Importanța colaborării familie-grădiniță pentru formarea tinerei generații

Edificarea unei societăţi democrate cere formarea unui om cu calităţi deosebite de voinţă şi caracter, om care să ducă la îndeplinire multitudinea de sarcini ce   i se impun. Aceste  trăsături  de caracter se formează în familie şi in şcoală.
Pentru început trebuie subliniat rolul familiei, al cărui rol nu încetează practic nici la vârsta maturităţii, deci familia este o şcoală fără vacanţă.

Articol integral

„Mănânc sănătos, să cresc mare și frumos!” – Educație pentru sănătate, de Ziua Internațională a Alimentației

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.
Proiectul educaţional  „Mănânc sănătos, să cresc mare şi frumos!” îşi propune educarea copiilor dar şi a părinţilor acestora în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi a menţinerii  unei stări de nutriţie optime.

Articol integral

Educația ecologică la vârsta preșcolară

Mediul în care trăim şi muncim cunoaşte transformări majore din cauza intervenției necontrolate a omului asupra naturii şi mediului înconjurător. Pădurile care se răresc pe zi ce trece, florile care se ofilesc şi dispar pentru totdeauna din cauza poluării, gunoaiele care ne înconjoară, deşeurile rezultate în urma activității omului, poluarea necontrolată a apelor şi aerului ca urmare a dezvoltării industriale, creşterea demografică sunt probleme grave ale contemporaneității, probleme care dacă nu se încearcă a fi rezolvate imediat vor duce la consecințe grave asupra sănătății planetei Pământ.

Articol integral

Metode activ participative în activitatea de predare-învăţare-evaluare. Experimentul de laborator

În condiţiile învăţământului actual, ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte, de fenomene, legi, care trebuie memorate, ci ca o cale de cunoaştere activă, prin acţiune directă, a realităţii înconjurătoare. Prin activitatea de predare trebuie să se urmărească formarea unei gândiri ştiinţifice, stimularea şi dezvoltarea curiozităţii, a spiritului de observaţie, a independenţei în gândire, etc. Elevul nu trebuie să asimileze ştiinţa, ci să o redescopere.

Articol integral

Songs – Our Great Teachers

Teaching English through texts, the inductive approach and the deductive approach may become a routine. Students want to break this routine. Teachers can add songs as ways and methods of teaching English. Songs develop all four skills and teach listeners all types of rythm, rhymes, parts of speech, grammar patterns, pronunciation and vocabulary. Moreover, students are more relaxed when they listen to songs and they are not afraid that they might make mistakes which are seen as natural in the learning process.

Articol integral

Étude sur les problèmes posés par l’enseignement du vocabulaire en classe de langue étrangère

Le vocabulaire est l’ensemble des mots effectivement employés par le locuteur dans tel acte de parole précis. Le vocabulaire est l’actualisation d’un certain nombre de mots appartenant au lexique individuel du locuteur. La discipline linguistique qui s’occupe de l’étude du vocabulaire s’appelle lexicologie. La grammaire et le lexique sont indissociables car c’est à la syntaxe que la lexicologie est le plus fortement liée, parce que la formation de tout mot nouveau est le résultat  d’une transformation syntaxique et l’expression d’un type de rapports syntagmatiques. La lexicologie est aussi étroitement liée à la sémantique parce que les unités sémantiques se réalisent dans des unités lexicales. Le professeur de langue ne doit pas oublier que les domaines de la lexicologie, de la syntaxe et de la sémantique sont tous les trios des composants du langage.

Articol integral

Comment remotiver les apprenants en classe de FLE?

L’activité ludique est un élément important à l’apprentissage. Dès son jeune âge, l’enfant se trouve confronté à des situations ludiques qui enrichissent ses expériences, forgent sa personnalité et lui ouvrent d’autres horizons telles que la créativité et l’imagination. Elles représentent également un moyen d’expression qui sollicite l’échange de connaissances, de propos et de mots. L’enseignant y trouve également un appui qui l’aidera dans son enseignement. Le recours à l’activité ludique dans l’enseignement/ apprentissage du français langue étrangère pourrait susciter chez les jeunes apprenants un intérêt qui peut les encourager à apprendre et à s’exprimer. Il s’agit d’exploiter le plaisir engendré par le jeu pour faire acquérir de nouveaux savoirs.

Articol integral

Strategii de stimulare a comunicării aplicând tehnici de învățare prin cooperare (Studiu)

Învăţarea prin cooperare este o tehnică cu aplicabilitate crescută în grupurile mici de școlari, aceasta favorizând creșterea performanțelor proprii ale individului dar și ale celorlalți membrii ai grupului.
Studiul de față pornește de la ipoteza generală că aplicarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare favorizează obținerea de performanțe în învățare la școlarii mici.

Articol integral

Study on Interactive Teaching Methods

Teaching is a profession which requires not only a good teacher but also a cooperative student who helps the teacher to achieve the objectives set at the end of the lesson with ease. For many centuries, the teacher was the primary source of information, the font of knowledge. Books were nonexistent or scarce, as they still are today in developing countries of the world, and information was passed orally from teacher to pupil. Even nowadays, newly constructed classrooms often have the same configuration as those lecture halls built centuries ago. As good teachers, we are almost always on the lookout for new and interesting ways to stimulate our students.

Articol integral

Erasmus+ in the Life of Gimnazial School Găneasa

We are in the second year of the „miracle” called Erasmus+ Project in a rural school… The Gimnazial School in Găneasa commune, Olt County. Thus, the year 2017 meant for the Găneasa Secondary School another year of hard work, but also a great success: obtaining the grant for the project submitted within the selection of the National Agency for Community Programs in the field of Education and Vocational Training, Erasmus+ Program, Key Action 1 – School education, Axis – Mobility of teaching staff for learning purposes.

Articol integral