Îmbogăţeşte biblioteca şcolii tale! (Proiect educaţional)

Proiectul educativ „Îmbogăţeşte biblioteca şcolii tale!” are drept scop stimularea interesului elevilor pentru lectură, dar şi îmbogăţirea fondului de carte în biblioteca „Radu Moldovan” a şcolii.

Domeniul: Acţiune de voluntariat
Perioada de derulare a proiectului: noiembrie 2016 – iunie 2017
Anul şcolar: 2016 – 2017
Instituţia coordonatoare: Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Arad
Grup ţintă: Elevii Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu”, Arad
Colaboratori:
Catedra de limba română a Şcolii Gimnaziale ,,Aurel Vlaicu’’
Profesori învăţământ primar
Profesor educaţie plastică

Scopul proiectului:

  • Îmbogăţirea fondului de carte la biblioteca ,,Radu Moldovan” a Şcolii Gimnaziale ,,Aurel Vlaicu”;

Obiective:

  • creşterea numărului de cărţi / publicaţii în biblioteca şcolii prin achiziţii, donaţii de carte,  activităţi de voluntariat;
  • recondiţionarea, eşalonată, a fondului de carte existent în biblioteca şcolii.
  • dotarea bibliotecii cu cărţi specific vârstei – ciclul primar, gimnazial;

Argument:

Un asemenea proiect este util, în condiţia în care, în general, elevii sunt tot mai tentaţi de tehnologie,  titlurile aflate în bibliotecă sunt în mare parte depăşite, iar preţul cărţilor este destul de ridicat, în raport cu posibilităţile materiale ale majorităţii. Derularea unui asemenea proiect  contribuie la sensibilizarea elevilor, a altor factori cu putere de decizie în a sprijini  material biblioteca cultivându-se astfel o atitudine pozitivă faţă de actul lecturii. Tot astfel se încearcă încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea cărţilor, oferindu-le şansa de a avea ei înşişi o carte în bibliotecă, responsabilizarea acestora în relaţie cu acest spaţiu al cunoaşterii.

Activitatea din biblioteca şcolară este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare în cadrul învăţământului preuniversitar.

Resurse:

Materiale: biblioteca şcolară, biblioteca clasei, bibliotecile personale, fişe de lucru, expoziţii, vizite, casete video, cd-uri, cărţi, aparate foto, imprimantă, diplome;
Umane: elevi, cadre didactice, părinţi
Temporale – decembrie 2016 (lansare) – iunie 2017 (evaluare)
Financiare – fonduri obţinute din activităţile de antreprenoriat.

Proiectul se va desfăşura pe 2 domenii care vizează resursa materială şi resursa umană, fiecare conţinând activităţi precum:
A. Îmbogăţirea fondului de carte, vizând resursa materială:
ACTIVITĂŢI
Nr. crt. Denumirea activităţii Data
Perioada Locul de desfăşurare
1. • Anunţarea proiectului
• Afiş noi.2016

Holul principal
2. • Întocmirea listelor bibliografice  noi. 2016 Sălile de clasă
3. • ,,O carte pentru şcoala ta” – donaţie din partea părinţilor, discuţii, lecturare poveşti -,,Săptămâna părinţilor” dec. 2016 Sălile de clasă
4. • ,,E o lume minunată biblioteca şcolii-ntreagă!” – donaţie de carte în cadrul Tărgului de Crăciun dec. 2016 Sala de sport
Rezultate aşteptate:
• Donaţii de cărţi  prin campanii organizate de către şcoală
• Valorificarea maculaturii de către fiecare clasă
• Reamenajarea spaţiului destinat bibliotecii
• Îmbogăţirea fondului de carte din biblioteca şcoliicu 400 exemplare, cărţi noi donate de elevi, părinţi;
B. Copiii – izvor de bunătate şi  de creativitate, vizând resursa umană:

ACTIVITĂŢI

Nr. crt. Denumirea activităţii Data
Perioada Locul de desfăşurare
1. • Şcoala Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!
• Club de lectură martie 2017 Sălile de clasă
2. • Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
• Ateliere de creaţie  23 aprilie 2017 Holul principal
3. • ,,Eşti în trend dacă citeşti!”- activitate în cadrul ,,Săptămânii lecturii”
• Recital de poezie în biblioteca şcolii  mai 2017 Sălile de clasă
4.  • Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori în mijlocul naturii – Ziua copiilor – Ziua Şcolii – evaluare proiect
• Piese de teatru iunie 2017 Biblioteca şcolii

Rezultate aşteptate:
• Realizarea unor postere tematice
• Colaje
• Târg de carte
• Expoziţie
• Creşterea numărului de împrumuturi la biblioteca şcolii

Monitorizare şi Evaluare:
• Realizarea de afişe, postere;
• Mediatizare în presa locală şi online;
• Adeverinţe, diplome;
• Procese verbale;
• Portofoliul şi CD-ul ce include activităţile desfăşurate în perioada derulării proiectului;

Diseminare :
• Prezentare ppt
• Informaţii în Consiliul profesoral

Sustenabilitate:

Acest proiect educaţional reprezintă o investiţie benefică în viaţa copiilor, devenind un bun obicei multă vreme şi cu posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a acestuia prin atragerea de noi cărţi din fonduri obţinute în urma activităţilor antreprenoriale.

prof. Florentina Tudor

Școala gimnazială Aurel Vlaicu, Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florentina.tudor

Articole asemănătoare