Directorul ideal

Directorul ideal este un deziderat la care se raportează mai toți conducătorii de școală. Fiecare caută să creeze în unitatea sa un mediu plăcut pentru activitățile educaționale la care participa elevii și cadrele didactice. Pentru aceasta, directorul trebuie să fie o persoana sobră, integră, un model, o inspirație pentru elevi și profesori.

„Cel mai bun manager este cel care ştie să găsească talentele pentru a face lucrurile şi care ştie de asemenea să-şi înfrâneze dorinţa de a se amesteca în timp ce aceştia o fac.” (Theodore Roosevelt)

Experiența și calificarea profesională a managerului școlar îl ajută să ia decizii, să planifice, să prioritizeze activititățile în funcție de nevoile unității de învățământ. El va reuși să strângă în jurul său oameni capabili și calificați, să conducă activitățile educaționale pentru a pregăti elevii pentru societatea în care aceștia vor activa în viitor. Se spune că pentru a vedea cât de bine pregătit și educat este un manager, trebuie mai întâi să-i cunoști echipa. Oamenii capabili, educați se înconjoară de persoane cu aceleași calități pentru că vor sa faca parte dintr-o echipă care să-i reprezinte.

„Managementul este practica, nu știința. Managementul este o funcție socială, care este încorporată în tradiția valorilor, obiceiurilor și credințelor” (Drucker, Peter, 1974, 23)

Școala este oglinda unui manager. În funcție de abilitățile acestuia, profesorii și elevii vor beneficia de un climat plăcut, educativ, competitiv, de condiții bune de desfășurare a activității.

Directorul este cel care stabilește un buget, organizează, prioritizează, planifică activitățile și fondurile necesare pentru a crea condiții optime de învățare. Trebuie să fie o persoana care să impună și celorlalte cadre didactice competențe de control, flexibilitate, încredere. El trebuie să le facă cunoscute cerințele sale, regulile de comportare atât cadrelor didactice cât și elevilor. Stabilește astfel, ce comportamente nu pot fi tolerate în cadrul unității de învățământ, prin regulamente, proceduri, cod de etică. Are grijă apoi  ca acestea să fie aduse la cunoștința tuturor participanților la actul educațional pentru a crea un climat de disciplină și stabilitate.

„Ordinea înseamnă libertate”, adică fiecare participant la actul educativ trebuie să asculte de regulile unității în care activează.

Directorul are putere de decizie bazată pe obiectivitate, realism, analiză, capacitate de motivare a personalului din subordine. El deleaga sarcini în funcție de capacitățile membrilor echipei sale, tocmai pentru că el își cunoaște echipa și așteptările membrilor ei. De asemenea, el trebuie să aibă bune abilități de comunicare și negociere pentru a evita și gestiona situații conflictuale care pot apărea în actul decizional.
Directorul școlii este liderul organizației cu atribuții de coordonare și ținere sub control a tuturor proceselor; manifestă și competențe de tipul autorecompensă, autocontrol, recompensă socială, abilități sociale.

Barber & Whelan (2010, 7-8) spun că „aproape toți managerii au spus că stabilirea viziunii și a direcției, sprijinirea dezvoltării colectivului, asigurarea managementului eficient și procesele sunt cele care contribuie la succesul școlii lor”. Managerul trebuie să știe să conducă, să aibă un talent înnăscut, de a se face ascultat și urmat de ceilalți membri ai echipei; el trebuie să știe să-și modifice stilul de a conduce, să îmbine stilul autoritar cu cel democratic în funcție de situațiile apărute, fără a îngrădi libertatea subordonaților. Trebuie să încurajeze creativitatea și schimbul de idei, să nu conducă prin măsuri autoritare duse la extreme.

El trebuie să aibă o atitudine integră, să nu discrimineze, să favorizeze prin atitudinea sa cadrele didactice sau elevii. Toți trebuie să beneficieze de un tratament egal și corect; să nu existe condiționări ale actului educațional de nicio natură: sub forma de bani, cadouri sau alte „atenții”.

Imaginea unității de învățământ în comunitatea din care face parte reprezintă cartea sa de vizită. Relațiile de parteneriat dezvoltate la nivel local cu celelalte instituții reprezintă o coordonată importantă pentru promovarea unității de învățământ și sporirea prestigiului unității diseminând cultura organizației manageriate.

În concluzie, directorul școlii este cea mai importantă persoana din organizație, cea care face planuri, strategii pentru buna desfășurare a procesului educațional.

 

prof. Gabriela Furcoi

Grădinița cu Program Prelungit Junior, Slobozia (Ialomiţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.furcoi

Articole asemănătoare