Experiență didactică în școală italiană (Mobilitate Erasmus+)

În perioada 25 februarie – 10 martie 2023,  am participat, prin proiectul Erasmus+ „Viitorul- Învățare în Progres” al Liceului Tehnologic „Stefan Hell” din Sântana,  la un stagiu de observare a activităților desfășurate în Istituto Compresivo “Francesco Morosini” din Veneția. Această mobilitate ne-a ajutat să ne îmbunătățim abilitățile lingvistice, competențele de comunicare și interculturale. În ceea ce privește impactul asupra dezvoltării profesionale și personale, am avut ocazia să observăm abordări didactice variate și spații educaționale diverse, am întâlnit oameni diferiți, deschiși în a-și împărtăși experiențele, am văzut locuri frumoase, pline de istorie, am interacționat cu o cultură diferită, ceea ce a adus plus valoare dezvoltării noastre ca profesori, dar și ca oameni.

Institutul Morosini este situat în centrul istoric al Veneției. Este format din opt școli diferite: 1 grădiniță „Scuola dell’infanzia Diaz”, 4 școli primare „Scuola Elementare Diaz”, „Scuola elementare Canal”, „Scuola Elementare Manzoni” „Scuola Elementare Zambelli” și 3 școli gimnaziale „Scuola Secondaria di Primo Grado Morosini”, care este situat în 2 clădiri diferite (palatele Priuli și Carminati), „Scuola Secondaria di Primo Grado San Provolo”. In Palatul Carminati se află birourile de conducere și administrative. Aici învață peste 1000 de elevi, sub îndrumarea a 123 de cadre didactice. Dintre aceste opt clădiri școlare, doar două au fost proiectate special pentru scopuri școlare, în timp ce celelalte sunt situate în palate istorice care pot fi dificil de adaptat la nevoile unei școli. În ciuda acestui fapt, toate școlile  sunt dotate cu o sală de sport și spații deschise, oferind oportunități ample de activitate fizică și de învățare în afara sălii de clasă.

Veneția este cunoscută pentru moștenirea sa culturală bogată și există multe inițiative culturale oferite de entități publice și asociații private din zonă, pe care le integrează activ în activitățile  educaționale ale școlii. Aceste inițiative îmbogățesc și mai mult experiența educațională pe care o oferă elevilor școlii.

În această perioadă, am avut program zilnic, la ore diferite, la clădiri diferite, atât la școală, cât și la grădiniță. Activitatea bogată de observare a activităților desfășurate la 3 dintre aceste școli și o grădiniță a fost realizată sub îndrumarea unei învățătoare și precum și  a unei educatoare mentor. Fiecare săptămână a început cu un workshop – în care au fost prezentate instituțiile (cea italiană și cea românească), iar  în a doua săptămână s- a pus accent pe curriculumul școlii, sistemul de învățământ și de evaluare italian,  proiectele desfășurate în școală, administrative, economice, non-governamentale: ”Dalla carta alla carta” ;  laborator STEM “The outdoor green classroom”;  laborator de artă  “Come un grand’artista”; laborator de muzică “Acquaprofonda”. Aceste proiecte se desfășoară având colaboratori din diferite domenii care sunt plătitiți de primărie.

Au fost observate activități la toate clasele (I – V), cât și la grupele de grădiniță. Cele de la școală au fost de gramatică, comunicare în limba italiană, istorie, matematică, limba engleză, științe, abilități practice, artă, STEM, de  recuperare (pentru elevii veniți din străinătate, care nu stăpânesc limba italiană).

În data de 1 martie, am realizat o activitate interculturală, la clasa a II-a, pe tema         ,,Mărțișorului’’, activitate care a fost concepută și pregătită împreună cu învățătoarea clasei, încă înainte de începerea mobilității individuale, prin corespondență prin email-uri. Activitatea a presupus prezentarea acestei sărbători, specifice românilor și unor popoare balcanice; realizarea de mărțișoare; prezentarea “Legendei mărțișorului”; aranjarea secvențelor legendei și a ideilor principale, în ordine cronologică; scrierea unui text cu impresii despre activitate.

La grădiniță, au fost observate activitățile legate de temele “Instrumentele muzicale” și “Solidaritatea”.

Metodele folosite au fost interactive, a alternat munca individuală cu cea frontală și cea pe echipe. Fiecare clasă are tablă smart care au fost folosite la orele de gramatică, comunicare în italiană, limba engleză, artă, STEM. În cadrul laboratorului de STEM, au jocuri de contrucție Lego, tablete, laptop-uri.

Se urmărește integrarea tuturor elevilor în sistemul de învățământ atât a celor proveniți din străinătate, cât și a celor cu CES. Elevii cu nevoi speciale care au certificate obținute în urma evaluării unei comisii specializate, au profesori itineranți care îi ajută pe parcursul întregii zile. (Câte 2 profesori itineranți la 1 elev, unul dimineața și unul după amiaza.)

În Italia, există școli cu program de 27 de ore până la 40 de ore pentru elevi. Sunt câte 2 profesori la clasă, care predau 22 de ore pe săptămână, împreună cu profesori „specializați” suplimentari care predau engleză (2-3 ore pe săptămână) și religie (2 ore pe săptămână), alături de profesorii itineranți unde este cazul. Prânzul este oferit elevilor în cantina școlii de la 12:15 până la 12:45, iar aceștia au o pauză în curte de aproximativ o oră după masă.

În urma acestei experiențe într-o școală italiană, apreciez accentul pus pe artă în educarea simțului pentru frumos la elevi, dotarea claselor cu video proiectoare, calculatoare, laptop-uri, table interactive asigurate de primăria locală; implicarea Primăriei în activitățile școlii, prin realizarea de proiecte comune; (plata excursiilor copiilor și a personalului implicat în aceste proiecte asigurat în proporție de 90% din partea Primariei); sprijinul permanent oferit copiilor cu CES.

La finalul stagiului s-a stabilit, împreună cu directoarea școlii, continuarea colaborării școlii noastre cu această  instituție venețiană, prin demararea unui proiect comun eTwinning.

* * *

Autori:
Prof. înv. primar Daniela CHANDLER
Prof. înv. preșcolar Patricia VLAICU-DOROGHI

 

prof. Daniela Chandler

Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.chandler

Articole asemănătoare