Activităţile şi jocurile liber alese şi rolul lor în dezvoltarea preşcolarilor

În grădiniţa de copii, activitatea didactică zilnică  se desfăşoară pe trei mari segmente: activităţi de dezvoltare personală, activităţile liber alese şi  activităţile  pe domenii experienţiale. Toate aceste activităţi urmăresc cu precădere dezvoltarea intelectuală, cognitivă, afectivă, emoţională şi de relaţionare a copilului. Pe toate cele trei paliere, copilul preşcolar este implicat în actul didactic, participând efectiv la tot ceea ce se numeşte activitate didactică.

Jocul, şi mai ales cel desfîăşurat în grădiniţă, dezvoltă personalitatea copilului, pune în valoare eul propriu  al acestuia şi îl pregăteşte pentru viaţă. Prin joc, copilul înţelege ce trebuie să facă şi cum trebuie să facă un anumit lucru, prin joc învaţă cu cine şi când să pornească  la drum şi tot prin joc copilul percepe ce trebuie să facă în anumite situaţii, ca totul să fie favorabil lui.

Noul curriculum  prevede foarte clar că „activitatea din grădiniţă este centrată pe copil şi pe nevoile acestuia”. Jocul liber ales din gradiniţă oferă educatoarei posibilitatea de a analiza foarte bine copilul, de a-l cunoaşte şi  a-i dirija cu succes acţiunile.

După cum este prevăzut în curriculum pentru învăţământul preşcolar , aceste activităţi pot fi desfăşurate după cum îşi planifică educatoarea, neexistând  un timp anume pentru desfăşurarea lor, de aceea sunt întâlnite cazuri în care activităţile liber alese se desfăşoară atât în prima parte a zilei, cât şi  în mijlocul activităţilor  sau la finalul programului.

În general ele sunt desfăşurate în prima parte a zilei şi sunt împărţie pe sectoare de activitate, în funcţie de nivelul de dezvoltare al copiilor: Biblioteca, Artă, Joc de rol, Construcţii, Nisip şi apă, Ştiinţe, Jocuri de masă.

ALA (activităţile liber alese) sunt cele mai iubite de copii, pentru că ele oferă copilului posibilitatea de a selecta sectorul de activitate la care vrea să se joace. În acelaşi timp trebuie remarcat faptul că un copil nu este constrâns să participe la toate sectoarele deschise într-o zi, dacă un sector nu este favoritul lui, poate să nu-l parcurgă.

Aceste activităţi au drept rol socializarea copiilor, dând posibilitatea micuţilor de a interacţiona, de a se juca fără a exista bariere emoţionale , de sex, religie etc. În timpul jocurilor liber alese fiecare copil optând pentru un sector preferat deschis în acea zi. Oferă copiilor posibilitatea de a-şi alege coechipierii, de a avea prioritate amiciţia, prietenia.

Aceste activităţi dezvoltă intelectual copiii, punându-i în situaţii inedite, oferindu-le posibilitatea să exploreze, să găsească soluţii, să dea răspunsuri. Le dezvoltă capacitatea de reţinere, de reactualizare,  de cominare , ceea ce ne face să credem că totul este făcut conştient, logic şi cu implicare cognitivă. Tot în cadrul  ALA copiii îşi dezvoltă maniera de comunicare, limbajul fiind cel mai des întâlnit în cadrul activităţilor ALA, fie ca este verbal, nonverbal, gestual. Copiii preşcolari prin  jocuri desfăşurate în cadrul sectorului Bibliotecă , îşi pun în valoare deprinderile de limbaj, prin jocurile de rol, de creaţie, prin lecturile după imagini, povestiri şi repovestiri, prin jocuri didactice  şi concursurile de ghicitori, de recitare,etc.

La sectorul Ştiinţe , comunică informaţii  despre anotimpuri, fiinţe, lucruri ,schimbări climatice, reacţii în urma unor experimente. Mereu puşi în situaţia de a da răspunsuri la întrebări  de tipul ,,De ce se intâmplă?,,Cine aduce ploaia?,,De unde vin păsările călătoare?,,Ce se întâmplă dacă punem seminţe întrun vas cu pământ? ,,De ce au nevoie plantele să crească?.Pentru a oferi răspunsuri adecvate, copiii explorează , experimentează, caută răspunsuri şi în cele din urmă  comunică concluziile lor.

Prin tot ceea ce  fac în cadrul ALA , preşcolarii contribuie la zidirea lor intelctuală, fiind nişte copii bine pregătiţi pentru etapa următoare a vieţii lor, şcoala. Jocurile de construcţie le dezvoltă personalitate copiilor, făcându-i mai întreprinzători, cu multă imaginaţie şi creativitate de pus în valoare.Copiilor li se oferă posibilitatea să-şi aleagă materialele de construcţii: piese lego, piese din lemn, figuri geometrice, piese din diverse tipuri de materiale, care să fie uşor de manipulat, îmbinat şi  care să nu pună în pericol sănătatea şi securitatea copilului în timpul acţionării asupra lor.

Jocurile de masă în general îi pun în situaţii problematice, ducând spre o dezvoltare a atenţiei , memoriei vizuale, agilităţii şi mai cu a seama a gândirii. Prin jocul cu mozaicul copiii, pot găsi poziţiile corespunzătoare fiecărei piese, în  funcţie de culoare, formă geometrică, poziţie  spaţială. Copilul cu plăcere, plasează fiecare piesă corespunzător, obţinând astfel imaginea dorită.Dezvoltă copiilor spiritul de echipă, ei fiind încâtaţi de munca în echipă, iar produsul obţinut este mereu unul impecabil.

Tot în cadrul jocurilor de masă putem vorbi de jocul dominoului, prin intermediul căruia copiii selectează piesa corespunzătoare şirului, fie că este una iconică , oferind o imagine, fie că este una deductivă , oferind copiilor grupe de  buline, petale,etc. Dezvoltă şi acest joc siritul de echipă, de comperiţie, munca în perechi şi mai cu seamă atenţia situativă.

În cadrul sectorului Arta, îşi pun în valoare spiritul artistic, creativitate şi ingeniozitatea. Din plastilina frământată cu grijă modelează cuiburi cu păsărele, casa căţelului, pădurea toamna, fântâna, etc . Cu pensula crează un spaţiu plastic nou, ce spune ceva despre copil, cât de intovertit sau dezinvolt este, cât de cooperant sau cât de limitat este, cât de iubitor sau egoist este. Prin tot ceea ce facem in cadrul ALA , conducem preşcolarul pe treptele superioare ale dezvoltării lui, făcându-l competitiv, dornic de cunoaştere, curios şi mai cu seamă creativ.

Jocurile liber alese se pot desfăşura atât individual cât şi în grupuri mici, trebuie avută în vedere tema săptămânii, schimbate sectoarele în fiecare zi în funcţie de tema de studiu şi să fie mereu îtrun echilibru perfect cu domeniile experienţiale, de aceea n-o să ne propunem niciodata sectorul Biblioteca, atât timp cât în acea zi vom avea  DLC , nu vom planifica niciodata sectorul Ştiinţe , în ziua în care vom desfăşura DŞ-Cunoaşterea mediului, etc.

Bibliografie:
Curriculum pentru invăţământ preşcolar , 2009, MECT.
Lespezeanu,M. -Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar ,2007,Editura  Omfal Esenţial, Bucureşti.

prof. Liliana Pricopi

Școala Gimnazială „Ioan Cernat” Nr.1 Havîrna (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.pricopi

Articole asemănătoare