I.D.E.A.L. – Proiect Erasmus+

„I.D.E.A.L. – Inclusive and Digital Education for Active Learning” este primul proiect Erasmus finanțat de Uniunea Europeană, domeniul Educație Școlară, pe care Liceul Tehnologic Bâlteni îl derulează în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023. Proiectul se adresează unui grup țintă de 12 profesori titulari din învățământul gimnazial și liceal, care vor participa la 3 cursuri de formare.

Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a cadrelor didactice în domeniile educației digitale și non-formale, în vederea creșterii gradului de incluziune școlară, a motivației elevilor pentru învățare, obținerii progresului școlar  și dezvoltării dimensiunii europene a școlii.

Primul curs de formare din cadrul proiectului, ”Inclusive classroom through ICT”, a avut loc în perioada 26-30 0ctombrie 2022, la Istanbul. La curs au participat alături de profesori din Turcia, Italia ,România, și  4 profesori de discipline diferite din cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni: Vuc Adela-Lavinia-profesor limba franceză, Orzan Claudia-Elena-profesor geografie, Gherghinoiu Adina-Raluca-profesor biologie și Simionescu Maria-Mirabela-profesor matematică.

Tematica cursului a vizat dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor digitale în vederea facilitării incluziunii școlare la clasă și a înregistrării unui progres individual în rândul elevilor de gimnaziu și liceu care aparțin grupurilor cu oportunități reduse. Cadrele didactice participante au identificat tehnici de lucru cu elevii, adaptate nevoilor specifice Liceului Tehnologic Bâlteni, au creat instrumente digitale care să poată fi utilizate în procesul de predare-învățare și și-au îmbunătățit competențele de prevenire a cyberbulling-ului. De asemenea, au fost realizat și un schimb de experiență legat de proiectele Erasmus implementate de participanți și au avut loc dezbateri pe tema diseminării și valorizării acestora.

Cursul a avut și o componentă culturală și interculturală care a vizat dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare, prin explorarea obiectivelor turistice, culturale și istorice din Istanbul, componentă materializată într-un proiect digital realizat în echipă.

Considerăm că participarea la cursul de formare ” Inclusive classroom through ICT”, din cadrul proiectului Erasmus finanțat de U.E,”I.D.E.A.L-Inclusive and Digital Education for Active Learning”, a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională și personală pentru profesorii Liceului Tehnologic Bâlteni, care va conduce la creșterea valorii actului educațional și a dimensiunii europene a școlii.

Coordonator proiect,

Prof. Orzan Claudia-Elena

 

prof. Claudia Elena Orzan

Liceul Tehnologic, Bâlteni (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudia.orzan

Articole asemănătoare