Grădinița Ciupercuța, coordonator al proiectului european Erasmus+ ”Amazing children, amazing nature”

Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză amețitoare și din această cauză, de la o vârstă fragedă, copiii sunt asaltați de adevărate avalanșe de informații, științele educației sunt tot mai orientate spre întoarcerea la natură. Copiii care petrec tot mai mult timp în casă în fața monitoarelor, cunosc natura doar din „poze” și filme. E timpul să o aruncăm și să mergem mai departe. Potențialul unui copil nu poate fi dezvoltat separat de potențialul său emoțional, social și fizic și acest lucru se poate face doar într-un climat educațional pozitiv în care copiii colaborează și se ajută reciproc, au încredere unul în celălalt și în profesorii lor.

„Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munții, rândunelele, cucul. Faceți tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” (C. Mihăescu)

Pentru ca această educație în aer liber să își atingă obiectivul, trebuie să încercăm și să reușim să o extindem la toți copiii, indiferent de diferențe. Și putem face acest lucru combinând educația în aer liber cu educația incluzivă. De fapt, incluziunea se referă la educația tuturor copiilor, conform conceptului de „școală pentru toți”. Fiecare copil este unic și diferit, are abilități distincte, învață în ritmul și stilul său și noi, ca profesori ai acestor copii, suntem meniți să ne adaptăm și să valorificăm aceste particularități. Educația incluzivă este una în care toți copiii beneficiază de o educație de calitate, într-un mediu incluziv. Din punctul nostru de vedere, cel mai bun ducat inclusiv se face în aer liber, în natură și „cu natura”.

Profesorii trebuie să dobândească cunoștințe și abilități concepute pentru a facilita integrarea optimă a acestor copii. În acest sens, propunem un schimb de bune practici cu țările partenere care are ca scop îmbunătățirea metodelor de lucru în activitatea în aer liber cu toți copiii. Astfel, propunem o formare de calitate a cadrelor didactice pentru a aplica tehnicile și metodele învățate în lucrul direct cu copiii.

Prin acest proiect, grădinița noastră își propune să dezvolte capacitatea preșcolarilor de a se adapta la provocările societății prin stăpânirea strategiilor creative pentru rezolvarea problemelor, relații și comunicare, care vor facilita includerea copiilor din grupuri vulnerabile. Fiecare activitate finală vizează lucrul în echipă cu includerea tuturor copiilor, indiferent de grupul vulnerabil căruia îi aparține; mijloacele de realizare sunt munca în echipă, iar finalitatea este sarcina de lucru respectivă îndeplinită.

Trei țări sunt implicate în proiect (România, Turcia, Portugalia). Proiectul va avea un impact asupra tuturor cadrelor didactice din unitățile implicate în proiect, peste 100 de cadre didactice, dar și asupra beneficiarilor finali, cel puțin 1000 de copii, diferiți sau nu. Posibilitatea proiectului de a genera efecte multiplicatoare rezidă, în special, în capacitatea remarcabilă de diseminare a partenerilor implicați în proiect.

Prin asimilarea celor mai eficiente tehnici de învățare în aer liber pentru toți copiii și prezentate prin mese rotunde, ateliere vizuale, conferința finală, aceste acțiuni pot dobândi o dimensiune instituțională, generând astfel efecte de multiplicare durabile.

Rezultatele activităților desfășurate în cadrul proiectului vor oferi comunității informații care vor contribui la îmbunătățirea și modernizarea sistemului românesc de educație în aer liber. Se va evidenția importanța petrecerii timpului în natură, învățarea pe termen lung. Vor fi create noi oportunități pentru a extinde proiectul și rezultatele acestuia sau pentru a dezvolta noi parteneriate pentru viitor. Exploatarea rezultatelor poate duce la recunoașterea externă a activităților incluzive în aer liber desfășurate de noi, iar schimbul de rezultate va permite altor persoane să beneficieze de activitățile și experiențele acumulate în timpul proiectului, rezultatele proiectului servind drept exemple și inspirație pentru ceilalți.

Acest proiect va avea ca rezultat dezvoltarea resurselor umane performante pentru educația preșcolară, cu accent pe educația incluzivă în aer liber, care se va traduce ulterior prin creșterea nivelului de educație. În funcție de durata efectelor, putem vorbi despre o resursă umană pregătită și eficientă și despre schimbul de experiență care va afecta instituțiile din consorțiu prin preluarea cunoștințelor internaționale.

Grădinița joacă un rol cheie în a pune bazele creativității, care este fundamentală pentru dezvoltarea societății în ansamblu. Acest lucru necesită o abordare strategică a participării copiilor la activități cu accent pe artă și creativitate, pentru a le stimula creativitatea și gândirea critică și pentru a-i ajuta să dezvolte abilități importante pentru bunăstarea lor, învățare, sentimentul de apartenență, cetățenie activă, incluziune.

Abilitățile creative dobândite prin educație în aer liber, inclusiv participarea la activități culturale și creative, oferă copiilor instrumentele de care au nevoie pentru a fi creativi și inventivi, pentru a rezolva problemele și pentru a lucra în colaborare și experimental. Abordările experimentale sunt de o importanță crucială pentru promovarea creativității și inovării. Prin urmare, educația artistică joacă un rol vital atât în crearea de noi oportunități pentru generațiile tinere, pregătindu-le astfel mai bine pentru a face față provocărilor viitoare, cât și în promovarea capacității, dezvoltării personale și înțelegerii reciproce a tinerilor din sectoarele culturale și creative.

Copiii nu sunt un grup omogen. Inegalitățile și barierele economice sau sociale care ar putea împiedica accesul și participarea copiilor la cultură în calitate de creatori, consumatori și antreprenori sau accesul acestora la noile tehnologii ar trebui identificate și abordate pentru a se asigura că contribuția și participarea tuturor tinerilor, inclusiv a grupurilor cu mai puține oportunități , poate fi exploatat pe deplin. Prin urmare, ar trebui acordată o atenție specială copiilor cu risc de marginalizare din cauza originii lor etnice, a genului, a dizabilităților, a religiei, pentru a asigura includerea tuturor copiilor.

Considerăm proiectul nostru inovator prin dezvoltarea educației incluzive utilizând în special educația în aer liber. De ce educația în aer liber? Este simplu: aici copilul se simte în siguranță, asociază activitățile în aer liber cu jocul și noi, folosind aceste percepții despre copil, îl ajutăm să învețe prin joc. În natură, copilul explorează și cercetează. De asemenea, dorim să dezvoltăm noțiunea de amenajări exterioare. Tinking înseamnă a fi complet scufundat într-o activitate practică, a lua obiecte din exterior și a asambla ceva complet nou, a improviza, a încerca, a se adapta, uneori chiar a eșua și a o lua de la capăt. Într-un fel, jocul poate fi văzut ca o explorare ludică interminabilă, care încurajează abilitățile de rezolvare a problemelor, creativitatea, gândirea inovatoare și reziliența. Experimentarea și descoperirea sunt în centrul jocurilor! Și vom încerca să facem acest lucru în aer liber, integrând toți copiii și sporind astfel abilitățile lor de comunicare antreprenorială și munca în echipă.

Ai văzut vreodată un copil mic care să se uite în jur și să fie uimit de lucrurile noi pe care le vede în jurul lui? Și ai văzut vreodată curiozitatea din ochii copiilor când încep să pună întrebări despre lumea din jur? Profesorii trebuie să-i lase pe copii să exploreze lumea, să fie curioși și să învețe singuri. Există o diferență între predare și învățare: predarea este ceva care nu generează automat cunoștințe și învățare, în timp ce explorarea și experimentarea bazate pe curiozitate îi vor conduce să-și dezvolte și să-și dezvolte cunoștințele.

Învățarea prin descoperire este esențială pentru copii, deoarece aceștia pot face ceea ce este în mintea lor real și pot primi feedback în timp real. Ne dorim ca prin inițierea acestui proiect să trecem granițele cunoașterii și să revenim într-o lume a interacțiunii cu natura, cu tot ceea ce stârnește curiozitatea și antrenează mintea copiilor în a descoperii și experimenta în mediul înconjurător.

Alice Ileana GÎȚAN – Profesor pentru învățământul preșcolar, director al Grădiniței „Ciupercuța”
Cristina STOICESCU – Profesor pentru învățământul preșcolar

 

prof. Alice Ileana Gîțan

Grădinița Ciupercuța (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alice.gitan

Articole asemănătoare