Beneficiile activităților de voluntariat asupra elevilor

Activităţile de voluntariat se încadrează în rândul activităţilor extracurriculare şi au o importanţă foarte mare în dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor, indiferent de vârstă, deoarece îi învaţă să fie empatici, să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie, să fie solidari, să socializeze şi să creeze legături de prietenie.

În România, există o serie de programe şi campanii de voluntariat, la nivel naţional (Săptămâna fructelor şi legumelor) şi local (plantarea de copaci, strângerea ambalajelor şi a gunoiului de pe malul unui râu, din curtea şcolii sau dintr-o pădure), precum şi o serie de instituţii (cămine de bătrâni, centre de tip familial, şcoli incluzive) unde se pot desfășura o serie de activităţi, precum petrecerea timpului cu seniori (lectura unei cărţi, donarea unor alimente, colinda de Crăciun, etc), ajutor la teme pentru copii, alfabetizare, activităţi de bricolaj, excursii, gătirea unor mese calde etc.

Există o serie de beneficii pe care activitățile de voluntariat le pot avea asupra elevilor. Astfel, munca de voluntariat, care implică activităţi fizice, îmbunătățește sănătatea inimii şi ajută la dezvoltarea armonioasă a musculaturii, ajutând la evitarea sedentarismului şi a efectelor acestuia.

Din punct de vedere social, voluntariatul ajută la crearea unor legături de prietenie puternice, promovează munca în echipă, încurajează comunicarea, creşte sima de sine, prin sentimentul de a fi de folos cuiva, încurajează incluziunea şi ajută la evitarea fenomenului de bullying, prin egalitatea de şanse şi insuflarea unor principii de viaţă sănătoase.

La nivel psihic, acest tip de activităţi îmbunătăţesc sănătatea mentală a volutarilor, nu doar a beneficiarilor, reducând riscul depresiei şi a înstrăinării sociale, în timp ce la nivel cognitiv ajută la dezvoltarea unor noi abilităţi: de predare (în cazul oferirii ajutorului la teme sau a alfabetizării), de interrelaţionare, de motricitate (jocuri, sporuri de echipă, etc), de comunicare, etc. Mai mult, în cadrul activităţilor de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roşie sau pentru serviciul SMURD, elevii pot învăţa cum să acţioneze în cazuri extreme, cum să acorde primul ajutor şi pot pune bazele unei viitoare cariere în domeniul medical sau al situaţiilor de urgenţă.

Totodată, la nivel educaţional, elevii implicaţi în activităţile de voluntariat îşi pot îmbunătăţi abilităţile de comunicare, verbal şi în scris, într-o limbă de circulaţie internaţională, studiată la şcoală, prin schimburi de experiență cu voluntariat din alte ţări sau prin întrajutorarea refugiaţilor sau a persoanelor aflate în tranzit prin ţara noastră, care necesită asistenţă în acest sens.

În concluzie este foarte important ca educatorii să implice elevii în activităti de voluntariat, de la vârste mici, deoarece acestea ajută, pe termen lung, în formarea unor deprinderi de viaţă sănătoasă, în dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic, psihic, cognitiv, emoţional, la creşterea stimei de sine, a succesului şcolar şi la evitarea riscului de abandon şcolar. Acest tip de activităţi pot fi desfăşurate la orele de dirigenţie sau în Săptămâna Şcoala Altfel, la nivel de clasă sau de şcoală.

 

prof. Alexandra Bercea

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.bercea

Articole asemănătoare