De ce trebuie să fim PRO CREATIVITATE?!

Creativitatea a fost dintotdeauna factorul care a dus la dezvoltarea omenirii. În fiecare secol au existat oameni de ştiinţă, de artă care, prin descoperirile, invenţiile, inovaţiile lor au deschis noi căi şi posibilităţi nebănuite generaţiilor care le-au urmat. Generaţiile actuale sunt capabile să facă „lucruri măreţe”, însă numai dacă sunt educate în spiritul creativităţii, una din cele mai valoroase şi necesare potenţialităţi umane.

„Creativitatea este o floare atăt de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” -Thomas Carlyle

Fiecare om dispune de un potenţial creativ. Transformarea lui în trăsătură de personalitate depinde numai de mediul sociocultural în care evoluează şi de educaţie. Mediul familial şi educaţia sunt responsabile pentru stimularea creativităţii.

Creativitatea sălăşluieşte în fiecare dintre noi însă este nevoie de dorinţa de-a o descoperi, de curajul de-a o lăsa să iasă la suprafaţă şi de a nu-ţi fie teamă de eventualul aprobiu public. Stimularea creativităţii în cadrul procesului instructiv-educativ este impusă de idealul educaţional. Dezvoltarea integrală a individualităţii dezvoltă persoane active şi creatoare.

„Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi manifesta creativitatea.” -I. C. Gowan

În urma procesului instructiv-educativ, elevii trebuie să demonstreze gândirea creativă prin: utilizarea, evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvarea de probleme, elaborarea unor metode de acţiune şi luare a deciziilor adecvate într-o lume dinamică, formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică şi folosire a unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite.

Noi, cadrele didactice, nu trebuie să uităm că rolul nostru nu este unul simplu deoarece ocupăm  locul al doilea după cel al părinţilor noi fiind cei care le îndreptăm paşii spre viitor. Succesul sau insuccesul micilor elevi stă şi în puterea noastră de a-i „hrăni” cu cunoştinţele corespunzătoare vârstei şi puterii lor de înţelegere.

De cele mai multe ori, neastâmpărul şi originalitatea elevului creativ îl face pe învăţător să nu-l agreeze, iar pe colegi să-l izoleze, de aceea învăţătorul trebuie să îşi formeze un scop în a dezvolta creativitatea elevilor săi.

Succesul generaţiei de mâine stă în dezvoltarea creativităţii elevilor de azi!

prof. Adela-Jeni Mehedin

Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 „I.G. Sbiera”, Horodnic de Jos (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adela.mehedin

Articole asemănătoare