Rezultatele evaluării PISA, o analiză realistă

Din nou avem rezultate „dezastruoase” la testele PISA, se analizează, se discută, sunt de vină programele, legea educației, ministerul, profesorii. Ce au făcut domnule nouă ani la școală acei elevi?
Sunt voci care susțin că de vină este formatul examenelor pentru că elevii nu sunt obișnuiți cu modelul testelor PISA.

Articol integral

Stratеgii dе οptimizarе a rеlațiеi prοfеsοr-еlеv

Вlοcajеlе cοmunicării pοt avеa ο asеmеnеa intеnsitatе, încât întrе infοrmația transmisă și mеsajul pеrcеput să ехistе difеrеnțе vizibilе. Cοmunicarеa inеficiеntă cauzеază singurătatе, cοnflictе, prοblеmе în familiе, insatisfacții prοfеsiοnalе, strеs psihοlοgic, bοli fizicе și chiar mοartеa, atunci când cοmunicarеa еstе cοmplеt întrеruptă.

Articol integral

Cum poate un profesor să dezvolte metacogniția elevilor?

Metacogniția este importantă în școală, in condițiile în care aceasta poate deschide sau lărgi căile  către cunoaștere a lumii, dar și a sinelui, un lucru foarte important în dezvoltarea emoțională și fizică a școlarului, implicit a viitorului adult, membru al unei societăți sănătoase.

Articol integral

Proiect de curs opțional: Un sfânt, o icoană

Cursul opțional „Un sfânt, o icoană” este destinat elevilor din clasa a VII-a. Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest optional, conduce la dezvoltarea morală a copiilor şi formarea comportamentului în acord cu valorile moral-religioase.

Articol integral

Dezvoltarea fizică a preșcolarilor prin jocuri specifice vârstei

Jocurile specifice dezvoltării fizice a preșcolarilor contribuie la dezvoltarea coordonării motorii și a echilibrului, la îmbunătățirea rezistenței și a forței musculare, precum și la dezvoltarea abilităților de manipulare a obiectelor. Acestea pot fi desfășurate în spațiul interior al clasei sau în aer liber. Cu cât jocurile sunt mai variate, cu atât copiii vor avea mai multe oportunități de a-și dezvolta abilitățile motorii și de a se bucura de activitate fizică plăcută.

Articol integral

Exemple de jocuri și exerciții pentru dezvoltarea fizică a copiilor

Jocurile de mișcare practicate în aer liber asociate cu cei trei factori de călire – aer, apă, soare – vor contribui din plin la dezvoltarea copiilor, deoarece prin natura sa, jocul de mișcare cuprinde anumite deprinderi, educa trăsături de caracter, prilejuiește puternice trăiri emoționale.

Articol integral

Non-formal pentru incluziune – curs Erasmus pentru cadre didactice

În calitate de coordonator de proiect pentru acreditare Erasmus+, proiect cu numărul de referinta 2023-1-RO01-KA121-SCH-000134042, având ca beneficiar Școala Gimnaziala „Înv. Radu Ion”, sat Vadu-Părului, jud. Prahova, am avut privilegiul de a îndruma și superviza participarea a trei cadre didactice la cursul de formare desfășurat în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2023, în însorita Malta. Cursul, intitulat „Non-formal for Inclusion”, a fost organizat cu sprijinul financiar al programului Erasmus+ și a fost găzduit de Edu2Grow, o organizație dedicată promovării educației și dezvoltării personale.

Articol integral

Analiza comparativă a programelor pentru examenul național de definitivare la educație fizică, profesori, 2023 versus 2015

Până la examenul național pentru definitivare la educație fizică, profesori, din anul 2023, a fost valabilă programa apărută în anul 2015. Începând cu sesiunea din anul 2024 este valabilă o programa aprobată prin Ordinul ME 6663 din 16.11.2023. Cele două programe conțin o notă de prezentare, competențele profesorului de educație fizică, conținutul programei și bibliografia. La programa din anul 2015 competențele profesorului sunt cuprinse în secțiunea notă de prezentare, în timp ce în programa nouă ele formează o secțiune separată.

Articol integral

Experiențe Erasmus+ de promovare a strategiilor incluzive în context educațional

În perioada 16-23 august 2023, doi profesori de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploiești au participat la la activitățile din cadrul parteneriatului strategic KA210 N°2022-1-FR01-KA220-SCH-000085014, “Pour un collège inclusif”, desfășurate la Gimnaziul Nr. 4 din Rhodes,  Grecia. Observarea activităților didactice, participarea la ateliere de formare, vizitarea instituțiilor de învățământ au oferit oportunitatea de a exersa și reflecta alături de participanți din alte țări europene (Franța, Portugalia, Suedia, Polonia) asupra rolului pe care climatul incluziv îl are asupra stării de bine a elevilor și a școlii, în general, dar și un prilej de a schimba experiențe și practici educaționale cu ceilalți participanți din alte state europene.

Articol integral

Unlocking Global Perspectives: The Role of eTwinning Projects in Primary School Education

In the rapidly evolving landscape of education, fostering global perspectives and cultivating digital literacy skills are becoming increasingly vital. One innovative approach that addresses these needs is the implementation of eTwinning projects in primary schools. eTwinning, the community for schools in Europe, an initiative by the European Commission, facilitates collaborative projects among schools across different countries using digital tools. This article explores the importance of eTwinning projects in primary school education and offers insights on integrating them seamlessly into the school curriculum.

Articol integral