Metoda grupurilor adaptată pentru învățarea digitală

Suspendarea cursurilor învățământului din România a adus noi provocări pentru educatori și educabili, deopotrivă. Dacă elevilor le-a fost mai ușoară trecerea la școala online, adaptarea tuturor profesorilor la noile cerințe impuse de acest tip de învățare, a trebuit să se realizeze într-un timp cât mai scurt, avantajați fiind cei care aveau dobândite competențe digitale. În mediul online, actul instructiv-educativ a căpătat astfel noi valențe, ca urmare a numeroaselor oportunități pe care le prezintă instrumentele și platformele educaționale.
În aceste condiții, doresc să vă împărtășesc una dintre experiențele mele ca profesor în școala online, trăită la una dintre clasele mele de-a XI-a, la disciplina (modulul) Marketing.

Articol integral

How to Evaluate Speaking Activities?

Assessment is a part of the process of education and it determines whether the aims of education are accomplished. Assessment and feedback are essential for helping people learn. As a part of instruction, assessment provides information about the level of understanding students are reaching.

Articol integral

Sub semnul responsabilității

Ministerul  Educației și Cercetării a stabilit ca anul școlar  2020 – 2021 să  înceapă  pe 14 septembrie 2020 și să se încheie pe 19 iunie 2021, activitatea educațională derulându-se după trei scenarii (roșu, galben și verde), în funcție de starea epidemiologică.

Articol integral

Munca și jocul în copilărie

În familie și în primii ani de viață, copiii vin în contact cu diferite forme de muncă.  La grădiniță, în procesul educativ și instructiv, la școală.  În familie, alături de părinți, ei participă la unele treburi gospodărești: fetițele își ajută mama în bucătărie la prepararea diverselor prăjituri și preparate culinare. Fetița o imită pe mamă  atunci când șterge praful din bibliotecă, de pe etajera din dormitor, când își ordonează păpușelele pe raft sau  atunci când udă florile de la fereastră, din balcon sau din grădină. Băieții „meșteresc” alături de tatăl lor la diverse proiecte ale casei, realizează obiecte folositoare locuinței sau ajută la repararea lor. Cu timpul, copiii devin „colaboratori” ai părinților. Modelul de comportament al părinților influențează în mod direct caracterul copilului și contribuie la dezvoltarea trăsăturilor lor de caracter.

Articol integral

Analiză comparativă între metode de evaluare tradiționale și moderne

Ca profesor de biologie, un lucru am reținut de la multele ore de formare profesională. O profesoară cu experiență a zis, la un astfel de curs de formare: „un profesor bun nu predă materia nouă pentru elevi ci folosește metode prin care elevii să redea informațiile noi la sfârșitul orei”. Deci nu profesorul este actorul principal al orelor, el este „dirijorul”. Dacă elevul părăsește sala de clasă după 50 de minute cu senzația că poate să povestească în 4-5 propoziții despre ce s-a vorbit la oră, atunci, după părerea mea, activitatea este o reușită.
Este foarte important ca, la disciplinele de o oră pe săptămână, elevul să învețe conținutul la școală, în timpul orei.

Articol integral

„Pași europeni spre toleranță” – premisă a creșterii calității educației la Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău

Începând cu 1 septembrie 2018, Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău implementează proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+KA229, ”STEPS to Tolerance for European Pupils”. Proiectul are ca motivație necesitatea creării unor strategii de promovare a toleranței religioase,  etnice, socio-culturale în mediul școlar și de a combate discriminarea, stereotipurile, inegalitățile în vederea creării unui spațiu școlar cooperant, sigur, tolerant față de diversitate.

Articol integral

Activizarea învățării prin arte. Proiect eTwinning

Metodele, tehnicile și procedeele care implică pe elev în activități artistice facilitează dezvoltarea la nivel emoțional, vin în sprijinul activizării lor în învățare.
Un proiect eTwinning poate oferi participanților, atât profesorilor, cât și elevilor oportunități educaționale, de a descoperi miracolele artei prin participarea împreună la acțiuni și evenimente inedite, atractive pentru copii. Reprezintă o noutate, o schimbare, o altă abordare a conținuturilor educative, stimulează pe copii, îi motivează pentru activitatea de învățare.

Articol integral

Măsuri specifice de prevenire și combatere a insuccesului școlar

Cunoscând principiul conform căruia factorii  externi  acționează  prin intermediul condițiilor interne, activitatea de prevenire și combatere a insuccesului are în vedere, în primul rând, factori ce țin de realitatea școlară. Studii recente analizează factorii endogeni în relație cu cei exogeni și se promovează conceptul de „învățare succesuală” (învățare pentru a reuși).

Articol integral

Educația fizică „față în față” – în contextul pandemiei de COVID-19

Pe lângă provocările clasice întâmpinate de profesorii de educație fizică și sport gen două sau trei clase în același timp în sala de sport sau pe terenul de sport, efectiv mare de elevi într-o clasă, lipsa sălii de sport sau chiar a unui teren, lipsa materialelor sportive, în anul școlar 2020-2021 a mai intervenit și provocarea pandemiei de COVID-19.

Articol integral

Matematica – aplicații concrete în dezvoltarea personalității

Utilitatea matematicii în viața cotidiană este deseori pusă sub semnul întrebării de către elevi și nu numai, și nu fără un motiv întemeiat. Multe dintre aspectele abstracte ale acestei discipline pot părea deconectate de cotidian, lipsite de un temei practic aparent.
În aceste condiții, aplicarea matematicii într-un mod pe înțelesul elevilor, atent calibrată pe valențele sale practice și pe dezvoltarea personală și creativă a devenit un important obiectiv personal, pe care am încercat să îl aplic în activitatea didactică. Astfel a apărut opționalul „Matematica fără frontiere”, ca un mod de a aplica în mod practic informația acumulată în cadrul orelor de curs de matematică.

Articol integral