„Eminescu – mereu printre noi!” – Stimularea interesului pentru literatură la vârsta preșcolară prin proiectul tematic

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

„Niciodată până la Eminescu, limba română nu a sunat cu atâta plenitudine armonioasă, atât de natural şi de firesc”. Nicolae I. Nicolae

Este vârsta la care copiii audiază cu pasiune creaţii literare, este momentul optim pentru a utiliza metode şi forme de activitate care să trezească interesul preşcolarului pentru literatură, pentru lumea cărţilor, pentru activitatea de învăţare de tip şcolar.

Astfel, am propus ca, împreună cu preşcolarii grupei mari, să derulăm proiectul tematic „Eminescu – mereu printre noi!”, având ca scop familiarizarea copiilor cu opera eminesciană prin comprehensiunea şi interpretatea unor texte literare. Urmând paşii proiectului copiii au fost implicaţi în propriul proces de dezvoltare prin respectarea rutei şi ritmului individual de învăţare, prin satisfacerea propriilor curiozităţi, prin implicarea în rezolvarea de probleme. Proiectul a fost conceput ca o poveste şi receptat ca atare de către copii având un început, un mijloc şi un final fericit, fiecare zi abordând tematica unei file de poveste:

1. ,,EMINESCU – MEREU PRINTRE NOI’’

2. ,,EMINESCU ÎN SUFLET DE COPIL’’

3. ,,LA PRISACA LUI MOŞ MIRON’’

4. ,,CARTE FRUMOASĂ CINSTE CUI TE-A SCRIS!’’

5. ,,OMAGIU MARELUI POET!’’

Pe parcursul proiectului, şcolarii ne-au împărtăşit cunoştinţele lor culese din tainele cărţilor, au ajutat cu îndemânarea lor preşcolarii să realizeze lucrări artistico-plastice şi practice, construcţii şi jocuri diverse. Au trezit interesul şi dorinţa de a păşii în lume mirifică a şcolii, de a învăţa şi desluşi literele care să-i ajute să-şi satisfacă dorinţa de cunoaştere. Reuşita şi eficienţa activităţii a fost marcată de rezultatele dobândite de preşcolari la sfârşitul proiectului:

  • Stimularea interesului pentru cunoaşterea literaturii române;
  • Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu prin opere literare accesibile vârstei preşcolare;
  • Stimularea interesului pentru a lucra cu cartea;
  • Educarea sensibilităţii artistice prin realizarea unor teme plastice şi redarea unor fragmente literare din opera eminesciană;
  • Creşterea gradului de socializare în grupa de preşcolari.

Organizând şi derulând astfel de activităţi, utilizând o tematică variată şi accesibilă vom determina copiii să înveţe să asculte sau să audieze un text, să descopere informaţii noi, să aplice/să valorifice cunoştinţele dobândite, să redea conţinutul unui text, să identifice mesajul transmis de autor, să se relaxeze şi, treptat, să conştientizeze cuvintele, frumuseţea şi expresivitatea lor, să aibă răbdare şi să recepreze cu plăcere textele literare.

BIBLIOGRAFIE:
(2008) Curriculum pentru învăţământul preşcolar
Goia, V. (2001). Literatura pentru copii, Editura Dacia Felix, Cluj-Napoca
Preda,V.(2005). Metoda proiectelor la varstele timpurii, Ed. Miniped, Bucuresti
Damşa, I. (1996). Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi clasele I şi a II-a, Ghid metodic, E.D.P., Bucuresti.

prof. Maria Lascău

Grădinița cu Program Normal Viișoara (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.lascau

Articole asemănătoare