Educație interculturală prin proiectele eTwinning

eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume minunată  atât pentru copii, elevi , cât şi pentru cadrele didactice. Elevi  şi profesori din şcolile Uniunii Europene, şi mai nou şi din alte câteva ţări din afară, se întâlnesc virtual pe Platforma eTwinning, se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, desfăşoară activităţi  împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, lingvistice, competenţele şi abilităţile tehnice.

eTwinning, comunitatea şcolilor europene, face parte din Erasmus +, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. A fost iniţiat în 2005 în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul vieţii al Comisiei Europene şi este recomandat de Comisia Europeană pentru colaborarea dintre cadre didactice, elevi din învăţământul preuniversitar, grădiniţe, scoli, licee, la nivelul Uniunii Europene. În acest context s-a creat Platforma eTwinning care facilitează găsirea de parteneri şi proiecte educaţionale eTwinning şi Erasmus+. În Romania, eTwinning și-a început activitatea în 2007, sub îndrumarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și cu sprijinul TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educaţie.

Cine intră  o dată pe Platforma eTwinning brusc se îndrăgosteşte de ea, de această comunitate minunată de învăţare şi nu mai poate rămane indiferent faţă de aceasta. Este un cadru excelent de invăţare şi te face să te simţi cu adevărat european.  Peste 521 000 de cadre didactice din 190 000 de şcoli europene  îşi desfăşoară proiectele pe această platformă. Ultima estimare era de peste 67 000 de proiecte.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Şotron”  Botoşani se numără printre aceste şcoli cu câteva proiecte educaţionale  dintre care, cele mai de succes sunt ,,Three shapes” şi ,,Happy Easter, Europe!”, ,, Let’s sing and dance NOT only for Christmas but also for Spring and nature!”, la care am participat împreună cu copiii grupei ,,Ştrengarii”. Dintre toate, Proiectul ,,THREE SHAPES’’  ne-a adus satisfactii deosebite atât mie şi  întregii echipe de  proiect,  cât şi tuturor copiilor- elevilor participanţi.

Acest proiect a reunit elevi şi cadre didactice  din nouă şcoli şi grădiniţe din șase ţări europene: Slovacia, Polonia, România, Norvegia, Bulgaria, Turcia.  Obiectivele proiectului au fost :1. Să stimuleze creativitatea copiilor, elevilor; 2. Să dezvolte competenţe de utilizare a noilor tehnologii atât cadrelor didactice, cât și elevilor; 3. Să dezvolte abilităţi de cooperare internaţională şi competenţe de comunicare în limba engleză tuturor participanţilor la proiect.

Proiectul a început la ideea colegilor din Slovacia, care ne-au acceptat ca şi parteneri de proiect, împreună cu şcolile din celelalte ţări, și s-a desfășurat în cea mai mare parte sub forma unui joc între copiii țărilor partenere. Odată acceptaţi, a început activitatea de colaborare şi organizare pentru stabilirea obiectivelor, a activităţilor pe care urma să le desfăşurăm fiecare dintre noi, dar şi a celor comune, deoarece cooperare înseamnă în primul rând activităţii desfăşurate împreună. Desfăşurarea proiectului sub forma de joc, participarea copiilor într-un număr foarte mare, conlucrarea  deosebit de fructuoasă între cadele didactice participante ca şi utilizarea noilor tehnologii au asigurat reuşita acestui proiect. Obtinerea Certificatului de calitate national ca şi obţinerea Certificatului European de Calitate au încununat succesul proiectului nostru.

Participarea la acest proiect a însemnat pentru mine o mare provocare, o mare experienţă de învăţare dar şi o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor şi motivaţia acestora.. Schimbul de idei şi bune practici cu colegii din ţările partenere şi-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea şi motivaţia. Utilizarea noilor tehnologii, desfăşurarea proiectului în limba engleză, schimbul de bune practici, de idei,  colaborarea cu colegi din alte şcoli europene pentru realizarea şi reuşita proiectului, faptul că Grădiniţa ,, Sotron” se află pe site-uri internaţioale alături de şcoli şi grădiniţe europene, prezenţa grădinitei nostre pe lista şcolilor de elită care au câştigat Certificatul de Calitate  European, contribuţia la ridicarea prestigiului grădiniţei în care îmi desfăşor activitatea, pentru mine înseamnă foarte mult  Acest lucru reprezintă o experienţă importantă în dezvoltarea mea profesională, mi-a deschis calea spre o altă perspectivă educaţională, mi-a conferit încredere şi determinarea de a începe noi colaborări internaţionale.

prof. Viorica Ungureanu

Grădinița cu Program Prelungit Șotron, Botoșani (Botoșani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/viorica.ungureanu2

Articole asemănătoare