Punți de înțelegere și cooperare prin educație europeană (Proiect eTwinning: Closer than you think)

Într-o lume tot mai globalizată și interconectată, este esențial să promovăm valorile europene în rândul tinerilor, pentru a-i învăța despre diversitatea culturală, toleranță, drepturile omului și responsabilitatea civică. O metodă eficientă este implicarea elevilor într-un proiect eTwinning despre UE, instituțiile și valorile ei. Astfel,  în anul școlar 2022-2023, m-am implicat în proiectul eTwinning „Closer than you think”, care s-a desfășurat în perioada decembrie-iunie 2023 și la care au participat 16 profesori și 123 de elevi din: Grecia, România, Portugalia, Franța, Turcia, Serbia și Italia.

Unul dintre obiectivele centrale al proiectului a fost promovarea valorilor europene în rândul tinerilor.  Elevii au explorat teme precum justiția, solidaritatea, libertatea, democrația, respectul pentru diversitate și drepturile omului. Aceste valori au fost discutate, înțelese și reflectate în activitățile desfășurate de elevi, precum crearea de postere sau prezentări care ilustrează valorile europene.

O altă componentă importantă a proiectului  a fost  explorarea istoriei și culturii europene. Elevii au avut ocazia de a studia și de a înțelege mai bine evenimentele și personalitățile istorice care au marcat continentul european. Prin intermediul dezbaterilor, cercetărilor și prezentărilor, ei și-au îmbogățit cunoștințele despre moștenirea culturală comună și au înțeles mai bine valorile și identitatea europeană. Prin  discuții și dezbateri despre justiție, solidaritate, libertate, democrație, drepturile omului și respect pentru diversitate, tinerii au înțeles mai bine rolul pe care aceste valori îl joacă în construirea unei Europe unite și valoroase.

Participând la activități precum sondaje de atitudine despre Europa și europenitate, sau dezbateri despre viitorul Europei, elevii au fost încurajați să-și exprime opiniile, să-și susțină argumentele și să dezvolte competențe de dialog intercultural.

Un aspect esențial al proiectului a fost dezvoltarea gândirii critice și asumarea responsabilității civice. Elevii au fost implicați în discuții și dezbateri despre valorile europene și importanța lor în construirea unei societăți juste, tolerante și demne de încredere. Această implicare i-a ajutat să-și dezvolte capacitatea de a analiza și de a evalua în mod critic informațiile, să-și exprime opiniile și să participe activ la procesul decizional. Astfel, tinerii au dobândit abilități esențiale pentru a deveni cetățeni europeni responsabili și implicați în construirea viitorului Europei.

Eu sunt profesor de istorie, iar această disciplină joacă un rol fundamental în transmiterea cunoștințelor despre valorile europene și evoluția lor de-a lungul timpului. În cadrul orei de Istorie, elevii pot explora evenimentele și procesele care au condus la integrarea europeană și pot înțelege mai bine importanța valorilor promovate de UE. Prin intermediul proiectelor eTwinning, aceste cunoștințe pot fi puse în practică, oferind elevilor o înțelegere mai profundă și o conexiune directă cu valorile europene. Aceste proiecte facilitează interacțiunea și colaborarea între școli și elevi din diverse țări, oferindu-le ocazia de a învăța și a interacționa cu diferite culturi, tradiții și perspective europene.

Valorile europene, ora de istorie și proiectele eTwinning se completează reciproc în educația tinerilor, contribuind la formarea unor cetățeni europeni conștienți, angajați și toleranți. Aceste componente esențiale ale educației îi încurajează pe elevi să exploreze istoria și cultura europeană, să promoveze valorile comune și să se implice într-o comunitate mai largă de elevi și profesori din întreaga Europă. Prin intermediul acestei conexiuni, tinerii devin agenți activi în construirea unei Europe unite, bazate pe respect, înțelegere și valorile care ne definesc ca europeni.

 

prof. Cristina Hrițcu

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Timișoara (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.hritcu

Articole asemănătoare