Cum formăm și dezvoltăm competențe transversale prin studiul matematicii

Plecând de la faptul real că matematica este „aerul” științelor, este permanent prezentă în viața de zi cu zi, este centrul „globului științelor” – pătrunde în spațial artistic, în lumina culorii, vizualului, al frumosului, armoniei și utilului, răspundem la întrebarea: „De ce și cum trebuie să învățăm MATEMATICĂ pentru a dezvolta competențe transversale utile în viața modernă?” Prin modul de abordare a matematicii, urmărim să formăm și dezvoltăm competențe utile tânărului educabil, să motivăm studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața socială și formarea profesională durabilă.

„Azi facem matematica ce va fi folosită mâine, mai ales poimâine. Că dacă nu am face-o azi, va trebui să o importăm poimâine!” – Grigore C. Moisil

Matematica – o știință veche, din antichitate, a „trezit” și formulat diferite probleme, studii, cercetări, curiozități și paradoxuri! Matematica, ştiinţele şi tehnologia, cu aplicaţii în viaţa de zi cu zi, permit explicarea lumii înconjurătoare şi oferă elevului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia, în funcţie de propriile nevoi, dorinţe și aspirații! Pentru a se integra socio-profesional şi a atinge succesul în viaţa personală, absolvenţii sunt puşi în situaţia de a face conexiuni, de a utiliza în contexte noi, într-un mod integrat ceea ce au învăţat pe parcursul şcolarizării lor.

Se poate spune că matematica este o „regină” a cunoașterii! Ea domnește peste celelalte discipline școlare, profesii, datorită faptului că dezvoltă gândirea logico-divergentă, creativitatea, inovația, analiza, abilități și atitudini utile în orice domeniu de activitate. „Explozia” matematicii contribuie la extinderea celei mai importante dintre libertăți, libertatea internă, cea a gândirii, a logicii, mereu mai receptive la cunoștințele noi.

Limbajul matematic trebuie învățat, înțeles, utilizat, combinat și exprimat prin rezultate și competențe cu valențe formative și transversale! La matematică, memoria trebuie ajutată de logică pentru a eficientiza procesul de însușire a textului matematic. Gândirea sau inteligența logico-matematică au ca atribut principal abilitatea de a procesa cu foarte multă ușurință limbajul specific, problemele logice sau ecuații matematice sau chiar, înțelegerea structurilor matematice specifice. Toate acestea conturează ideea că mintea elevului trebuie să funcționeze pe principiul „CAUZĂ – EFECT”! Scopul studiului matematicii este de a conștientiza, dezvolta interesul elevilor pentru nu atât pe faptul că ea introduce o rigoare mai mare, posibilități considerabile de extindere si o justificare indiscutabilă a abstractului ci, mai degrabă pe puterea explicativă a matematicii, eficacității ei în elaborarea tehnologiilor, clarității ei, aplicabilității ei în domenii și viața reală, în modelarea și luarea de decizii în structuri macro – economice, sociale, politice, educaționale etc.

Pe de altă parte, necesitatea îmbogățirii și completării limbajului – „bagajului” de cunoștințe – necesar fiecăruia pentru a se încadra armonios și a rezista în lumea modernă, cresc în „progresie geometrică”! Cum ne ajută matematica în profesia de mâine?” Nu există nici un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale ” – Nikolai Lobacevski

Să urmărim…
1) ”Criptologia și matricele; Cifrul lui Iuliu Cesar ”;
2) ”Matematica în dans ” Mișcările specifice tangoului formează un șir ale cărui elemente se repetă din 3 in 3. Matematica se găsește în ritm, la împărțirea dansatorilor în grupe, în folosirea spațiului sau în forma și succesiunea mișcărilor pe care le face un dansator. Putem astfel spune că matematica este importantă în toate aspectele dansului. ( Fig.1 )
3) ”Matematica în desen ”: ” Desenul este alcătuit din linii, forme geometice, parabole, puncte, asimptote, etc. dispuse de așa manieră cât să creeze expresivitate”. ( Fig. 2 )
4) ”Matematica în muzică ” -”NUMERELE GUVERNEAZĂ LUMEA”, ( PITAGORA) ”Întregi șiruri de numere reprezintă adevărate fraze muzicale. Fiecărei note, fiecărui sunet îi corespunde un număr. Armonia sunetelor pornește din armonia numerelor. De asemenea, în muzică există măsură și cadență. Cum asta înseamnă matematică iată relația strânsă dintre arta care poate exprima sentimente omenești și știința numerelor. MATEMATICA ESTE MUZICA RAȚIUNII!” ( Fig. 3 )
5) ”Matematica în arhitectură” : ” Din scrierile lui Herodot, se știe că, armonia și măreția pe care o împrăștie o piramidă în jurul ei a fost calculată cu precizie. De exemplu: ” Piramida lui Kheops ” a fost construită în așa fel ca aria triunghiului isoscel care formează o față laterală să fie egală cu aria pătratului care ar avea ca latură înălțimea piramidei (b/c)^2-b/c-1=0”. ( Fig. 4 )
6) ”Matematica în poezie ” : Ion Barbu ( Dan Barbilian) afirma că ” poezia este o prelungire a geometriei ” . ” Fiind o ființă dualistă, atât matematician cât și poet, găsește legătura matematicii cu poezia reflectată la nivelul măsurii și ritmului acesteia – ceea ce arată că poezia nu se poate realiza fără matematică.. ” Astfel, nu există nicio diferență între mișcările interioare ale unui poet și acelea ale unui savant.
7) ”Șirul lui Fibonacci în natură ” (Fig. 5) ;
8) ”Corpul omenesc și numerele lui Fibonacci ” ( Fig. 6 ) ; ” Calculatorul din molecula de ADN ” ( Fig. 7 ) ;
9) ”Tăietura de aur ” (Fig. 8) : ” Numirea de tăieturi de aur a apărut în timpul Renașterii și a fost dată de Leonardo da Vinci, care era un admirator al acestei proporții…” ;
10) ”Matematica și fotografia ” : ” Fotografia e ca o pagină scrisă… ” ( Fig. 9 ) ;
11) ”Miorița –Matematică ” ( Fig. 10 ) ;
12) ”Modelul de culori RGB ” : ” Scopul principal al modelului de culori RGB este de a reprezenta imaginile în sistemele electronice, cum ar fi televizoarele sau calculatoarele…” ( Fig. 11 ) ; ” Modelul de culori RGB reprezentarea tridimensională, cu ajutorul unui calculator, deschizând aplicația Paint ” ( Fig. 12 ) ;
13) ”Matematica și fizica ” ;
14) ”Lecții, teste, demonstrații matematice . Determinanți. Proprietăți ” ;
15) ”Jocuri matematice ” ;
16) ”Geografia – Matematică. Coordonate ” ;
17) ”Elemente de statistică ” ( Fig. 13 )
18) ”Jocuri interactive ” (Fig. 14) ; ”Paradoxul lui Zenon – Ahile și broasca țestoasă ” (Fig. 15) ; ” Rata inflației ” ; ” Teste de matematică ” ; ” Paradoxul lui Curry sau Paradoxul disecției triunghiului ” (Fig.16 ); etc.

În loc de concluzie… „Un vis nu devine realitate prin magie, este nevoie de talent, muncă, educație și pasiune!”

 

prof. Daniela-Nadia Taclit

Colegiul Național Radu Greceanu, Slatina (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.taclit

Articole asemănătoare