SWPBS „Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivel de școală printr-o abordare de schimbare a sistemelor”

SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) promovează strategii proactive pentru definirea, predarea și menținerea comportamentelor potrivite al elevilor (de exemplu civice, sociale, relaționale, interculturale) pentru a crea medii școlare pozitive, incluzive și echitabile.
Aplicațiile anterioare ale SWPBS în Europa au avut loc la nivel de țară (de exemplu, Finlanda, Olanda, Cipru). Sub această colaborare transnațională pe o perioadă de 3 ani, în cadrul proiectului nostru se va efectua o investigație experimentală în mai mult de 100 de școli, cu 2000 profesori și 20.000 de elevi din 4 țări din Europa pentru examinarea impactului SWPBS asupra climatului școlar, asupra elevilor, asupra rezultatelor învățătorilor.

Articol integral

Hărțile conceptuale – metodă de evaluare complementară

În zilele noastre, învățământul este supus unui proces dinamic de înnoire, care solicită fiecare participant să manifeste creativitate și implicarea activă în căutarea de soluții la problemele care apar, astfel încât să apară satisfacția profesională. În scopul optimizării procesului de predare- învățare-evaluare, profesorii trebuie să caute în permanență cele mai eficiente metode, strategii pentru a activiza și a mobiliza elevul, pentru a forma competențe ce îi vor aduce acestuia rezultate bune și foarte bune la diferite evaluări.

Articol integral

E-learning – învățarea eficientă prin intermediul mijloacelor electronice

Școala on-line ne-a demonstrat în ultimele luni că instruirea bazată pe calculator este o modalitate integrată organic în sistemul de predare-învățare obișnuit. Specificul acesteia constă în faptul că oferă inserții de secvențe, lecții, fragmente demonstrative prin calculator, concepute în stiluri de prezentare variate, de la materiale tip text de lecturat până la materiale de stimulare și vizualizare integrate organic în programul obișnuit de lucru al școlii.

Articol integral

Classification of the Parts of Speech According to the Criterion of Derivation

The syntactic functions of words are often determined by their place in the sentence. In the sentence We drink water, the word water is substantive and directly complementary since it is placed after the transitive verb to drink, but in the sentence We water the flowers in the evening, the word water is a verb and is predicated since it is placed after the subject we. Due to the fact that there are no specific endings to certain parts of speech as a result of poor flexion, it is often difficult to recognize the parts of speech by their form. Thus, for example, speak is verb, bleak is adjective, and leak is substantive.

Articol integral

Transcenderea disciplinarității prin „metoda” proiectelor Erasmus

Dinamica socială contemporană lansează, prin complexitatea-i de netăgăduit, solicitante provocări pe toate palierele existențiale, interferând implicit și cu domeniul educațional. Omul prezentului trebuie să facă față tuturor acestor provocări, iar școala este instituția principală de la care societatea așteaptă formarea competențelor necesare în acest sens. În consecință, se rostește din ce în ce mai des următoarea întrebare: Mai poate sistemul tradițional de învățământ să producă oameni de succes sau metodele și strategiile sale clasicizate au devenit anacronice, făcându-l  să fie ineficient, insuficient ori chiar nefuncțional?

Articol integral

Efectele pedepsei verbale sau fizice din copilărie asupra dezvoltării viitorului adult

De-a lungul anilor, în domeniul psihologiei, sociologiei, al educației și nu numai, a fost amplu dezbătut și cercetat un subiect deosebit de important, precum cel reprezentat de către efectele pedepselor (verbale, fizice, emoționale) sau al abuzurilor asupra dezvoltării copilului, respectiv adultului de „mâine”.

Articol integral

Program de consiliere psihopedagogică a părinților

Societatea de azi evoluează permanent în toate domeniile, ne solicită abilități de adaptare rapidă la situații noi, astfel că educația trebuie să se adapteze rapid și să răspundă nevoilor individuale, asigurând șanse de integrare și dezvoltare socială personală. Unul din punctele de intervenție  la nivelul educației preșcolare care pot susține acest deziderat este dezvoltarea unei relații de comunicare reală și constructivă grădiniță-familie în interesul copilului.

Articol integral

Methods and Techniques Used during English Classes for Teaching Young Students

Young children represent a particular category when studying languages. More than anything else, they are curious, and this in itself is motivating. At the same time, their span of attention or concentration is less than that of an adult. This is one of the reasons why children need frequent changes of activity: they need activities that are exciting and stimulate their curiosity, more precisely, they need to be involved in something active.

Articol integral