Ateliere de lectură

Elevii Școlii Gimnaziale „Aron-Vodă” din Dorobanț au fost inițiatorii Proiectului Educaţional Transfrontalier ,,Folclorul copiilor, între Dunăre și Nistru”, desfășurat în perioada nov.2021-februarie 2022. Proiectul a avut ca scop realizarea dialogului intercultural, prin activități comune de cercetare și învățare online, între elevii de la Şcoala Gimnazială “Aron-Vodă”, Jud. Iaşi, România și partenerii noștri – elevii clasei a VII-a de la de la Gimnaziul Cotiujeni, raionul Briceni, Republica Moldova. Activitatea a oferit elevilor din cele două intituții din România și Republica Moldova oportunitatea de a aborda folclorul copiilor într-un cadru nonformal, inovativ, atractiv și eficient și a constat în derularea unor activităţi care au avut ca principal scop dezvoltarea interesului pentru lectură și studiu, prin activități de documentare, pornind de la provocarea de a descoperi frumusețea, bogăția și profunzimea folclorului național.

A fost un proiect cu o valoare educativă remarcabilă.

Prin dimensiunea transnațională, Proiectul Educaţional „Folclorul copiilor, între Dunăre și Nistru” a stimulat interesul pentru comunicare transfrontalieră și activități parteneriale. Prin dimensiunea transcurriculară, incluzând ariile curriculare Om şi societate, Arte, dar mai ales domeniul Limbă şi comunicare, a contribuit la cunoaşterea realităţii; sporirea volumului de informaţii; îmbogăţirea vieţii sufleteşti; cultivarea unor trăsături morale pozitive; dezvoltarea abilităților de utilizare a instrumentelor media în cercetare și expunerea rezultatelor; dezvoltarea abilităților de comunicare și exprimare artistică.

Prin obiectivele urmărite, am realizat cunoașterea tipurilor de texte literare din domeniul folclorul copiilor; familiarizarea elevilor cu strategiile și mijloacele de comunicare online în activitățile parteneriatelor educative internaționale; dezvoltarea abilității de utilizare a instrumentelor media în realizarea unui produs intelectual care să reflecte rezultatele experienței comune de învățare.

Activităţile proiectului s-au derulat în șase etape, în intervalul noiembrie 2021-februarie 2022. În etapa salutului virtual, 23-30 nov. 2021, s-au organizat echipele de elevi în ambele instituții: echipa „Tezaur” – Republica Moldova și echipa „Club DoRO” – România. Fiecare echipă a creat un poster de promovare, numit ”Salut virtual”, în care au fost incluse numele echipei, tema proiectului, instituția, logoul instituției și logoul proiectului.

A urmat prima întâlnire virtuală, 5 dec. 2021. A fost o întâlnire online, plină de emoții, cu partenerul de peste Prut, o sesiune interactivă desfășurată pe platforma Zoom. Elevii au comunicat direct, au făcut cunoștință și au stabilit tematica și programul colaborării transfrontaliere. S-a stabilit bibliografia proiectului, care să asigure suportul teoretic al activităților de studiu în domeniul folclorului. În etapa de cercetare, dec. 2021 -ianuarie 2022, în fiecare unitate s-au desfășurat atelierele de lectură, având ca temă creațiile literare folclorice din domeniul folclorul copiilor. A fost încurajată participarea tuturor elevilor, exprimarea opiniei personale, iar activitățile au fost atractive, variate și stimulative. S-au folosit instrumente de ghidare a lecturii, de documentare, de culegere a datelor.

În penultima etapă, de acțiune în baza cercetării, 1-20 februarie 2022, elevii din cele două țări au desfășurat muncă de folcloriști; au mers pe teren, în comunitate, au cules texte, le-au înregistrat și tehnoredactat și au realizat portofoliul proiectului. A fost etapa cea mai îndrăgită. S-a realizat implementarea în practică a cunoștințelor acumulate; învățarea prin documentare; dezvoltarea gândirii critice; creativitatea artistică; dezvoltarea spiritului de echipă; stimularea inițiativei; participarea activă a fiecărui elev; deschiderea către activități de colaborare; atitudine tolerantă; abilitățile de comunicare orală/ scrisă; abilități de utilizare a instrumentelor media.

În ultima etapă, cea de colaborare, 22 -28 februarie 2022, elevii din cele două echipe au alcătuit grupe mixte, având ca sarcină realizarea portofoliului electronic al proiectului, numit „Folclorul copiilor, între Dunăre și Nistru”, cu contribuția tuturor elevilor înscriși. Rezultatul a fost excepțional. Prin colaborare, participanții au realizat un site al proiectului, cu secțiunile: poezia obiceiurilor; poezia de ritual; poezii vesele despre vietăți; jocuri și numărători; frământări de limbă și ghicitori, în care au publicat rezultatele colaborării lor.

Activităţile din cadrul proiectului ,,Folclorul copiilor, între Dunăre și Nistru” au contribuit atât la educaţia intelectuală, estetică, moral-civică a elevilor din instituțiile partenere, cât şi la dezvoltarea instituțională, prin promovarea parteneriatului internațional, schimb de experiență, exemple de bune practici.

Bibliografie

• Comişel, Emilia – Folclorul copiilor. Studiu si antologie, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982;
• Tocilescu, Barbu – Folclor literar românesc, E.D.P., Bucureşti, 1975;
• Ionescu, Nelu – Cântece din folclorul copiilor, Ed. Tineretului, 1955;
• Roşianu, Nicolae – Eseuri despre folclor, Editura Univers, Bucureşti, 1981;
• G.Breazul – N.Saxu. (1985) Carte de cântece pentru copii, Editura Muzicală, Braşov;
• Agrigoroae, Dan- Cartea copiilor-folclor literar, ed. ADAN, P. Neamţ, 2005.

prof. Ana Haraga

Școala Gimnazială, Dorobanț (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.haraga

Articole asemănătoare