Aprofundarea limbii engleze prin versuri – opțional pentru elevii de gimnaziu

Opționalul Aprofundarea limbii engleze prin versuri se pretează oricărei clase de gimnaziu, deoarece are ca scop stârnirea interesul elevilor pentru limba engleză prin studierea și compunerea unor scurte poezii și versuri, cu ajutorul unor activități interesante și distractive, care să le dezvolte atât creativitatea, cât și o serie de competențe, cum ar fi cele de comunicare în limba engleză, digitale sau de sensibilizare și exprimare culturală.

Acest opţional se poate desfăşura timp de o oră pe săptămână şi poate fi materializat printr-o culegere de poezii şi versuri, compuse de către elevi. Competenţele generale pe care doresc să le propun sunt următoarele:
1. Receptarea de mesaje orale rimate;
2. Exprimarea orală prin rime;
3. Receptarea de mesaje scrise rimate;
4. Redactarea de mesaje rimate.

Competenţele specifice şi activităţile de învăţare pot cuprinde:
1. Identificarea sensului global al unor poezii simple cu diferite teme: univers personal, natură, animale, prin intermediul unor exerciţii de ascultare şi înţelegere, de tip alegere multiplă, adevărat/ fals sau completarea spațiilor libere cu cuvinte date;
2. Manifestarea curiozităţii faţă de poezii scurte engleze şi americane, prin ascultarea şi lecturarea acestora, cu diferite tonalităţi (comică, tristă, dramatică);
3. Extragerea de informaţii din poezii scurte, cu imagini alăturate, printr-o serie de exerciţii de citire şi întelegere, cum ar fi : potrivirea unor teme/titluri date cu poeziile aferente, răspunsul la întrebări despre poezii, corect/ greşit/ nu spune;
4. Redactarea de poezii scurte, cu teme date, urmând un model, prin activităţi de scriere a unor poezii cu text complet, prin exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte date sau a unor poezii acrostice, în care fiecare vers porneşte de la literele unui cuvânt scris pe verticală;
5. Manifestarea disponibilităţii pentru redactarea de poezii cu ocazia unor sărbători, precum Ziua Sf. Valentin, Ziua Mamei, Crăciunul, realizarea unor invitaţii la petreceri, cu rimă sau de versuri ale unor cântece.

Suporturile de învăţare, care ajută la punerea în practică a acestui opţional, pot cuprinde pagini web cu poezii scurte şi rime, reviste în limba engleză pentru copii, Youtube, fişiere mp3, cărţi ilustrate cu poezii pentru copii. Vocabularul sugerat poate cuprinde următoarele teme: familia, animale, anotimpuri, activităţi, celebrităţi, muzica, mâncare, culori preferate, sărbători din spaţiul anglo-saxon. Gramatica funcţională se poate materializa prin relatarea folosind prezentul simplu, continuu, trecutul simplu sau continuu, folosirea articolului hotărât şi nehotărât, folosirea de conjuncţii simple etc.

Sugestiile metodologice pot cuprinde posibile titluri de poezii, cum ar fi: Familia mea, Lucrurile mele preferate, Poezii Acrostice, Iubesc…, precum şi înscrierea elevilor la concursuri sau publicarea poeziilor în revista şcolii sau pe o pagină web creată de profesor, care să cuprindă produsul finit al muncii elevilor.

Nu în ultimul rând, bibliografia opționalului poate cuprinde o serie de titluri de cărţi şi de linkuri pe care fiecare profesor în parte le va utiliza, în punerea în practică a acestei programe de opțional.

 

prof. Alexandra Bercea

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.bercea

Articole asemănătoare