Familia – partener important în educație

Având în vedere că familia este primul mediu în  care se dezvoltă copilul şi acesta are un rol semnificativ în educarea copilului, este absolut necesar realizarea unui parteneriat educaţional real între grădiniţă şi familie.
Consider că baza unei colaborări eficiente între familie şi grădiniţă este respectul  şi încrederea reciprocă.

Părinţii pot fi ajutați prin diferite mijloace să conștientizeze că în educatoare găsesc un sprijin, un partener în educarea şi dezvoltarea copiilor. Părinţii trebuie încurajaţi să nu ezite să-şi exprime opiniile, sugestiile în legătură cu grădiniţa şi să participe la activităţile din grădiniţă. Cred că este important ca părinţii să cunoască programa preşcolară, obiectivele educaţionale.
Modalităţile de realizare a colaborării grădiniţă- familie sunt variate.

Activităţi informale:
– vizite la domiciliul familiei;
– discuţii individuale cu părinţii la sosire şi la plecare de la grădiniţă;
– participarea la activităţile din grădiniţă;
– şedinţe cu părinţii;
– lectorate;
– avizierul grupei;
– pliante;
Activităţi împreună cu copiii:
– ateliere de lucru;
– serbări;
– proiecte tematice;
– excursii;
– drumeţii;

Prin aceste activităţi, am urmărit să dezvolt o colaborare bazată pe încredere şi respect reciproc, care să contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor.

Direcţii de implicare a părinţilor:

A- colaborator al copilului

Pe parcursul anului şcolar, părinţii au avut ocazia să participe alături de copiii lor la activităţile desfăşurate în grădiniţă în calitate de participant la activităţi, colaborând cu copiii.
Activitatea „Haideţi toţi să ne jucăm”. Această activitate a avut scopul de a facilita relaţionarea dintre copil şi părinţi. Am desfăşurat jocuri distractive de mişcare şi jocuri cu text şi cânt cu participarea părinţilor.
Activitatea „Confecţionăm păpuşi pentru teatru de păpuşi”. În cadrul acestei activităţi, părinţii au avut ocazia să confecţioneze, în colaborare cu copiii, păpuşi pentru teatru de păpuşi din linguri de lemn şi materialele puse la dispoziţia lor (lână, materiale textile, etc.) Astfel părinţii şi copiii au creat, planificat şi realizat păpuşile colaborând, relaţionând.

Am desfăşurat activităţi la care părinţii au participat în calitate de colaboratori ai copiilor, oferind sprijin copiilor acasă în realizarea unor materiale. În cadrul proiectelor tematice (folosind metoda proiectelor) părinţii au acordat sprijin copiilor în căutarea unor cărţi, imagini despre tema studiată, sau realizarea unui poster pentru proiectul tematic.

B- resursă: sursă de informaţii colectate prin anchetă, sursă de informare/ documentare;

C- colaborator al cadrului didactic: părinţii s-au implicat în activităţile desfăşurate colaborând cu cadrul didactic în conceperea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;

D- organizarea activităţilor: părinţii şi-au oferit sprijinul în organizarea activităţilor prin implicarea lor activă în activităţi, prin împărtăşirea unor idei de jocuri, activităţi, etc.

E- monitorizarea activităţii: părinţii copiilor din grupă s-au implicat şi în monitorizarea activităţilor desfăşurate;

Contextul implicării părinţilor
– excursii
– serbări
– drumeţii
– ateliere de lucru
– jocuri distractive
– plimbări

Activităţile la care au participat părinţii au fost variate, modul de implicare al părinţilor a fost multiplă iar rezultatul acestui parteneriat a fost benefic atât  pentru preșcolari cât și pentru cadre didactice.

BIBLIOGRAFIE

1. Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti;
2. Oprea, Crenguţa Lăcrămioara (2003), Pedagogie, Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii, Bucureşti;
3. Vrăsmas, Ecaterina Adina (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti;

 

prof. Magda Hideg

Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată, Gherla (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/magda.hideg

Articole asemănătoare