Dezvoltarea profesională prin Erasmus+

În următoarele rânduri, doresc să vă împărtășesc câteva rânduri despre experiența mea personală și profesională în Malta din perioada 3-7 iulie 2017, care a fost posibilă datorită desfășurării în școala noastră, Școala Gimnazială Borlești, a unui proiect de mobilitate de formare Erasmus+, intitulat „Elevii de azi, oamenii de mâine”. Acest proiect a avut scopul de a oferi profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității.

Proiectul de formare a urmărit dobândirea de cunoştințe şi competenţe prin învăţarea limbilor străine, aprofundarea competenţelor ICT, metode de predare, tehnici de management pentru profesorii din domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar. Cursul la care am participat s-a intitulat Language Learning, Fun and Games – Primary School Language Teaching – Language Teaching Methodology for Primary School și a fost organizat de Executive Training Institute din St. Julians, Malta.

Participarea la acest curs va favoriza achiziționarea unor competențe de limbă engleză de către elevii mei de vârstă școlară mică prin utilizarea la clasă a unor metode specifice, bazate pe joc, mișcare, utilizarea computerului și activități atractive și interesante. Am urmărit să-mi dezvolt competențele lingvistice, noi abilități de predare, să utilizez la clasă noi metode și tehnici de predare învățare, bazate pe utilizarea tehnologiei și a ICT, a jocurilor, a unor metode bazate pe munca de proiect, pe învățarea în cooperare, să utilizez la clasă resurse în limba engleză, care să-mi favorizeze un plus de informații. Am descoperit noi modalități prin care elevii mei să învețe cu plăcere, prin activități distractive în limba engleză.

Din tematica cursului Profilul școlarului mic: Caracteristici, implicații, nevoi

Încurajarea elevilor să vorbească: Speaking games – aplicarea unor jocuri distractive pentru stimularea actului vorbirii Stilurile învățării& Teoria inteligențelor multiple- aplicarea de chestionare, desfășurarea unor activități pentru identificarea stilurilor învățării Învățarea prin cooperare; jocuri specifice:”Find Someone Who…”, „Rally Robin”, „Timed, paire share”, „Round Robin”, „Rally Coach”, exerciții specifice învățământului primar pentru învățarea în cooperare Dictarea. Revigorarea ei prin integrarea activităților de comunicare Tipuri de dictare: Running dictation, Dictogloss, Dictation song Cântecele și potențialul lor pedagogic- Folosirea acestora pentru consolidarea sau verificarea vocabularului, a pronunției, prin repetarea anumitor structuri gramaticale, pentru învățarea numerelor, a culorilor, a zilelor săptămânii, a părților corpului omenesc, utilizându-se concomitent ritmul, gesturile, mimica „Tell me a story!” Utilizarea poveștilor, a poeziilor în activitatea didactică, în dezvoltarea creativității copiilor Utilizarea rigletelor Cuisenaire Rods în învățarea limbii engleze- pentru structuri gramaticale, pentru consolidarea prepozițiilor, pentru exersarea prezentării unor date personale în limba engleză, pentru construirea unei povești, fiecare rigletă constituind un personaj, pentru marcarea personajelor pozitive sau negative, a propozițiilor sau cuvintelor corecte sau greșite.De asemenea aceste riglete se pot utiliza cu succes și în orele de matematică, pentru compuneri, descompuneri, adunări și scăderi, fiecare culoare/ mărime reprezentând un număr, dar și în cadrul altor discipline de învățământ, pentru a marca structuri corecte sau greșite, pentru personaje pozitive/negative. Învățarea prin intermediul proiectului: învățarea pe bază de sarcini Învățarea prin joc /includerea metodei TPR (tehnici bazate pe răspuns fizic total) –Ex.:Little Crabby, Puddle Story. Rolul materialelor Video : You Tube, Filme & Desene animate, materiale educative Folosirea computerelor/ explorarea internetului pentru elevii de școală primară – Ex.: utilizarea computerelor de către elevi pentru a realiza editări de materiale audio-video folosind programul LiveWindowsMovieMaker, selectarea materialelor utile de pe Youtube și descărcarea lor.

Fiind învățătoare, probabil vă veți întreba: De ce un curs pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în limba engleză? Este simplu: utilizez destul de des resurse educaționale în limba engleză împreună cu elevii la clasă, realizez cu elevii exerciții lingvistice- cu trimitere la limba engleză, învățăm cântece în limba engleză, iar jocurile, metodele și tehnicile moderne abordate în cadrul cursului le voi utiliza cu succes și la celelalte discipline. Activitatea mea profesională va fi îmbogățită considerabil prin folosirea unor metode și tehnici de învățare moderne precum teoria inteligențelor multiple, bazate pe joc, pe activități tip TPR, pe munca de proiect bazată pe sarcini, pe învățarea prin cooperare , pe folosirea calculatorului , a internetului , a ITC , toate acestea fiind adaptate nivelului de vârstă al elevilor mei și nivelului de pregătire intelectuală al acestora. Utilizarea unor resurse/ site-uri în lecții, la clasă va fi utilă și va stimula mult atenția și interesul elevilor pentru cunoștințele de limbă predate / consolidate sau verificate. Modalitățile de abordare a acestor teme au fost interesante și atractive, activitățile desfășurându-se sub formă de joc; am interacționat în permanență cu colegii de curs, în perechi, sau în grupe , realizând jocuri de intercunoaștere, jocuri de stimulare a vorbirii, a creativității, jocuri de învățare în cooperare, activități sub formă de joc pentru stimularea inteligențelor multiple, activități de utilizare a calculatorului.

A fost un schimb de experiență minunat, am cunoscut persoane deosebite, cadre didactice din Polonia, Bulgaria, Cehia, Turcia, Portugalia și din Danemarca, am exemplificat noi tehnici și metode, ne-am jucat, am cântat, a fost o săptămână de vis. Recomand cu drag colegilor mei, cadre didactice din învățământul primar și nu numai, implicarea în Proiectele Erasmus sau în alte tipuri de proiecte care oferă oportunitatea de a face cursuri în străinătate, de a ne înnoi metodele și tehnicile de predare-învățare-evaluare, de a schimba experiențe cu profesori din întreaga Europă.

prof. Cristina-Mariana Diaconu

Școala Gimnazială Borlești (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.diaconu

Articole asemănătoare