Teaching Principles and Methods in Inclusive Education – curs structurat de formare prin programul Erasmus+

Cursul structurat de formare Teaching Principles and Methods in Inclusive Education, s-a desfăşurat în perioada 04 – 10.11.2019 în Braga, Portugalia, în cadrul proiectului  „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare. Un obiectiv important al cursului se referă la înțelegerea importanței aplicării curriculei diferențiate începând cu învățământul preșcolar. Un alt obiectiv vizează identificarea unor modalități de implementare a metodelor și strategiilor însușite la curs.

În primele două zile, am discutat despre sistemul de învăţământ din Portugalia şi cum s-a ajuns la a da o mare importanţă educaţiei incluzive în această ţară. Am aprofundat modul de organizare a sistemului educaţional, care au fost schimbările, de ce au fost necesare şi care sunt rezultatele. S-a prezentat şcoala virtuală, unde putem găsi jocuri şi strategii pentru toate grupele de vârstă şi pentru toate ariile curriculare. Am prezentat modul în care este organizat învăţământul în România, pentru ca formatorul să ne poată recomanda soluţii pentru incluziune.

În următoarele zile, am analizat Legea Educaţiei incluzive, nr.54/2018, 06 iulie, lege în acord cu ţintele Uniunii Europene. Am dezbătut principiile generale, definiţia educaţiei incluzive, obiective şi scop, principiile care ghidează educaţia incluzivă, căile de acţiune pentru incluziune. S-au pus în evidenţă resursele specifice pentru susţinerea învăţării şi incluziunii, identificarea resurselor specifice şi rolul echipei multidisciplinare pentru sprijinul educaţiei incluzive.

Vizita profesională la una din şcolile Grupului „André Soares”- „Escola Basica de Sao Lazaro”, şcoală reabilitată anul trecut astfel încât să corespundă cerinţelor noii legi şi la „Centro Atividades Ocupacionais-Complexo de Gualtar” a pus în evidenţă schimbul de bune practici. Prin schimbul de bune practici am înţeles cum să facem față provocărilor cheie ale educației speciale, incluzive.

Timp de o săptămână ne-am adaptat perfect într-o altă ţară, cu o cultură diferită, o istorie diferită şi cu o bună experienţă în ceea ce priveşte educaţia incluzivă. Am relaţionat cu elevi şi profesori din alte ţări: Croaţia, Polonia, Portugalia. Am înţeles ce implică implementarea legislaţiei în domeniul educaţiei incluzive atât ca logistică cât şi în ceea ce priveşte resursele umane. Am înţeles că pentru a obţine rezultate bune şi de durată trebuie să „atingem sufletele” acestor copii şi că orice intervenţie cu bune rezultate se face personalizat: fiecare copil este unic şi are nevoi specifice.

Un rol important trebuie acordat implicării comunităţii locale în dezvoltarea programelor şi a ofertelor educaţionale pentru toate categoriile de elevi din şcoală. Cursul este destinat profesorilor care lucrează cu elevii cu nevoi educaționale speciale în școlile de învățământ de masă și învățământ special. Cursul a fost adaptat pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice, oferind principii și metode de predare și evaluare, strategii și instrumente pentru a răspunde cerințelor distincte de învățare ale elevilor.

Cursul a fost organizat de Aplicaproposta – Bragamob. Furnizorul de curs lucrează cu programe de mobilitate din septembrie 2012, având o vastă experiență deja dobândită în zonă. Personalul dinamic și tânăr se ocupă de programele de mobilitate din 2008 și a lucrat direct cu participanți din 20 de țări din UE, dar și din Turcia, Egipt și Tunisia.

Utilizând informaţiile învăţate la curs, putem transforma şcoala noastră într-o şcoală într-adevăr incluzivă: putem adapta metodele şi strategiile învăţate la specificul sistemului nostru de învăţământ; putem identifica barierele și resursele necesare pentru a aborda cu succes nevoile educaționale ale elevilor într-un mod eficient și funcțional care să promoveze în mod colaborativ participarea și integrarea elevilor în cadrul comunității școlare. Avem repere clare referitoare la o lege specifică educaţiei incluzive, care este în cel de-al doilea an de implementare. Aplicând cunoştinţele acumulate ne putem adapta strategiile educaţionale astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui elev în parte şi să creăm un mediu sigur, favorabil adaptării la viaţă pentru orice elev.

Prof. Piţurlea Ecaterina
Prof. Cazan Consuela Anca
Şcoala Gimnazială „Buică Ionescu”, Glodeni

*  *  *

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul.

 

prof. Ecaterina Pițurlea

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ecaterina.piturlea

Articole asemănătoare