Modalități de îmbogățire a experienței senzoriale a copiilor prin activitățile din grădiniță

Exersarea și dezvoltarea organelor de simț trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vârstă deoarece este „unanim recunoscut faptul ca perioada de 3-6 ani din viața copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalității în devenire, deoarece aceasta este perioada receptivității, sensibilității, motricității și a flexibilității psihice din cele mai pronunțate. Aceasta este perioada în care influențele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele personalității, se așază bazele ”eului” cognitiv, afectiv, motivațional și volitiv-caracterial.”

Articol integral

Metode de lucru utilizate în cadrul lecțiilor de limba și literatura română, în învățământul liceal special

Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor de dezvoltare. În ţara noastră, elevii cu cerințe educaționale speciale pot fi școlarizați în învăţământul special sau în cel de masă. În învățământul liceal special pot fi școlarizați elevi cu deficienţe de învățare minore sau moderate, cu tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament, aceștia având nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare și socializare.

Articol integral

Programul Junior Achievement „Mini-compania” – modalitate de optimizare a competențelor prin proiecte educaționale în învățământul profesional și tehnic

Programul Junior Achievement, prin cursurile pe care le oferă, răspunde nevoii de deschidere şi de apropiere a şcolii de viaţa reală, din perspectiva rolului educaţiei în dezvoltarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. Elevii dobândesc informaţii şi îşi formează abilităţi pentru a putea participa la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Articol integral

Biblioteca școlară în anul Centenarului

Aniversarea Centenarului Unirii de la 1918 reprezintă o fericită ocazie de a rememora evenimente, fapte, oameni și instituții care au însemnat trepte ale devenirii noastre ca popor și națiune demnă, independentă și de sine stătătoare. Dar, până la a deveni „NOI-ÎMPREUNĂ”, a fost necesar să ne formăm „noi” ca multitudine de „eu-ri”, personalități stabile și distincte, caracterizate prin statut, unicitate, dar, totodată, și prin uniformitate, mai ales în ceea ce privește atitudinile și idealurile, mai concret, zestrea culturală.

Articol integral

Proiectul „Culorile pădurii”, desfășurat în cadrul programului mondial LEAF

Formarea unei gândiri ecologice despre lume, pentru care este nevoie de a sădi în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi că nu poate trăi în afara ei. Cunoştinţele căpătate astfel în primii ani de viaţă cu privire la natură şi protejarea ei vor fi mai temeinic consolidate şi aplicate în practică decât cele primite în anii următori.
Şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută mişcare de educaţie ecologică şi protectivă a mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate pot şi trebuie să formeze marele detaşament de apărători ai naturii.

Articol integral

Proiectul Erasmus+ „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!”, după prima întâlnire transnațională

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a demarat de curând proiectul de parteneriat „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” (având acronimul în limba engleză „LLMCE”), desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tipul proiectului KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară.

Articol integral

Relația școală-familie (Studiu)

Pentru părinți, educarea propriilor copii reprezintă o responsabilitate mare, atât morală, cât și socială. Ca părinți avem datoria de a forma persoane cu principii și valori morale, viitori actori ai scenei sociale.
O atmosferă liniștită în familie oferă copilului baza necesară formării acestor principii și valori morale, atât de necesare integrării în societate. În schimb, severitatea, lipsa înțelegerii, exigența sau o prea mare înțelegere din partea părinților în ceea ce privește comportamentul copiilor atât la școală, cât și acasă pot avea efecte negative asupra dezvoltării intelectuale a copilului.

Articol integral