Secretul slăbirii și a menținerii unei greutăți corporale optime. Lecție teoretică la educație fizică și sport

Printre atâtea probleme ale secolului XXI se află și lupta cu kilogramele. Am atins acest subiect și in cadrul lecției teoretice de la începutul anului școlar, la disciplina educație fizică și sport. La clasele de liceu am intitulat-o: ”nutriție și mișcare”
În urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia că alimentația sănătoasă și sportul te mențin și eventual slăbești dacă este cazul. Deci toată lumea știe „secretul”, în teorie cel puțin.

Articol integral

Beneficiile aduse corpului uman de practicarea sportului

Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în spaţiul închis al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele sportive. Faptul că mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive, pe calculator, în timp ce sunt „scutiţi” de către părinţii excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală reprezintă un fenomen social real şi deosebit de primejdios. Această realitate constituie un semnal de alarmă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea, cercetătorii din domeniul psihologiei sportului au un rol esenţial nu doar în conturarea unor concepte şi metodologii specifice, ci şi în readucerea în atenţia societăţii a celebrului dicton al lui Juvenal:„Mens sana in corpore sano”.

Articol integral

Foreign Language Teaching Methods. Indirect Assessment

A truth that neither children nor their parents can deny is the fact that the beginning of the school year imparts a new rhythm to everyday life. And if the first day of school is marked by the nostalgia of past struggles against one’s own limitations, as well as by the euphoria of new beginnings, the following days quickly bring new emotions to both children and parents. Their adaptation to the rhythm of the school year occurs gradually (at least in theory), but after the first week of school the transition from holiday fun and relaxation to the stress of classes and homework occurs suddenly – the initial tests are those that set the tone of this change.

Articol integral

La chanson en classe de FLE

Outre la motivation et le plaisir de la chanson, Calvet parle d’autres avantages. L’un d’eux est la contribution culturelle de la chanson. Si les élèves désirent apprendre le français, ils doivent avoir les connaissances culturelles de la France et de la francophonie.

Articol integral

Optimizarea abordării didactice a textului literar la școlarul de vârstă mică

Limba și literatura română, în şcoală, poate fi considerată mai mult decât o disciplină de învăţământ. Scopul studierii limbii române este acela de a forma progresiv tineri cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea din jurul lor, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii în viaţă, să poată continua în orice fază a existenţei lor procesul de învăţare, sensibili la frumosul din natură şi la cel creat de om.
Eficienţa abordării didactice se observă cel mai bine în gradul de participare a elevilor în procesul învăţării. Astfel, este necesară lărgirea gamei strategiilor interactive, prin care se poate realiza cu succes activizarea elevilor – condiţie sine qua non a obţinerii unor performanţe şcolare.

Articol integral

Lecții și teste digitale pentru disciplina Educație tehnologică. Aplicații practice

Conceptul fundamental al prezentei lucrări este acela că, Educația tehnologică, este o disciplină care formează elevii pentru a dobândi aptitudini și abilități, care să le deschidă calea spre cunoașterea științifică, din perspectiva aplicabilității practice interdisciplinare și transdisciplicinare. Educația Tehnologică este legată de educația intelectuală, oferind perspective de necontestat spre educația prin și pentru știință, oferind deschiderea unei perspective către cunoașterea științifică. Argumentul esențial pentru care am elaborat aplicația digitală este acela că o educație tehnologică temeinică, constituie platforma pentru educația profesională viitoare, care va asigura alegerea profesiei și integrarea pe piața muncii a tinerilor.

Articol integral

Erasmus+ în Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion”

Conform zicalei „Toamna se număra bobocii”, Școala Gimnaziala „Învățător Radu Ion” din satul Vadu-Parului, Prahova culege roadele. Astfel, în urma aplicării la Programul Erasmus+, program de educație al Uniunii Europene, Școala a obținut granturi pentru patru proiecte ce vor fi implementate în următorii doi ani școlari. Trei proiecte sunt dedicate elevilor care, împreună cu cadrele didactice, vor face schimb de experiență cu școli din Europa pe parcursul unei săptămâni – KA2 proiecte de parteneriat strategic, iar un proiect este dedicat formării profesionale a cadrelor didactice ale școlii, KA1- educație școlară.
Menționăm ca toate proiectele au primit finanțare de la Comisia Europeană.

Articol integral

Non formal for inclusion – curs structurat de formare prin programul Erasmus+, KA101

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în Europa, care oferă posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate. Proiectele de mobilitate în domeniul educației școlare ajută la dezvoltarea personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe într-un context internaţional şi recunoaşterea acestora, la îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret, la învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine, la conştientizarea importanţei şi la înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate.
Anul acesta, Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni, județul Dâmbovița, a obținut un grant de la Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, pentru proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, KA101 „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, nr. de referință 2019-1-RO01-KA101-06195, în valoare de 20765 euro, al cărui scop este dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive.

Articol integral

Lumea jocului (Concurs de 1 Iunie pentru preșcolari)

Jocul e principalul mijloc de abordare a copiilor preșcolari într-o activitate complexă; el realizează dezvoltarea psiho-motrică a celui mic, pune bazele conduitei în colectiv și formează trăsături de caracter şi voință ca: iniţiativa, curajul, perseverenţa, disciplina, rapiditatea, etc. Din marea varietate a jocurilor sportive sau de mişcare, am ales câteva care se  bazează pe deprinderi motrice de bază ca:  mers, alergare, săritură.

Articol integral

Cauzele și combaterea eșecului școlar

Având în vedere criza educațională cu care se confruntă România secolului XXI, determinarea cauzelor eșecului școlar capătă o importanță deosebită. Specialiștii în domeniu avertizează asupra pericolului cronicizării fenomenului: „Frecvența cu care se produce eșecul școlar în instituțiile de învățământ și, mai ales, aspectul de fenomen cronicizat (permanentizat) pe care el poate să-l dobândească adeseori ne determină să-l privim cu toată responsabilitatea” (Rudică, 2005, p. 299). Elevii care se confruntă cu eșecul școlar vor avea de suportat consecințele negative ale acestuia nu doar în plan psihologic individual, , ci și în plan social. De altfel, consecințele în plan social vor fi de lungă durată întrucât eșecul școlar va afecta dezvoltarea individului de-a lungul întregii vieți.

Articol integral