Valorificarea la clasă a materialelor de istorie locală

O condiție importantă pentru ca materialele de istorie locală să poată fi folosite cu succes în educarea tineretului școlar este aceea de a le cunoaște foarte bine. În acest scop, trebuie desfășurată o intensă activitate de căutare, de cercetare, care trebuie să înceapă, mai întâi, prin studierea materialelor, a studiilor deja apărute, care se refereau la istoria acelor locuri.

Articol integral

Rolul jocului liber ales în dezvoltarea copilului

Jocul liber are un rol esențial în dezvoltarea copiilor, având o contribuție la sănătatea și dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională. Prin joc, copiii își folosesc creativitatea, dexteritatea, abilitățile fizice, abilitățile cognitive și inteligența emoțională, își creează o lume a lor, în care ei controlează tot, în care exersează roluri și își depășesc fricile. Prin joc, își dezvoltă competențele, învață să colaboreze, să se integreze într-un grup, să negocieze și să-și rezolve problemele sau să-și susțină punctul de vedere.

Articol integral

Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de învățare printr-o activitate la CDP

Articolul propune o activitate de învățare pentru clasa a V-a, la Consiliere și dezvoltare personală. Competențele specifice vizate sunt 3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/ blochează învățarea și 4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei.

Articol integral

Rolul istoriei locale în procesul de predare

Importanţa elementelor de istorie locală, incluse în măsurile folosite în procesul de învăţământ, reiese din faptul că au o deosebită valoare instructiv-educativă. Este un mijloc care aduce rezultate deosebite în realizarea sarcinilor de ordin informativ şi formativ ce revin profesorilor în munca lor pentru educarea elevilor.

Articol integral

Teaching Principles and Methods in Inclusive Education – curs structurat de formare prin programul Erasmus+

Cursul structurat de formare Teaching Principles and Methods in Inclusive Education, s-a desfăşurat în perioada 04 – 10.11.2019 în Braga, Portugalia, în cadrul proiectului  „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare. Un obiectiv important al cursului se referă la înțelegerea importanței aplicării curriculei diferențiate începând cu învățământul preșcolar. Un alt obiectiv vizează identificarea unor modalități de implementare a metodelor și strategiilor însușite la curs.

Articol integral

Educația ecologică în grădiniță

Educaţia ecologică abordată încă de la nivel preşcolar are o metodologie aparte, principalul scop fiind acela al formării unui comportament ecologic adecvat şi al derulării de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător în care să fie implicaţi copiii.

Articol integral

Gândirea în perioada preşcolară şi şcolara mică

Copilul îşi dezvoltă capacităţile acestui fenomen pornind de la baza concretă, materialul senzorial- perceptiv. La vârste mici, procesele cognitive sunt stimulate de activităţi de cunoaştere, de observare a mediului şi de imitare. Pe parcursul anilor, dascălul face legătura dintre concret şi abstract prin demersuri educative ce pornesc de la baza iniţială de cunoştinţe, înnoindu-le cu elementele ce completează domeniile vizate. Cu înaintarea în vârstă, gândirea abstractă va evolua rapid, deoarece copii asimilează foarte repede iar dascălul îi ajută sa progreseze logic şi sistematic. Se urmăreşte evoluţia pas cu pas, fiindcă orice lacună aduce cu sine alta mai importantă din punct de vedere cognitiv, fiecare piesă informaţională crează legături noi şi se conectează la sistemul central al cunoştinţelor.

Articol integral

Istoria învățată prin activități extracurriculare

Activitățile extracurriculare, prin care se asigură contribuții importante la optimizarea procesului de instruire şi educare a elevilor, se concretizează în mai multe forme, şi anume: cercul de istorie cu profil interdisciplinar, muzeul şcolar de istorie, excursia, vizita, concursurile şcolare pe teme de istoria patriei, aniversările unor evenimente din viaţa unor personalităţi locale sau a unor evenimente din istoria patriei.
Aceste activităţi completează ce au învăţat elevii la istorie în clasă, folosesc, în mod util şi plăcut, timpul în afara orarului şcolar al elevilor.

Articol integral

Studiu privind timpul liber al elevilor

Modalitățile de organizare a timpului pentru elevi sunt multiple: sport, muzică, lectură, plimbări în aer liber, calculator, televizor, reviste, toate sunt surse de informare și dezvoltare, de relaxare şi descărcare a energiilor negative acumulate în timp.
Pentru ca un timp liber să fie de calitate, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții: să se desfășoare într-o perioadă suficient de mare; să ducă la satisfacția copilului, să-i creeze bucurie; să lase copilul să se manifeste liber; să-i dea copilului posibilitatea să devină sociabil; să nu fie constrâns sau obligat să facă ceea ce nu-i place; să-i sporească încrederea în sine; să-i ofere copilului libertatea de a alege, astfel încât să-și dezvolte abilitățile, aptitudinile, curiozitatea, creativitatea, imaginația; să-i înlesnească copilului posibilitatea de a-și dezvolta personalitatea unică, în continuă transformare și adaptare.

Articol integral

Familia și școala, condiții educative determinante în construirea spiritului creativ

Mediul familial reprezintă baza dezvoltării personalităţii copilului, a valorilor morale, a stabilităţii emoţionale şi a fondului cultural. Familia constituie suportul iniţial în evoluţia individului, acţionând din trei direcţii diferite: prin intermediul tatălui ca imagine a autorităţii, mama ce conferă suportul afectiv şi fraţii ce determină apariţia conceptului de rivalitate. Gradul ridicat sau mediu de educaţie reprezentativ pentru părinţi sau pentru ceilalţi membri, nivel mediu-superior din punct de vedere economic, mărimea familiei şi participarea la cursuri la nivelul preşcolar asigură condiţii propice creativităţii.

Articol integral