Sistemul de învățământ din Finlanda

Rezultatele deosebite înregistrate în mod consecvent de către elevii finlandezi se datorează filosofului finlandez John Vilheln Snellman care, la mijlocul secolului al XIX-lea, a pus bazele acestui sistem deoarece a transmis ideea că educația este cea care asigură bunăstarea. Cetățenii au fost receptivi și au început să investească în educație, cercetare și tehnologie, astfel că, astăzi, din bugetul de stat, pentru educație se alocă 14%.

Articol integral

Succesul și insuccesul școlar

În majoritatea cazurilor succesul este echivalentul reușitei, fiind o variabilă semnificativă în câmpul de acţiune al societăţii umane.Are ca antagonice, terminologic, insuccesul-nereuşita. În activitatea educativă,succesul şi insuccesul sunt asociate cu foarte multe dintre elementele structurale care stau la baza formării individuale. Din această cauză a fost necesară constituirea unei ramuri de sine stătătoare, pedagogia succesului, care se regăseşte între compartimentele ştiinţelor educaţiei.

Articol integral

Îmbogăţirea sferei cognitive prin ariile de stimulare

Învăţământul preşcolar are o deosebită importanţă în procesul dezvoltării cognitive şi a personalităţii copilului. Procesul instructiv-educativ din grădiniţă urmăreşte îmbinarea între învăţarea socială cu cea perceptiv cognitivă şi joc.
La această vîrstă, este necesar să se aibă în vedere activitatea ce caracterizează şi domină dezvoltarea psihică şi anume jocul. Aceasta apare ca un divertisment, ca un mod de petrecere agreabilă a timpului, dar mult mai mult decât atât, prin joc se dezvoltă câmpul psihologic, iar copilul foloseşte inteligenţa în situaţii numeroase şi diverse.

Articol integral

Metoda „Flip classroom”, o metodă modernă de predare-învățare-evaluare aplicată la disciplinele tehnice

Metoda „flip classroom” se referă la inversarea activităţilor de învăţare la şcoală. Elevii fac cunoştinţă cu noul material într-un mediu prietenos, în afara sălii de curs, urmând ca activităţile practice, care necesită o mai mare atenţie, să aibă loc în clasă.

Articol integral

How to Ethically Conduct a Research in the Humanities

When we are talking about ethics, we are thinking about values, mainly moral values. Ethics makes reference to the study of moral values that show whether our actions are right or wrong and results are good or bad. Concerning  researchers, their  moral integrity is important and they need to respect some ethical requirements.

Articol integral

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă

„Fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a ajunge și de a se putea menține la un nivel acceptabil de învățare” (Declarația de la Salamanca). Copiii care prezintă cerințe educationale speciale trebuie să aibă acces la școlile publice, de masă, iar aceste școli trebuie să aibă în vedere adaptarea procesului didactic conform unei pedagogii care sa fie centrată pe nevoile copilului, să vină în întâmpinarea caracteristicilor intelectuale și de cunoaștere ale fiecărui copil.

Articol integral

Caracterizarea unui personaj din perspectiva valorilor europene prin metoda harta personajului

Unul dintre scopurile fundamentale de folosire a hărților conceptuale este cel de a sintetiza informațiile, altfel încât ele să fie mai ușor de asimilat. Prin intermediul acesteia se pot prezenta, pe o singură pagină, noțiuni care se pot apoi detalia într-o lucrare care să dezvolte argumentele pe mai multe pagini.

Articol integral

Profesorul și calitatea serviciilor sale

Profesorul, în calitatea lui esențială de om, aduce elevului modele comportamentale, insuflă, uneori, fără voia sa, atitudini de un anumit fel față de disciplina slujită, dar și față de om, oameni și lume – aceasta înțeleasă în întregul ei, ca micro- și macrocosmos. (Laurențiu Șoitu)

Articol integral

Curcubeul prieteniei (Învățarea pe bază de proiect)

În ultimii ani, atragerea elevilor ca parteneri activi ai propriei formări a devenit o provocare pentru profesor, astfel încât acesta este nevoit să-și folosească imaginația în vederea introducerii unor activități cât mai atractive și variate în procesul instructiv-educativ. Învățarea pe bază de proiect îndeplinește dezideratul atractivității, dovedindu-și eficiența în corelarea noțiunilor teoretice cu viața de zi cu zi.

Articol integral