Agresivitatea și BodyART – Robert Steinbacher

Wikipedia definește bullying ul  ca fiind un  comportament  ostil  de  excludere și  de luare în derâdere a cuiva, de  umilire, cuvântul  poate  fi   asociat  cu  termenii  intimidare, terorizare, brutalizare. Bullyingul  nu  presupune existența unui  conflict  bazat  pe  o problemă reală, ci pe  dorința  unor  persoane de a câștiga putere  și  autoritate, punând pe alții  într-o lumină  proastă. Fenomenul  poate fi  inițiat de  o  persoană sau  un  grup  de  persoane, indicând deci un  raport  de  forțe  inegal deoarece  victima  nu   dispune  de  resurse  pentru  a se apăra.

Termenul e  americănesc dintr-un  motiv  extrem  de  simplu: că a  fost  considerat  fenomen  îngrijorător în  societățile  dezvoltate  didactic si  capabile să îsi facă o  diagnoză clară și la timp, cu  sinceritate, a problemelor reale ivite pe  parcurs. Tot societățile didactice avansate sunt preocupate de EDUCAȚIA PRO WELL BEING, un tip de educțtie care la noi are mult de  recuperat. Fenomenul imprimă, în  caz  de neintervenție, un  parcurs trist  pentru  dezvoltarea personală a educabilului. În țările fost  comuniste concept ca STIMA DE SINE, GRIJA PENTRU EDUCABIL din punct de vedere al dezvoltării emotionale sunt abia la început, dascălii renunță  mult  prea  repede in  fata  invaziei  de  negativ aduse  de  mediul  apropiat al  copilului-familie sau  grup  de  joacă.

Intervenția în bullying este  grea, de  obicei  fenomenul  are  loc în  locuri  secrete, ferite  de  ochiul  dascălului  sau  al  unui   adult, în  spatele  acestuia. Intervenția  este  dificilă, posibilul  agresor  verbal  nu-si  va  înceta  acțiunea în  spațiul școlii, victima ezită  să  spună totul, uite-așa devine un  cerc  vicios in  fața  căruia dascălul  rămâne  de  cele  mai  multe  ori  descumpănit. Și pe  bună  dreptate, pentru  că spre  deosebire  de analizele  de  acum 20 de  ani  ale  lui Sally Olds sau  Diane  Papalia care  descopereau  ochelariștii  sau  grașii ca  fiind  victime  sigure – nu  aveau  nicio  explicație  pentru  fenomen – analizele  de  azi au  în  vedere alte  tipologii  de victimă, posesori ai  unor telefoane vechi, copii săraci, copii cu CES, copii aparținând  minorităților.

În fenomenul  de  bullying  in esență  avem 2  victime: a doua este însuși  agresorul  emoțional-victimă a  mediului  apropiat care a  generat  cruzimea lui, lipsa  elementară de empatie, prejudecătile lui și  falsele  valori  despre ierarhii  și  putere. A pedepsi  la vârsta  școlară  mică, repede, fără a interveni in esența, cauza  intimă a  agresiunii  înseamnă o  lipsă  de delicatete și profunzime  pedagogică  elementară, cel puțin în  spațiul  clasei  trebuie  inițiat  un  alt  trend, al  modelului   moral, al eroului  prin  bine, frumos  si  adevăr.

Aceasta  se  realizează prin  construcția  corectă  a sintalității  colectivului  de  elevi, în  situația continuității la  clasă a dascălului. Sigur că  dascălul nu  poate  eradica  singur  fenomenul, există  posibilitatea să  nu  fie  suficient, mai  ales  dacă  părintele  nu  colaborează în  niciun  fel, sau nu  există, sau nu este prezent în  viața  copilului. O consiliere psihologică refuzată sau  palidă nu are nici ea eficiența să facă diferența.

Condamn aici  lipsa  intenției, a începutului de   construcție, renunțarea  cu  eternele  justificări legate  de  condiții externe, cu iz de  victimizare, a  sistemului, a consilierului, a aparținătorilor. Și lipsa implicării, a  dorinței de schimbare.

Din  experiența la clasă, agresorii sunt victime ale propriilor  părinți, ei  generează  tipare  comportamentale învățate, imitate sau  teorii memorate  despre  oameni  și  putere. Acest  lucru  înseamnă că  începutul abordării este cu  aceștia, însă în  niciun  caz cu  sancționarea  lor.

Un model de  concept  care  intră în  profunzimea  emoțională a educabilului este  BodyART, va  fi  prima  mea  propunere ca soluție de construcție, reconstrucție metacognitivă, afectiv emoțional, volitivă, energetic, pentru că, practicat  cu  consecvență, realizează o echilibrare a  educabililor.

Revenind la  bullying, în  accepțiunea  generală singura  victimă  este  copilul  hărțuit, de  care  s-a  râs. Cel mai  important  aspect  este legat de  stima  de sine  a victimei, scăzută, care a  permis agresorului să  câștige  teren, care  lasă loc  hărțuirii, dominării, complacerii  în situația  de  fugar.

Consilierea se  face în sensul  fortificării  imaginii  de  sine, a  eliminării  blocajelor. Confruntarea  celor doi trebuie  făcută în sensul  concilierii, prima  propunere fiind invitația la  iertare și  compasiune.

Pentru aceasta  trebuie  explicat  clar  sensul în  care trebuie să  acționăm în  viață, pentru pace, buna  conviețuire, buna  înțelegere, iertare, cu  preocupare pentru  automodelare, autodezvoltare, fără  dorința  de  intimidare, dominare, oprimare a  celor  de  lângă  noi.

În acest  sens  se  va  acționa și  la Școala  Părinților, deși  plierea pe noile reguli n-o vor  face adulții, căci  nu  am  avea fenomenul dacă ei ar  fi  fost  niște  părinți echilibrați, atenți si responsabili. Există  șanse  mari  ca  cel  puțin  in  spațiul  școlii –nu  neapărat  de  frica  sancțiunilor-acesta este  cel  mai  mare  câștig, dar  este  firav, trebuie  mereu întărit, consolidat, protejat-educabilii să  aibă o altfel de  conduită. Mai  trebuie să  perceapă  dascălul  ca  o  autoritate mai presus de  autoritatea  părintelui generator  de  bullying. Această intenție  nu este  utopică, nu  trebuie  pornit de la  premiza că  proiectul  este sortit  eșecului; este  adevărat că riscul demontării, al imploziei, este  mare.

Chiar și  așa, rămân în  memoria  celor doi:
Emoția  unei altfel de atitudini față  de  celălalt
Ideea că se  poate altfel, e bine și pacea contează, este mai  frumoasă  decât tristețea  sau  războiul.

Antecedente frumoase, de  conduită frumoasă, care  pot  construi în  viitor  un  profil de  adult care  nu  seamănă   din  acest  punct de  vedere cu  cel  creat de  părinții  educabililor.

 

prof. Loredana Ruba

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Satu Mare (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/loredana.ruba

Articole asemănătoare