E-learning – învățarea eficientă prin intermediul mijloacelor electronice

Școala on-line ne-a demonstrat în ultimele luni că instruirea bazată pe calculator este o modalitate integrată organic în sistemul de predare-învățare obișnuit. Specificul acesteia constă în faptul că oferă inserții de secvențe, lecții, fragmente demonstrative prin calculator, concepute în stiluri de prezentare variate, de la materiale tip text de lecturat până la materiale de stimulare și vizualizare integrate organic în programul obișnuit de lucru al școlii.

Prin platformele on-line de tip Classroom, impactul acestor inserții tehnologice asupra instruirii este în funcție de calitatea respectivelor înregistrări, de măsura în care proiectarea acestora are în vedere încorporarea diferitelor medii statice (text, grafică, imagine) și medii dinamice (audio, tehnici video, animație).

Pentru a înțelege avantajele unei activități de predare-învățare care beneficiază de un asemenea sprijin este necesar să scoatem în evidență potențialitățile pedagogice superioare pe care calculatorul le oferă spre deosebire de alte posibilități de până acum.

Prin intermediul calculatorului se pot utiliza softuri educaționale cu conținuturi și funcții foarte diferite. În raport cu funcțiile asumate, se pot distinge mai multe tipuri de softuri: de transmitere sau prezentare interactivă, de exersare a unor structuri în vederea formării unor deprinderi specifice, de stimulare de idei și sugestii, de deschidere la domenii corelate (interdisciplinaritate), demonstrative (de prezentare a unor decupaje ale realității, de imagini, modele), de rezolvări de situații-problemă, de investigație (interpretare, reflecție), de motivație, de evaluare (administrare a unor teste), de dezvoltare a unor capacități sau aptitudini, tutoriale etc.

E-learning este un termen generic care desemnează învățarea eficientă prin intermediul mijloacelor electronice. Mai precis, descrie învățarea realizată cu ajutorul calculatorului conectat la Internet, ceea ce oferă elevilor un nou prilej de a învăța aproape oricând și oriunde. Învățarea electronică se referă la întreaga gamă de posibilități de utilizare a calculatorului în domeniul învățării umane, posibilități care au crescut foarte mult în ultimul an.

Termenul de e-learning mai este cunoscut și sub numele de învățământ electronic, învățământ on-line, educație on-line, învățământ la distanță etc. Important este că învățarea electronică este o experiență care duce la înțelegerea și stăpânirea de noi cunoștințe și îndemânări, întocmai omologului său tradițional – experiența învățării în sala de clasă.

Profitând de convertirea conținuturilor culturale din întreaga lume într-o formă digitală, Internetul mijlocește accesul oricui, oriunde și oricând la aceste valori, devenind o rețea socială. Această rețea de comunicare cu arie largă și de mare viteză face să se transforme educația din zilele noastre, devenind din ce în ce mai digitalizată. Astfel, elevii au parte de o comunicare în esență multimedia și interactivă, în același timp.

 

prof. Valentina Ganea

Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/valentina.ganea

Articole asemănătoare