Activități nonformale pentru o educație de calitate la Școala Gimnazială Carmen Sylva, comuna Horia

Proiectul ZEST 4 EDU, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene, 2014-2021, a asigurat, în cadrul Activității A.4.2, desfășurarea de activităţi de educaţie non-formală cu grupul ţintă, ce au vizat dezvoltarea educației pentru cetățenie activă şi a educației antreprenoriale. Punctul de plecare în acest demers educațional interesant a pus accent pe modul atractiv, dinamic, modern de predare și învățare, centrat pe situațiile din prezent, mai mult decât pe înțelegerea evoluției istorice a sistemelor, elevii fiind încurajați să participe activ, fiind provocați să observe, să înțeleagă, să analizeze și să utilizeze gândirea critică în vederea validării informaţiei.

Cadrul de învăţare bazat pe colaborare, pe relaţii de egalitate şi parteneriat a creat premisele utilizării experienţei proprii a fiecăruia dintre elevii participanți, a oferit condițiile optime pentru dezvoltarea competenţelor, în aceeași măsură ca şi pentru transmiterea cunoștințelor. Întreg demersul noformal s-a desfășurat preponderent prin activități de grup, fiind încurajată cooperarea, în egală măsură fiind valorizate pregătirea individuală și inițiativa personală a tuturor actorilor implicați. La Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia, județul Neamț, activitățile de educație nonformală au prins un contur frumos și inedit în anul școlar 2021-2022 datorită proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, proiect finanțat din granturile SEE și norvegiene, axat pe creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă. Proiectul este planificat a se desfășura pe parcursul a doi ani școlari și cuprinde activități de consiliere cu un psiholog școlar și activități nonformale.

Conceptul de educație nonformală este introdus relativ recent în vocabularul activ al limbii române legat de câmpul semantic al educației și se referă la toate experiențele de învățare de care au parte elevii în școală și în afara ei în mod organizat, dar neobligatoriu și fără un curriculum explicit sau impus.

La Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia, județul Neamț, activitățile de educație nonformală au prins un contur frumos și inedit în anul școlar 2021-2022 datorită proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, proiect finanțat din granturile SEE și norvegiene, axat pe creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă. Proiectul este planificat a se desfășura pe parcursul a doi ani școlari și cuprinde activități de consiliere cu un psiholog școlar și activități nonformale.

În primul an de implementare, cei șaizeci de elevi din grupul țintă principal al proiectului de la Școala „Carmen Sylva” au beneficiat de activități nonformale variate și de calitate. Au aflat multe lucruri noi discutând despre simboluri naționale (steag, stemă, imn), despre egalitate și echitate, despre constituirea unei echipe, despre scrierea unui proiect și importanța stabilirii corecte a unor obiective SMART (specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp), despre utilitatea întocmirii unei diagrame Gantt eficiente pentru planificarea, coordonarea și urmărirea activităților în cadrul unui proiect.

De asemenea, elevii au fost inițiați în tainele limbajului financiar-bancar, abordând teme cum ar fi: tipuri de bănci și de conturi bancare, istoria și evoluția banilor și a monedei noastre naționale, întocmirea unui buget personal și a unui plan de economisire cu pași clari și concreți pentru atingerea unor obiective personale. Toate subiectele discutate îi pregătesc pe elevi pentru viața de adult, pentru problemele pe care le vor întâmpina și pentru care vor putea găsi soluții pertinente apelând la informații, concepte și noțiuni ca cele însușite în urma participării la activitățile nonformale din acest an școlar.

Prin jocuri și o multitudine de activități antrenante alese cu grijă de către expertul pentru educație nonformală al proiectului, s-au dezvoltat diverse fațete ale personalității copiilor: libertate de gândire și de exprimare, susținerea și argumentarea opiniilor, lucru în echipă și colaborare, leadership, asumarea de roluri și de responsabilități, acceptare și toleranță, învățare prin descoperire, creativitate, energie, bună-dispoziție, emoție.

Și cadrele didactice înscrise în proiect au avut parte de activități dedicate special lor: două programe de formare, unul pe tema prevenirii bullying-ului și al doilea despre dezvoltarea personală a elevilor, și un atelier de artă afirmativă susținut de către Eirik Jarl Trondsen, președintele Art for Change Foundation. Astfel, profesorii au învățat cum își pot lărgi paleta de activități, de teme, de subiecte de comunicare cu elevii și s-au pregătit pentru abordarea cu succes a educației nonformale în școală pentru dezvoltarea armonioasă a viitorilor adulți.

Cu ajutorul cadrelor didactice, elevii din grupul țintă al proiectului „Zest4Edu” au redactat un ziar, editat ca supliment al revistei „Familia” a Școlii „Carmen Sylva”. Ziarul se numește „Educația pentru viață de la A la Ze(s)t” și prezintă experiențe ale elevilor din timpul activităților marca „Zest4Edu” derulate în anul școlar 2021-2022. Ziarul reprezintă produsul proiectului educațional „Democrație = implicare” realizat de către profesorii școlii în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, ca activitate complementară proiectului „Zest4Edu”.
Prin implementarea proiectului educațional „Democrație = implicare”, s-a urmărit atingerea unor obiective cum ar fi: dezvoltarea unei atitudini civice în rândul tinerilor; dezvoltarea capacității de documentare, de argumentare și de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs/text argumentativ, a gândirii critice și raționale, a fair-play-ului, în comunicarea școlară și în societate; realizarea unei publicații (ziar/revistă/supliment la revista școlii) în care să se evidențieze informații și cunoștințe dobândite, competențe dezvoltate în cadrul Activităților A.4.2. – activitate non formală – proiect „Zest4Edu”; asimilarea unor noțiuni privind libertatea de exprimare şi responsabilitatea social-politică, egalitatea şi dreptatea, drepturile omului/ copilului, evaluate în context educațional nonformal.

Pentru ca activitățile nonformale să aibă o finalitate practică, s-a optat pentru realizarea de către elevii din grupul țintă al proiectului „Zest4Edu”, sub îndrumarea cadrelor didactice, a unor produse finale inedite și foarte utile: trăistuțe pentru telefonul mobil, confecționate din pânză de sac și împodobite cu modele cusute cu migală și fantezie în punctul românesc. Astfel, fiecare elev din grupul țintă a făcut o trăistuță cu mâner din bandă tricoloră și cusuturi originale. Niciuna dintre ele nu seamănă cu cealaltă, fiindcă fiecare elev și-a pus la lucru creativitatea, îndemânarea și capacitatea de documentare și de utilizare a resurselor identificate. Unii s-au inspirat de pe internet, alții au apelat la părinți, bunici și profesori pentru idei și ajutor. Indiferent de sursa de inspirație, de inventivitatea sau simplitatea modelului ales, de acuratețea cusuturii, cert este că șaizeci de trăistuțe originale, lucrate cu bucurie, cu atenție și cu maximă implicare, vor fi încărcate pe platforma Minimarket a proiectului și scoase la licitație în toamna anului 2022. Suma de bani rezultată din vânzarea acestor produse va fi folosită în scop caritabil pentru sprijinirea unor copii cu posibilități financiare reduse în achiziționarea de obiecte de uz școlar. Așadar, prin activitățile nonformale desfășurate reușim să atingem mai multe paliere ale dezvoltării elevilor noștri: educație pentru cetățenie democratică, educație financiară, educație tehnologică și abilități practice, educație antreprenorială, empatie, sprijin pentru cei în nevoi, întrajutorare.

Faptul că în fiecare lună elevii Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” așteptau cu nerăbdare întâlnirea cu expertul pentru educație nonformală este o dovadă clară a elanului, a dorinței și a nevoii lor de a învăța lucruri noi, concrete și utile pentru viitor. Astfel de activități la care elevii participă cu entuziasm ne atrag atenția nouă, profesorilor, că învățarea nu trebuie să fie o corvoadă, un proces obositor și chinuitor pentru copii, ci poate fi o sărbătoare, o bucurie, o permanentă descoperire, o adevărată călătorie inițiatică.

* * *

Autori: Ioan-Romeo Roman și Maria Ramona Stoian

 

prof. Ioan-Romeo Roman

Liceul Vasile Conta, Tg. Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioan.roman

Articole asemănătoare