Modele de comportament pentru cadrul didactic, atunci când un copil lovește alt copil

În viața copilului, pentru exersarea abilităților de relaționare, este importantă existența unui grup social, însă această interacțiune, în absența unui adult care să medieze, nu este suficientă, deoarece nu oferă contextul de învățare a compasiunii sau auto-controlului.
Copilul învață prin imitație, el are nevoie de modele de comportamente adecvate de răspuns la situațiile problematice. Iar adulții, uneori, nu oferă comportamente dezirabile.

Articol integral

Activitățile de limbă și comunicare în grădiniță

Idealul educațional reprezintă modelul de personalitate dorit de societate pe termen mediu și lung, aceasta formându-se prin acțiunea educatorului asupra educatului. Grădinița reprezintă prima formă de instruire organizată cu care antepreșcolarul/ preșcolarul intră în contact, și de asemenea unde acesta învață să socializeze.

Articol integral

O viziune asupra învățământului românesc actual

Este octombrie 2021. A trecut deja o lună de la începerea anului școlar actual, an școlar care stă ca și precedentul sub semnul neștiutului, al nebănuitului, al surprizelor care ne iau pe nepregătite, cărora trebuie să le găsim rezolvare, să fim inventivi, să punem elevul pe primul loc, căci în definitiv ele este cel mai important, EL și VIITORUL lui de care noi, profesorii, alături de familie și societate, trebuie să avem grijă să fie unul cât mai bun.

Articol integral

Modelajul în grădiniță

Modelajul reprezintă una dintre căile principale de transmitere a cunoștințelor și de dezvoltare a musculaturii fine. Activitățile de modelaj pot fi împărțite în două categorii: activități cu temă dată de către educatoare și activități cu temă aleasă de copii. Activitatea cu tema stabilită de educatoare este obligatorie, în timp ce a doua categorie de activitate oferă copiilor posibilitatea să aleagă subiectul din lista înaintată de educatoare sau își aleg/ își compun subiectul singuri de unde vor.

Articol integral

Eveniment Meet and Code: Let’s play with the Edison Robot

În septembrie 2021 a fost organizat evenimentul Meet and Code la clasa I E de la Școala Gimnazială nr. 28 din Galați. Activitatea s-a numit ”Let’s play with The Edison Robot” (La joacă cu Roboțeii Edison). Evenimentul a câștigat o finanțare prin programul Meet and Code, susținut la nivel european de compania de software SAP. În România, programul este coordonat pentru cel de-al 5-lea an consecutiv de Asociația Techsoup și susține evenimente online de tehnologie și programare aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene: Europe Code Week.

Articol integral

Erasmusdays 2021 – Development of Professional Skills of Future Teachers

The vocational profile is the one that owns the main place in the initial training programs of the National Pedagogical College ”Regina Maria” from Deva, a profile that represents an important part in pre-university education, because it owns a particular finality in comparison to other profiles by the fact that the graduates become teachers for pre-school and primary school education, having the possibility of continuing the professional training concomitantly with the professional insertion.

Articol integral

Influența activităților de cunoaștere a mediului înconjurător în dezvoltarea preșcolarului

Încă de la naștere, copilul este implicat într-un proces complex de cunoaștere a mediului înconjurător, prin intermediul căruia intră în contact cu stimuli concreți, în mod nemijlocit, sau prin intermediul cuvântului, în mod mijlocit, aceștia având o contribuție considerabilă în dezvoltarea lui armonioasă.

Articol integral

Literatura canonică și elevul postmodern

Elevul prezentului ilustrează tipul omului postmodern, definit de trăsături precum: gândirea algoritmică, superficialitate ca adaptare la bombardamentul informațional, pragmatism, hedonism, receptivitate la audiovizual și viteză sporită de reacție. Strategiile didactice trebuie să se adapteze acestui nou tip de elev în scopul de a-l forma ca lector de literatură canonică. Astfel, prelectura poate include mijloace audio-video, puncte de acces care evidențiază legătura dintre lumea ficțională și realitate etc. Lectura problematizează tematica și dirijează receptarea operei în contextul ei socio-cultural, iar postlectura încurajează autonomia elevului ca cititor.

Articol integral

Un sistem școlar fără evaluare – utopie sau fantezie?

Suntem atât de obișnuiți să-i evaluăm pe ceilalți, să ne auto-evaluăm și să fim evaluați, încât gândul la o societate fără un sistem de evaluare școlară pare o utopie. Și totuși, cum ar arăta o societate în care sistemul școlar ar conține doar primele două componente: predare și învățare?

Articol integral

Activitatea practică în grădiniță

Activitățile practice grădinița de copii ocupă un loc important în educarea copiilor, întrucât acestea dezvoltă deprinderi manuale, perseverența, atenția, independența în acțiune, dragostea pentru munca și pentru produsul realizat, stimulează activitatea analitico-sintetică a scoarței cerebrale, educă gustul estetic si spiritul critic prin evaluarea lucrărilor proprii sau ale colegilor, stimulează încrederea în forțele propria prin executarea unei teme prin propriile forțe.

Articol integral