Les compétences de communication dans la classe de FLE. Approches actuelles

La notion de communication est extrêmement vaste, elle comprend plusieurs sens, définis par des sciences comme la philosophie, l’histoire, la géographie, la psychologie, la sociologie, l’économie, les sciences cognitives. La notion de communication pose aussi beaucoup de problèmes, de même que celle de la théorie de la communication, elle produit des clivages. La définition et le statut de la théorie sont différents et contrastants d’une école à l’autre, d’une épistémologie à l’autre.

Articol integral

Rolul familiei și al școlii în educația copiilor

În această lume aflată într-o permanentă schimbare, părinții, cadrele didactice și comunitățile locale se străduiesc să sprijine sistemele de îmbunătățire a educației cu scopul de a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Pentru ca acest lucru să se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educație. Familia este prima școală a viitorului cetățean, iar între cei doi factori educativi trebuie să existe o legătură permanentă care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neapărat spectaculoase, dar ele fac parte integrantă din procesul educațional.

Articol integral

Maica Domnului, „Mijlocitoarea”

Religia, în definiția cea mai simplă, este „legătura omului cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul si Sfântul Duh”. Deci profesorul de religie descoperă elevului legătura pe care trebuie să o stabilească cu Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată; Fiul cel Unul Născut, Care este în sânul Tatălui, Acele L-a făcut cunoscut (Ioan 1,18). deci Tatăl nu poate fi cunoscut decât prin Fiul, Care „este calea” (Ioan 14,6). El este Învățătorul. De aceea ne spune: „Nici învățători să nu vă numiți, că învățătorul vostru este unul Hristos” (Mt. 23, 10).

Articol integral

Teaching and Learning Vocabulary through Music

According to experts, music “improves concentration, improves memory, brings a sense of community to a group, motivates learning, relaxes people who are overwhelmed or stressed, makes learning fun, helps people absorb material.” (www.englishclub.com/teaching-tips/music-classroom.htm) Recent studies show that the result of teaching a foreign language by using songs is fluency in communication.

Articol integral

Computer Assisted Vocabulary Learning

According to Paul Nation, computer assisted vocabulary learning involves “looking at the vocabulary content of the material…the presentation of the material …and the monitoring of learners’ performance.” (I.S.P. Nation, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge University Press, 2000, page 136.) Also, the students’ needs are taken care of through the flexibility of the program, by adapting the time availability and by modifying the principles of learning. Thus, the computer ensures that learners focus on vocabulary issues they need to remedy, giving them control to repeat particular words or taking over the control of this problem.

Articol integral

Activități cu grupele de preșcolari prin intermediul platformelor de învățare online

În perioada suspendării cursurilor din cauza pandemiei de Covid-19, am desfășurat la nivelul grădiniței activități didactice online  împreună cu preșcolarii, cu susținerea părinților sau a tutorilor acestora. Activitățile didactice online au fost de unele calitate și au avut un grad ridicat de interactivitate prin instrumentele propuse, astfel  încât am putut păstra în legătură indirectă, prin intermediul ecranelor, cu peste 80% din copiii grupei, acest demers având ca rezultat învățarea.

Articol integral

Abilități sociale în reușita personală și profesională

Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi şi de a ne integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe, de a influenţa atitudini și păreri. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonale, ca dascăli, putem preveni scăderea performanţelor şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială ale elevilor.

Articol integral

Manager sau leader

Nu am crezut niciodată în abilitățile mele de leader… sunt „un cal de cursă lungă”, un bun executant și un om prea empatic ca să pot conduce organizații/ grupuri. Cred că de aceea nici nu accept ajutor la curățenie sau menaj. Am impresia că aș face mai întâi casa lună și apoi nu ar mai fi nevoie de altcineva. Nici secretară nu aș putea avea. Mi-aș face cafeaua tot singură. Poate este vorba și despre nevoia mea de control. Lucrurile sunt bine făcute atunci când le fac eu însămi. De ceva timp, preocupată fiind de managementul prost făcut în instituțiile de învățământ, am început să mă gândesc serios la cum ar trebui sau la cum aș face eu dacă aș fi manager. Cred că acesta este motivul pentru care am scris acest articol.

Articol integral

Școala în pandemie. Cum ne afectează lipsa activităților extrașcolare, cu participare directă

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea.

Articol integral

Comunicarea și consilierea educațională

În sistemul social de educaţie şi învăţământ, cadrul didactic se raportează la cei pe care îi educă, desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Prin activitatea sa, el contribuie la formarea şi dezvoltarea elevului. De aceea, cadrul didactic trebuie să manifeste o mare grijă în atitudinea lui faţă de elevi şi faţă de alegerea strategiilor folosite. Altfel spus, cadrul didactic trebuie să renunţe la rolul de atotştiutor şi să accepte rolul de însoţitor competent, de consilier tehnic şi afectiv, de persoană cu experienţă, dispusă să împărtăşească din aceasta.

Articol integral