Cursul „Parteneriatele S2S” pentru școli speciale (Diseminare)

În perioada 9-13 mai 2018, am participat la cursul de formare pentru școli speciale „Parteneriatele School to school” (“S2S- school to school partnerships – how to plan an excellent project for special schools”), organizat de Agenția Națională din Polonia (PL01), in colaborare cu Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional. Participarea mea la acest stagiu de formare a beneficiat de sprijinul financiar primit în cadrul programului Erasmus+ (Acțiunea Cheie KA2-TCA).

Activitatea de formare s-a desfășurat în localitatea Miedzeszyn, lângă Varșovia, iar limba de lucru a fost limba engleză. Cursul, ce și-a propus să abordeze prioritatea orizontală a incluziunii sociale în cadrul școlilor din învățământul special, promovând astfel Programul Erasmus+ ca un instrument pentru includere, a fost susținut de către doi formatori din cadrul Agenției Naționale din Polonia, în cooperare cu Agențiile Naționale din IT, SE, ES si SK- experți în planificarea și realizarea proiectelor internaționale.

Beneficiarii cursului au fost 24 de cadre didactice din nu mai puțin de 18 tări UE, reprezentanți ai 18 școli speciale, interesați de realizarea de proiecte în cadrul programului Erasmus+, acțiunea cheie KA2- Parteneriate strategice.

Agenda de curs a presupus câte 2 sesiuni distincte de lucru, în cadrul cărora au fost abordate teme precum: informații privind Programul Erasmus+: acțiunea cheie KA2, prioritizarea ariilor de îmbunătăţire (a punctelor slabe), de unde derivă nevoile instituţionale/problemele care trebuie soluţionate, modalități de enunțare a obiectivelor, stabilirea unor activități ale proiectului în vederea atingerii obiectivelor propuse, moduri de diseminare ale rezultatelor proiectului, bugetul proiectului etc.

Stagiul de formare, aparent încărcat, a alternat momentele de informare cu socializarea între participanți, lucrul în echipă în cadrul workshop-urilor, cu exemple și activități practice, activități de feedback si evaluare. Activitățile au avut un caracter interactiv iar organizatorii au fost foarte atenți la detalii, deschiși la sugestii și disponibili, flexibili la nevoile participanților. Nu a fost neglijată nici componenta culturală, prin organizarea unei seri tematice „Dinner party”, o vizită ghidată prin orașul Varșovia, inclusiv în renumitul parc Łazienki.

Referitor la materialele suport folosite pe parcursul stagiului de formare, acestea au fost postate pe grupul special creat evenimentului: ERASMUS-WARSAW2018. Dintre rezultatele așteptate, amintesc:

  • Îmbogatirea cunoștințelor și abilităților legate de planificarea și managementul proiectelor.
  • Identificarea unor potentiali parteneri în vederea derulării unor proiecte în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie KA2- Parteneriate strategice.

Activitatea de formare a constituit o experiență benefică atât pentru mine personal, cât și pentru instituția pe care o reprezint. Astfel, până la finalul cursului am dobândit o serie de competențe manageriale, care ne vor ajuta la scrierea cu succes a unor proiecte Erasmus+ și mai apoi derularea acestora.

Conținutul acestui articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

prof. Ofelia Cornelia Popa

Liceul Tehnologic Special Samus, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ofelia.popa

Articole asemănătoare