Ce este și cum putem preveni abandonul școlar

Abandonul școlar este o problemă majoră în multe țări și are un impact semnificativ asupra vieții tinerilor și a societății în ansamblu. Trecerea de la intervenție la prevenție în ceea ce privește abandonul școlar reprezintă o abordare mai eficientă și mai eficace în gestionarea acestei probleme.

Intervenția se referă la acțiunile întreprinse pentru a ajuta și a susține elevii care sunt deja în pericol de abandon școlar sau care au părăsit deja școala. Aceste intervenții pot include programe de sprijin suplimentar, tutorat, consiliere, formare profesională sau programe de reintegrare școlară.

Pe de altă parte, prevenția are ca obiectiv principal identificarea și abordarea factorilor care pot duce la abandonul școlar înainte ca aceasta să se întâmple. Aceasta implică dezvoltarea și implementarea unor strategii și politici care să încurajeze rata de absolvire a școlii și să sprijine elevii în succesul școlar.

Trecerea de la intervenție la prevenție este importantă deoarece abordarea problemelor în stadiile incipiente poate avea un impact mai mare și poate evita consecințele negative ale abandonului școlar. În loc să așteptăm ca elevii să se confrunte cu dificultăți și să abandoneze școala, este mai eficient să identificăm și să intervenim în problemele lor în stadii timpurii și să le oferim sprijinul necesar pentru a rămâne în sistemul de învățământ.

Prevenția necesită o abordare integrată, care implică colaborarea între școli, familii, comunitate și alte organizații relevante. Aceasta poate implica și o abordare personalizată, luând în considerare nevoile și circumstanțele individuale ale elevilor. Prin abordarea abandonului școlar prin prisma prevenției, putem crea un mediu mai susținător și oportunități mai mari pentru succesul academic al tuturor elevilor. Aceasta poate ajuta la identificarea metodelor și intervențiilor care funcționează cel mai bine și la adaptarea strategiilor în consecință.

Prin abordarea preventivă, se urmărește crearea unui mediu educațional sănătos, care să promoveze succesul școlar și implicarea elevilor. Aceasta poate duce la scăderea abandonului școlar și la creșterea șanselor de succes ale elevilor pe termen lung. Există mai multe metode și strategii eficiente care pot fi adoptate pentru a reduce abandonul școlar. Iată câteva dintre ele:

1. Sprijinirea socio-emoțională
Elevii care se confruntă cu probleme emoționale, sociale sau familiale pot fi mai predispuși să abandoneze școala. Prin urmare, este esențial să se ofere sprijin și consiliere socio-emoțională în școli. Acest lucru poate include consilieri școlari, terapeuți sau grupuri de sprijin pentru elevi.

2. Mentori și tutori
Un program de mentorat sau tutorat poate fi benefic pentru elevii cu dificultăți școlare sau care se simt deconectați de școală. Mentorii și tutorii pot oferi sprijin academic, motivație și consiliere personalizată pentru a ajuta elevii să-și îmbunătățească performanțele școlare și să rămână implicați în învățare.

3. Resurse educaționale adecvate
Asigurarea accesului la resurse educaționale adecvate este esențială pentru succesul școlar. Școlile ar trebui să ofere materiale didactice, cărți, laboratoare și tehnologie modernă pentru a sprijini procesul de învățare al elevilor. De asemenea, este important să ne asigurăm că elevii provin din medii defavorizate au acces la aceleași resurse și oportunități ca și ceilalți elevi.

4. Programe de recuperare a materiei
Pentru elevii care întâmpină dificultăți academice, școlile ar trebui să ofere programe de recuperare a materiei sau tutorat suplimentar pentru a-i ajuta să își îmbunătățească performanțele. Aceste programe pot fi adaptate nevoilor individuale ale elevilor și pot ajuta la evitarea întârzierilor în învățare și la reducerea riscului de abandon școlar.

5. Relevanța și atractivitatea curriculumului
Un curriculum relevant și atractiv poate crește implicarea și motivația elevilor în învățare. Școlile ar trebui să ofere o gamă diversificată de opțiuni educaționale, cum ar fi programe vocaționale sau extracurriculare, pentru a satisface interesele și aspirațiile diferitelor elevi.

6. Colaborare între școală, familie și comunitate
O cooperare strânsă între școală, familie și comunitate poate juca un rol semnificativ în prevenirea abandonului școlar. Comunicarea regulată și deschisă între părinți, profesori și membrii comunității poate ajuta la identificarea timpurie a semnelor de dificultate și la intervenția promptă pentru a sprijini elevii în rămânerea în școală.

Acestea sunt doar câteva metode de prevenire a abandonului școlar. Fiecare școală și comunitate ar trebui să adopte o abordare integrată și personalizată, adaptată la nevoile specifice ale elevilor, pentru a asigura un mediu sigur și sprijinitor care să îi încurajeze pe toți elevii să continue și să-și completeze educația.

 

prof. Liliana Constăndoiu

Școala Gimnazială, Bogdănești (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.constandoiu

Articole asemănătoare