Profesorul eficient (Programul Gordon) – 10 aspecte interesante

Autorii cărții „Profesorul eficient” sunt Thomas Gordon și Noel Burch. Ideea acestei cărți și practic, a eficientizării profesorului, a venit după ce MPE (Manualul Părinților Eficace) a avut un succes răsunător. Părinților care urmau acest curs le-a încolțit în suflet și în minte dorința de a aduce schimbări pozitive și în școlile în care copiii lor studiază.

Articol integral

Mobilitățile de tip Job Shadowing (Erasmus+) – o nouă perspectivă asupra formării continue a cadrelor didactice

Deținerea unei acreditări Erasmus (2021-2027) marchează, pentru fiecare școală, un pas important în dezvoltarea instituțională, cu impact direct asupra întregii comunități școlare. Acreditarea permite școlilor să obțină finanțare pentru dezvoltarea resursei umane, respectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Acest tip de formare, de tip „job shadowing”, se desfășoară ca un stagiu observativ, în care profesori din țări diferite învață unii de la alții, își împărtășesc reușitele, dar și dificultățile, află despre noi metode de predare, dar și despre reguli eficiente aplicate la nivelul școlii, toate acestea pentru a îmbunătăți tipul de educație furnizată.

Articol integral

Optimizarea spațiilor de creație, în mediul școlar. Competențe profesionale dezvoltate prin intermediul programului Erasmus+

Accepțiunea modernă, în cadrul programelor Erasmus+, a anului 2023, considerat anul european al competențelor – stimularea competitivității, a participării și a talentului, evidențiază rolul major pe care învățarea pe tot parcursul vieții îl are asupra tendințelor, asumate de către Comisia Europeană, până în anul 2007: o Europă mai verde, mai incluzivă și mai digitală. Aceste direcții strategice validează nevoile beneficiarilor direcți și indirecți ai programelor Erasmus+, oferind un ansamblu de activități/ strategii/ instrumente corective, în vederea ameliorării disfuncționalităților sesizate la nivel de instituție, de comunitate locală sau de societate, la modul general.

Articol integral

Coding and Robotics Made Easy. O experiență Erasmus+

Codificarea și Robotica sunt teme de actualitate esențiale pentru educație, viață profesională și participare activă în societate.
În perioada 24-29 iulie 2023, 5 profesori de la Liceul „Ștefan Procopiu” din Vaslui au participat la Roma, în Italia, la cursul „Coding and Robotics Made Easy” furnizat de Europass Teacher Academy. Cursul s-a desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) pe care Liceul „Ștefan Procopiu” îl implementează în perioada iunie 2022 – august 2023 (număr de referință 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059409).

Articol integral

Utilizarea instrumentelor digitale în dezvoltarea competențelor în domeniul STEM

Educația STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) joacă un rol crucial în dezvoltarea gândirii critice, a rezolvării de probleme și în dezvoltarea competențelor necesare pentru a accede cu succes într-o lume supusă intens digitalizării. Instrumentele digitale și softurile educaționale au un impact semnificativ în dezvoltarea acestor competențe STEM în rândul elevilor. În acest articol, este descris modul în care o serie de instrumente digitale pot contribui la dezvoltarea unor astfel de competențe.

Articol integral

Pentru Europa: integrarea României, aspecte ideologice și culturale – Adrian Marino: Românii și imaginea Europei

Românii percep Europa în mod diferit si diversificat, nu doar în epoca actuală, dar și în trecut. Pentru mulți, Europa este o „noțiune-simbol”. Există însă, la nivelul percepției publice, mai multe “Europe”, “străine unele de altele…. chiar contradictorii”.
Un absolvent de liceu va încadra România ca fiind o țară europeană, dar dacă intri mai mult în miezul problemei, întrebându-l în ce parte a Europei ne aflăm, atunci va începe să ezite, va da răspunsuri aproximative, demonstrând un prim nivel al percepției, acesta fiind unul vag: “unii îți vor spune «în Europa centrală», alții în «Balcani». Si toți au dreptate, în felul lor. (…) Și totuși, unde se oprește Europa? Pe Elba? La Carpați? La Urali? Problema rămâne mereu deschisă. Nimeni nu poate decide. Dacă vei face observația că ultimele catedrale gotice din această parte a Europei sunt cele de la Brașov și de la Cluj-cu înțelesul că ele delimitează o zonă spiritual și o tradiție specific-nu vei convinge, cred, pe multă lume.”

Articol integral

Incursion dans l’éducation non formelle avec Connector 8.0

Connector est un événement qui promeut l’éducation non-formelle, visant le développement des compétences linguistiques et interculturelles, d’une communication efficace entre les participants en vue de les inciter plus tard à faire ensemble partie de projets éducatifs, en leur offrant pendant une semaine l’opportunité d’apprendre et de se connecter: Déjà dans sa VIIIème édition en 2023, il s’est déroulé du 3 au 8 juillet à Bucarest.

Articol integral

Învățământul 2.0: Inteligența artificială și revoluția educației

În era tehnologiei, conceptul de inteligență artificială (IA) a devenit tot mai relevant în diverse domenii, inclusiv în educație. ” IA reprezintă capacitatea sistemelor computerizate de a învăța din experiență, de a se adapta la situații noi și de a rezolva probleme complexe, ceea ce o face o resursă valoroasă pentru mediul școlar.” (OpenAI, 2023) În acest articol, vom explora modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în școli pentru a îmbunătăți procesul de învățare, experiența elevilor și a profesorilor. Inteligenta artificială (IA) în școli poate transforma modul în care educația este livrată și experimentată de către elevi și profesori.

Articol integral

Conștientizarea problemelor de mediu în cadrul programului Erasmus+

Planeta noastră trece prin niște schimbări climatice semnificative și accelerate, care au început cu peste un secol în urmă. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că planeta se încălzește mai rapid ca oricând din cauza cantității uriașe de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă de activitățile oamenilor. Astfel de activități includ, de exemplu, arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol și gaz), utilizarea autovehiculelor și tăierea pădurilor. Mediul nostru se schimba constant. Nu se poate nega acest fapt. Cu toate acestea, pe măsură ce mediul nostru se schimbă, la fel si nevoia de a deveni tot mai conștienți de problemele care il înconjoară.

Articol integral

Povestea mea internațională

Pot spune că „povestea mea internațională” este una destul de vastă și probabil, mai în glumă, mai în serios, la bătrânețe, voi scrie o carte despre toate momentele plăcute și neplăcute pe care le-am trăit pe parcursul acestor 17 ani de când am început această călătorie fascinantă cu proiectele Comenius și apoi Erasmus+. Este o oportunitate imensa pentru oricine si este o lecție de viață pe care o trăiești și o s-o povestești copiilor și nepoților. Aceste experiențe Erasmus+ sunt despre toleranță, prietenie și comunicare, despre dezvoltare personală, despre oportunitatea de a cunoaște obiceiuri și tradiții, despre diversitate, despre cum noi oamenii suntem la fel, indiferent de rasă, religie sau limbă.

Articol integral