Avantajele noului mod de organizare a clasei sub forma unui mediu de firmă de exerciţiu

Firma de exercițiu este o metodă didactică modernă interactivă, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală. Activitatea în cadrul firmei de exerciţiu presupune o adevărată interdisciplinaritate în ceea ce priveşte conţinuturile diverselor module: economie, contabilitate, tehnologia informaţiei, limbi străine, limba română, drept, marketing.

Se promovează metodele activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.

Avantaje ale desfăşurării activităţii didactice sub forma Firmei de exerciţiu:

 • Activitatea se desfăşoară pe echipe.
 • Procesul muncii este mai important decât rezultatul final (adică un caz rezolvat incorect sau o situaţie scăpata de sub control pot avea urmări mai bune pentru elevi. In firma de exerciţiu nici o sarcina nu are din principiu numai o singura rezolvare sau o rezolvare « corecta ». Firmele de exerciţiu care lucrează în pierdere pot furniza rezultate mai bune din punct de vedere didactic).
 • Procesul de învăţământ este mai structurat.
 • Elevii trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare.
 • In firmă de exerciţiu, participarea fiecărui elev trebuie să fie egală, adică volumul de munca trebuie să fie acelaşi.
  • Asigura condiții pentru probarea şi aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.
  • Favorizează posibilitatea stabilirii contactelor, la nivel național si internațional.
  • Elevul îsi formează spiritul antreprenorial, îsi asuma riscuri și responsabilități, pentru o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare.
 • Firma de exercițiu îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale;
 • Oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică
 • Asigură baza pentru o formare care satisface cerințele pieței muncii, cerințe aflate în concordanță cu standardele europene.
 • Oportunitatea încheierii de noi parteneriate în diverse domenii ceea ce asigură o legatură puternică la nivel de comunitate.
 • Aduce un plus de credibilitate în rețeaua școlară, fiind mijloc de promovare pe plan local, național și internațional.
 • Reprezintă o oportunitate pentru agenții economici parteneri de a se implica direct în formarea viitorilor angajați, în vederea dezvoltării acelor competențe cerute pe piața muncii.
 • Asigură creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu;
 • Determină reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
 • Implementează elevilor o atitudine favorabilă în asumarea iniţiativei şi a riscului.

Elevii care participă la organizarea clasei sub forma unui mediu de firmă de exerciţiu beneficiază de următoarele avantaje:

 • lucrează ca într-o firma reală;
 • formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului prelucrează cazuri de afaceri individual si în echipă;
 • utilizează în practică conținuturile noțiunilor economice (achiziții, vânzări, marketing, contabilitate, IT, limbi moderne, management etc.);
 • identifică oportunitațile ivite pe piață pentru anumite produse;
 • simuleză activitatea unei firme reale sub forma unei „firme de învățare”, practică lucrul în diferite departamente;
 • participă la derularea unor procese tipice în firme, care copiază situațiile reale;
 • are posibilitatea să reflecteze și să-și perfecționeze propria muncă.
 • asigură o mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate
 • creează abilităţi de comunicare în limbajul de afaceri.

Consider că mod de organizare a clasei sub forma unui mediu de firmă de exerciţiu nu prezintă dezavantaje din punct de vedere pedagogic, de formare a elevului, deoarece prin această metodă elevul este instruit într-un cadru atractiv, creativ si interactiv si participă voluntar și motivat la propria formare, se adaptează rapid la cerințele mediului de afaceri, se dezvoltă personal, fiind motivat, hotarât si ambițios.

Organizarea clasei sub forma unui mediu de firmă de exerciţiu ar avea un succes mai mare dacă Ministerul Educației s-ar îngriji măcar în parte de dotarea cu resurse materiale și informaționale corespunzătoarea susţinerii activității specifice firmei de exercițiu.

prof. Georgeta-Florina Iorga

Colegiul Economic Partenie Cosma, Oradea (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.iorga

Articole asemănătoare