Educăm omul de azi pentru ziua de mâine. Alternativa Step by Step

Alternativa educațională Step by Step a apărut ca răspuns la cerinţele societăţii, la marile schimbări care au loc in societatea românească. Programele educaţionale pentru copii au la bază  principiile democraţiei. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi să-și formuleze şi să-şi exprime propriile opinii, să pună întrebări și să susţină discuţii.

Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur,onestitatea, civismul, seriozitatea.Dascălii care predau la astfel de clase așează copilul în centrul procesului de învăţare.Aceștia trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea lumii înconjurătoare, să îi stimuleze să pună întrebări , să găsească răspunsuri, să îi ajute să înţeleagă complexitatea lumii.

Step by Step ne arată o nouă imagine a claselor, o imagine în care se reflectă posibilitațile lumii şi potenţialul fiecărui copil. În clasele Step by Step programul se desfăşoară pe durata a 8 ore, sub îndrumarea a două învățătoare. Aranjarea mobilierului în clasă este diferit. În clasa tradiţională catedra este în faţa băncilor (meselor) și aceasta dă impresia de dominator al învăţătoarei faţă de elevi. În clasa Step by Step mobilierul este aranjat pe centre de activitate, fiecare având masa specifică,dulapul cu materiale și panoul unde se vor afișa lucrările specifice acelui centru,evaluările și alte lucrări ale copiilor.

Statutul de lider al cadrului didactic dispare nemaiexistând catedra, acesta devenind parte integrantă a celor din clasă. În faţa clasei sunt așezate cele două şevalete cu ,,Agenda zilei, mesajul zilei, jocuri sau alte activităţi şi ,, Scaunul autorului,,(locul unde fiecare copil prezintă noutăţile şi impresiile, lucrările realizate, ideile).

Și aranjarea copiilor în clasă este diferită. Activităţilor din tradiţional se desfăşoară în marea lor majoritate cu elevii în bănci. În Step by Step, copiii stau în diferite moduri: în semicerc, cu faţa spre şevalete, la centrele de studii, pe mochetă, etc.În mijlocul clasei se află “Scaunul autorului”,locul de unde fiecare elev își expune rezolvările, experientele,ideile proprii in fața colegilor in diferite momente ale zilei. Aflat în această postură,copilul devine responsabil in fața celorlalți

În învățămantul Step by Step nu este încurajatată concurența, deoarece până la 12 – 14 ani funcţiile de cunoaştere şi procesele emoţionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate.   Motivare pozitivă şi învăţarea colaborării în lucrul pe centrele de activitate ajută la formarea şi maturizarea acestor funcţii. La aceste vârste copilul nu este capabil să înţeleagă şi să suporte competiţia fără urmări negative. Concurenţa apare şi în clasele Step by Step prin comparaţiile produse de evaluare , dar numai în măsura în care copilul o poate accepta el însuşi.  De aceea această alternativă educatională  nu creează explicit situaţii de competiţi și copiii nu sunt notați.

Evaluarea se realizează în felul următor:

  • Copilul prezintă, din “Scaunul autorului”, rezolvările sarcinilor la fiecare centru de activitate şi orice rezultat al activităţii sale extraşcolare (la întâlnirea de dimineaţă). Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl vor ajuta pe copil să înțeleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului său, fără să fie notat, clasificat.
  • Lucrările cu rezolvările sarcinilor de lucru, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. Există însă  fără a fi stigmatizantă posibilitatea de comparare cu ceilalţi, de înţelegere şi de corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate. Mapa cu lucrări a fiecarui copil  cuprinzând lucrări  datate şi comentate, devine în timp, oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi.
  • Învăţătorii au un caiet de evaluare, în care sunt înregistrate descriptiv demersurile de progres pe fiecare proces de cunoastere, la câteva zile de observare a fiecărui copil. A constata că un copil face operaţii de adunare cu două cifre (trecere peste ordin) în mod constant şi bine la o anume dată, este cu siguranță o evaluare mai consistentă, are o semnificaţie mai clară, decât o nota de 4, 6, sau 10, ori un calificativ cu litere, fără nicio semnficație pentru copil.

Un lucru foarte important îl constituie faptul că, nu există categorisiri și ierarhizări ale copiilor. Copii cu diferenţe foarte mari de performanţă pot să colaborează în sarcini, fără ca diferenţele de ritm şi stil individual să perturbe achiziţiile. Un lucru foarte important îl constituie faptul că, și părinții au posibilitatea de-ași evalua copiii prin mai multe moduri, participând la  activitățile din clasă,răsfoind mapa personală a copilului ,unde poate observa evoluția în timp a rezultatelor sarcinilor copilului, ori urmărind caietul de evaluare al învățătorului.

Datorită faptului că se lucrează pe centre de activitate, copiii trebuie să colaboreze între ei, să comunice și ca urmare, într-o astfel de clasă nu va fi liniște și nici nu se va cere acest lucru,ci mereu se va auzi un zumzăit de activitate continuă.Într-o clasă de acest tip se pot vedea expuse lucrări cu greșeli. Aceste lucrări au fost discutate și au fost puse întrebările necesare, dar nu au fost corectate imediat de către învățător.Se face acest lucru deoarece, potrivit acestei metode educaționale, corecția trebuie să apară mai întâi în mintea copilului și astfel ,el va ajunge să nu mai facă greșeli, prin propriul efort de concentrare.

În final voi arăta care sunt principiile acestei alternative educaționale,principii care o fac a fi, una dintre cele mai bune între metodele educaționale:

1. Practici de educaţie care iau în considerare copilului ca întreg. Alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică, şi caută să îi asigure  continuitate individuală în dezvoltare şi practici de dezvoltare adecvate, specifice lui.
Procesul de învăţământ  este centrat pe copil,educația este individualizată Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. În acest caz, învățarea se realizează prin descoperire, individual și în ritmul propriu al fiecărui copil.Făcând comparație între sistemul de lucru tradițional și producția pe o bandă rulantă, fiecare copil este obligat să lucreze la viteza impusă de bandă. Această viteză poate fi prea rapidă pentru unii,prea lentă și chiar plictisitoare pentru alții. Când este vorba despre viteza de dezvoltare a copiilor, trebuie să respectăm stadiul individual de dezvoltare al fiecărui copil. Step by Step îi încurajează pe elev să învețe a învăța.

2. Învăţărea este organizată pe Centre de activitate.În individualizarea educației, un rol esențial îl are organizarea clasei.Aici vom întâlni zone delimitate pentru fiecare centru de activitate,pe lânga centrele obligatorii (citire, scriere, matematică, științe, arte, construcții) vom întâlni si centre facultative, imaginate de fiecare învățător. Educatorul nu se află in poziție de confruntare,inegală cu elevul” față în față”, ci în poziție de colaborare, de egalitate, “umăr la umăr”.

3. Participarea părinţilor la educaţia copilului. În invațământul tradițional se desparte  educația școlară de cea din familie.Părinții erau solicitați doar pentru susținerea materială a clasei sau a școlii.Acestora li se comunicau doar rezultatele unor evaluări,adesea din perspectivă unilaterală. Step by Step îi  consideră  pe părinţi ca fiind, primii învăţători ai copilului. Părinţii sunt invitaţi să participe în activitățile la clasă. Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt extreme de firesc. Exista lecții tematice în care părintele poate deveni personaj principal în educație, dacă tema lecției respective face parte din sfera lui de activitate.

În concluzie, putem spune că acest tip de alternativă educatională răspunde cerințelor societății de azi. Regizorul Radu Apostol arăta că, Step by Step “îi educă pe copii astfel încât să reușească în viață, academic și profesional, dar într-un climat de echilibru emoțional și de integrare armonioasă în societate”. (www.ziare.com/școala/învățământ/alternativa-step-by-step)

Drumul fiecarui copil de la potențial la performanță se parcurge firesc, în doar câțiva pași esențiali,iar copiii educați astfel devin adulți realizați și echilibrați”. (www.ziare.com/școala/învățământ/alternativa-step-by-step)

Bibliografie:
1) Cucoş Constantin – ,,Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire’’, Ed. Polirom, Iaşi 2008
2) Joiţa Elena ( Coordonator ), E. Frăsineanu, M. Vlad, V. Ilie – ,,Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară’’, Ed. Arves, Craiova, 2003
3) Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
4) Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi
5) Văideanu, G., 1986, Pedagogie- ghid pentru profesori, ed. Universitpţii Al. I. Cuza, Iaşi
6) Cerghit, Ioan. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Editura Aramis, București, 2002.
7) Herseni, Ioana (Coordonator). Modele educaţionale alternative. Vol.I,II,III, ISE, Bucureşti, 1992.
8) Felea, Gheorghe (Coordonator). Alternativele Educaţionale din România. MEC, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2003.
9) www.ziare.com/școala/învățământ/alternativa-step-by-step

prof. Sanda-Mariana Iga

Școala Gimnazială Nestor Porumb, Tulca (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/sanda.iga

Articole asemănătoare