Activitățile matematice în grădinița de copii

Idealul educațional vizează dezvoltarea psihică și fizică, integrală și armonioasă care să asigure individului integrarea în societate pe termen lung, drept urmare la încă de la intrarea în grădiniță, copilul este solicitat să participe la activități variate, printre care și activitățile matematice. Prin formare de mulțimi după anumite criterii, prin formare de perechi între elemente, prin asocierea numărului la mulțimea de obiecte, stabilirea pozițiilor spațiale ș.a.m.d. este antrenată gândirea, aceasta fiind un proces psihic cognitiv superior și este însoțită de procesele (analiză, sinteză, comparație, generalizare, abstractizarea) și însușirile (rapiditate, flexibilitate, independență, originalitate) ei specifice.

Mai mult de atât, activitățile matematice conduc la educarea atenției voluntare, la puterea de concentrare asupra aceluiași tip de sarcina o perioadă mai îndelungată, la dezvoltarea vorbirii prin însușirea terminologiei specifice, dar și de a găsi soluții rapide și simple problemelor identificate.

Principala metodă folosită în activitățile de acest gen este exercițiul, care poate fi definită ca fiind „executarea repetată și conștientă a unei acțiuni în vederea însușirii practice a unui model dat de acțiune sau a îmbunătățirii unei performanțe” (S. Antonovici, Matematică în grădinița). Mijloacele de realizare prin care se pot desfășura activitățile matematice sunt:

  • exerciții cu material individual;
  • jocuri didactice;
  • jocuri logico-matematice.

Jocurile logice se împart în mai multe categorii:

  • jocuri de descriere și caracterizare a mulțimilor și elementelor lor;
  • jocuri de comparare;
  • jocuri de aranjare în tablou;
  • jocuri cu cercuri.

Pentru însușirea corectă a noțiunilor matematice, cadrul didactic trebuie să asigure o coerență în organizarea, proiectarea și desfășurarea activităților matematice în grădinița de copii, motiv pentru care, avansăm în cele ce urmează o planificare orientativă.

Planificare orientativă – grupa mare

1. Formarea unor mulțimi după diferite criterii (formă/ mărime)
2. Formarea unor mulțimi după diferite criterii (mărime/ culoare)
3. Formarea unor mulțimi după diferite criterii (formă/ culoare)
4. Formarea unor mulțimi după diferite criterii (formă, mărime, culoare)
5. Ordonarea unui grup de obiecte după dimensiuni diferite ( mărime; crescător/ descrescător)
6. Ordonarea unui grup de obiecte după dimensiuni diferite (lungime; crescător/ descrescător)
7. Ordonarea unui grup de obiecte după dimensiuni diferite (grosime; crescător/ descrescător)
8. Ordonarea unui grup de obiecte după dimensiuni diferite (lățime; crescător/ descrescător)
9. Recunoașterea și reprezentarea mulțimilor prin desen (imagini și figuri simbolice – cerculețe, liniuțe, puncte)
10. Compararea grupelor de obiecte prin formare de perechi; stabilirea cantității ( tot atâtea, mai multe, mai puține)
11. Ordonarea mulțimilor în șir (mulțimea cu cele mai puține/ mai multe obiecte)
12. Așezarea unor obiecte/ grupe de obiecte în diferite locuri (stabilirea poziției spațiale- pe,  sub, lângă, între, după)
13. Așezarea unor obiecte/ grupe de obiecte în diferite locuri (stabilirea poziției spațiale: înainte, înapoi, deasupra, dedesubt, la stânga , la dreapta)
14. Verificarea deprinderilor copiilor de așezare a obiectelor/ grupelor de obiecte în diferite locuri ( pe, sub, lângă, între, după, înainte, înapoi, deasupra, dedesubt, la stânga, la dreapta)
15. Verificarea deprinderilor copiilor de a ordona grupele de obiecte în șir crescător și în șir descrescător
16. Familiarizarea copiilor cu numerele cardinale și ordinale
17. Formarea deprinderilor de a număra obiectele din fiecare grupă (1-10)
18.  Recunoașterea cifrelor (1-9 ) și raportarea corectă a numărului la cantitate și la cifra corespunzătoare
19. Recapitularea reprezentărilor matematice ale copiilor în cercul numerelor 1-5.
20. Consolidarea cifrelor 1-5 și raportarea acestora la cantitate
21. Formarea mulțimilor după diferite criterii și stabilirea cantității prin formare de perechi și raportarea numărului la cantitate (mulțimi egale)
22. Realizarea unor operații simple de calcul; determinarea diferenței de o unitate între două grupe; familiarizarea copiilor cu termenii (+, -, =)
23. Învățarea numărului și cifrei 6
24. Consolidarea numărului și cifrei 6
25. Stabilirea locului numărului 6 în scara numerică (numeralul ordinal)
26. Învățarea nr. și cifrei 7
27. Consolidarea nr. și cifrei 7
28. Stabilirea locului numărului 7 în scara numerică (numeralul ordinal)
29. Învățarea nr. și cifrei 8
30. Consolidarea nr. și cifrei 8
31. Stabilirea locului numărului 8 în scara numerică (numeralul ordinal)
32. Învățarea nr. și cifrei 9
33. Consolidarea nr. și cifrei 9
34. Stabilirea locului numărului 9 în scara numerică (numeralul ordinal)
35. Învățarea nr. și cifrei 10
36. Consolidarea nr. și cifrei 10
37. Stabilirea locului numărului 10 în scara numerică (numeralul ordinal)
38. Perceperea și denumirea formelor geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi)
39. Clarificarea pieselor geometrice (formă, culoare, mărime, grosime)
40. Constituirea unor grupe și efectuarea unor operații cu piese geometrice.

Bibliografie
1.Antonovici S., Matematică în grădiniță, Editura DPH, București, 2016.
2.C.Petrovici, Didactica activităților matematice în grădiniță, Editura Polirom, Iași, 2014.
3.MEN, Programa activității instructiv-educative în grădinița de copii și în cadrul organizației „Șoimii Patriei”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.

 

prof. Nicoleta Stan

Grădinița cu Program Prelungit Voinicel, Călărași (Călărași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.stan2

Articole asemănătoare