eTwinning – Conectați la școala viitorului. Proiectul All the World’s Children

Pornind de la definiția procesului de învățământ care ne spune că acesta reprezintă „ansamblul resurselor pedagogice informaționale, stabilite la nivelul structurii materiale a sistemului de învățământ, conform finalităților macrostructurale ideal – scopuri ale educatiei) și microstructurale obiective generale și specifice) care determină criteriile de elaborare a planului de invațământ”, observăm că, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii ani, procesul educațional este într-o continuă schimbare, foarte rapidă, foarte energică și polivalentă. Această schimbare a obligat toți actorii acestui proces să evolueze pentru a putea gestiona cu succes această schimbare, pentru a ține pasul cu toate provocările care pot apărea, dar și pentru a răspunde problemelor ce apar inevitabil.

Astfel, vorbind despre școala viitorului și fiind conectați la ea, a luat naștere eTwinning, care facilitează accesul cadrelor didactice la un mediu virtual de colaborare și schimb de experiență, la parteneriate cu alți profesori și la activități de formare profesională alături de colegi din țările europene.

Un proiect educaţional implică utilizarea capacităţilor interpersonale, a comunicării, a analizei, a gândirii logice, luarea deciziilor, planificarea, organizarea şi controlul utilizării resurselor. Organizarea timpului, o bună comunicare, planificarea, controlul şi capacitatea de a lucra cu ceilalţi sunt esenţiale nu numai în managementul de proiect, dar şi pentru viaţa în comunitate.

Fiecare şcoală ar trebui să aibă un potenţial ridicat de a câştiga resurse şi credibilitate prin participarea la proiectele de cooperare. Comunicarea dintre factorii implicați în astfel de proiecte trebuie să fie clară, concisă, completă, inteligibilă şi să țină cont de cel căruia i se adresează, astfel încât informația să fie transmisă ușor și asimilată cu ușurință. În derularea acestor proiecte educaționale în școli sunt implicați elevi, profesori, dar și profesioniști care evoluează în alte domenii de activitate și care sunt colaboratori ai acestor proiecte, iar efectele pe care le produc aceste proiecte sunt benefice tuturor celor implicați, efectele pozitive care se refracta asupra instituției școlare și a sistemului educațional. Din punctul meu de vedere, al profesorului implicat intr-un astfel de proiect consider că efectele pe care le poate produce acesta sunt: motivarea, îmbogǎţirea cunoştinţelor disciplinare, cǎutarea unei corelații între teorie şi practica specializǎrii şi didactica disciplinei, îmbunătățirea practicilor educaționale, crearea relaţiilor cu alţi profesori, inchegarea și diversificarea relaţiilor cu elevii.iar efectele asupra elevilor sunt: achiziţionarea de cunoştinţe şi de competenţe, facilitarea implicării sociale în instituţia şcolară şi în afara ei.

Elevii care sunt implicați în astfel de parteneriate fac schimb de informaţii pe diferite teme de interes comun cu alţi copii de vârsta lor sau care studiază materii asemănătoare. Ei folosesc Internetul şi alte programe stabilite de comun acord de către parteneri de proiect în funcţie de mijloacele tehnologice de care dispun, cu scopul de a afla cât mai multe informații despre subiectele care îi interesează. Fascinația unuiastfel de proiect eTwinning începe în momentul în care, odată stabilite detaliile de principiu, elevul devine centrul activităților ce se derulează in cadrul proiectului.

Profesorul devine facilitator, mediator, activitățile fiind centrate pe elev, pe dezvoltarea competențelor cheie, pe dezvoltarea comunicării într-o limbă de circulație internațională, pe crearea unor relații de comunicare, prietenie, cunoaștere, colaborare și implicare. Revenind la proiectul nostru – All the world’s children – în derularea căruia sunt implicați parteneri din Turcia, Italia, Ucraina, țări diferite de România din mai multe puncte de vedere, elevii noștri au posibilitatea de a se familiariza cu aspecte culturale sau religioase care să faciliteze stabilirea unor relaţii de colaborare internaţională, un atu important pentru viitorul lor profesional. Încă de la prima întâlnire online între școlile partenere s-a produs o reacție extraordinară în rândul micuților, aceștia devenind foarte dornici de a cunoaște cât mai multe lucruri despre colegii lor din țările implicate în proiect, dar și de a le prezenta acestora, la rândul lor lucruri interesante despre țara și obiceiurile noastre.

Concluzionând, putem afirma că proiectele eTwinning reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-și dezvolta creativitatea, inovația, gândirea critică, rezolvarea problemelor, comunicarea, colaborarea , făcându-i mult mai încrezători în abilitățile lor fizice și intelectuale, devenind mai sociabili și mai toleranți, iar pentru profesorul de astăzi, multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare și flexibilitate în luarea deciziilor.

Bibliografie
en.wikipedia.org/wiki/eTwinning
https://edict.ro/categorie/etwinning/

 

prof. Mihaela Ungureanu

Școala Gimnazială Nr. 22, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.ungureanu2

Articole asemănătoare