvoltare accelerată a inteligenței în comparație cu copiii care sunt crescuți și educați într-un mediu constrâns, restrictiv. Dacă procesul de dezvoltare a inteligenței este neglijat în această perioadă crucială, mai târziu aceste pierderi vor fi foarte dificil de compensat.

Pentru a ajunge la copii cu performanțe școlare superioare, trebuie să depistăm și să remediem deficiențele de învățare și psihocomportamentale ale copiilor încă din perioada educației timpurii. Educația timpurie de calitate are ca efecte pe termen lung dezvoltarea atracției copilului pentru școală, pentru dezvoltarea personală continuă, pentru dezvoltarea emoțională, dezvoltarea creativității și dezvoltarea propriilor valori și a valorilor sociale.

În societatea contemporană, educația diferențiată și personalizată este cheia succesului. Dacă în trecut copilul trebuia să se adapteze sistemului de învățământ, grădiniței și școlii, astăzi, atât grădinița cât și școala trebuie să se adapteze particularităților și nevoilor fiecărui copil. Pentru a adopta o educație diferențiată sistemul de învățământ trebuie să se adapteze și muleze după particularitățile specifice ale copilului, să cunoască foarte bine temperamentul, trăsăturile de personalitate, deprinderile, priceperile, interesele, potențialul creativ ale fiecărui copil. O activitate educațională este centrată pe copil dacă aceasta pornește de la interesele și nevoile specifice ale copiilor, dacă aceasta implică activ copiii în procesul de planificare și realizare a activităților și evaluarea acestora, dacă facilitează un transfer la alte situații educaționale nonformale și formale, dacă pornește de la nevoile și interesele copilului ș.a.

O perioadă îndelungată s-a crezut că vârsta preșcolară și dezvoltarea  din această perioadă nu au valoare și impact asupra dezvoltării ulterioare ale copilului. Datorită cercetărilor din ultima perioadă s-a dovedit că această perioadă este temelia „omului de mâine”. Prin joc, copilul  descoperă lumea înconjurătoare și își însușește un bagaj mare de cunoștințe și deprinderi care-l vor ajuta pe tot parcursul vieții, acestea fiind doar dezvoltate ulterior nevoilor și situațiilor în care se va afla.

 

prof. Bianca Ramona Bratan

Liceul Tehnologic Ion Creangă, Curtici (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/bianca.bratan

Articole asemănătoare