Abilitățile secolului XXI în educație (Curs Erasmus+)

Proiectul „21st Century Skills in Education” a avut drept scop creșterea calității serviciilor educaționale din educația nonformală si un numai, prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale persoanelor implicate în actul educațional, folosind oportunitatea cursurilor finanțate de Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii performantelor educabililor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în școală.

Pentru cursul de formare ”21st Century Skills in Education” susținut de Plus Project European Academy in Malaga, Spania, în perioada 23-28 Iulie 2023 Asociatia Edulife din Craiova a selectat trei cadre didactice, de la Școala Gimnazială „Elena Farago” din Craiova, implicate activ în activitățile asociației.

Temele abordate în cadrul cursului au fost: Tehnicile de predare ale profesorului modern in sec 21 și utilizarea lor pentru stimularea interesului elevilor pentru invatare si prevenirea abandonului scolar timpuriu.

Ținând cont că reducerea interesului pentru învățarea tradițională este unul  dintre prioritățile cadrului strategic Europa 2020 pentru educație și formare și Erasmus +, în prima zi de curs au fost dezbătute prioritățile europene, politicile, măsurile și planurile europene pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii, au fost organizate ateliere practice despre părăsirea timpurie a școlii (ESL) dar si pentru stimularea interesului pentru învățare.

Noutatea cursului ”21st Century Skills in Education”  a constat în faptul că a introdus participanții în tehnicile de psihologie energetică (EPT) și în tehnicile de eliberare emoțională (EFT), cu accent pe utilizarea acestor instrumente în școală, în stimularea  performanței școlare, sportive si profesionala, de dezvoltare personală( stimă de sine, succes, relații). Prin acest proces sunt înlăturate blocajele energetice și este restabilită legătură interumana prin activitățile de lucru in perechi.

Cursul a fost dinamic, permițând învățarea  exercițiilor  practice pentru a integra tehnicile și strategiile cu multă ușurință. De asemenea, cursanții au dobândit o înțelegere a schimbărilor apărute atât la nivel fizic cât și cognitiv, prin utilizarea metodelor de gândire critică, prin colaborare, comunicare si creativitate. Natura practică le va permite identificarea unor soluții optime pentru o parte din  problemele emoționale care pot apărea în sălile de clasă, majoritatea activităților fiind însoțite de joculețe didactice menite sa înlăture inhibițiile emoționale, precum teama de a nu fi acceptat.

* * *

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Cristina Iuliana Dracea

Școala Gimnazială Elena Farago, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.ardelean

Articole asemănătoare