Bacalaureatul – adevăr sau provocare

Școala noastră actuală oferă  tinerilor foarte multe  informații,  cunoștințe, cea mai mare parte din ele  teoretice, abstracte, speculative, în loc să urmărească formarea de  competențe, care înseamna mult mai mult, cunoștințe+abilități+atitudini, adică o pregătire pentru piața muncii, societate și viață, bazată pe practică, mai important, pe dezvoltarea abilităților specifice fiecărui tânăr, pe dobândirea acelor competențe necesare obținerii unui job bine plătit sau de ce nu orientarea lor spre a putea deveni antreprenori de succes.

Articol integral

Funcțiile enunțurilor interogative în textul Sfintei Scripturi

Cărțile Sfintei Scripturi au, atât din punct de vedere spiritual, dar și lexico-gramatical, trăsături cu totul deosebite. În cuprinsul textelor biblice pot fi întâlnite unități lexicale, forme și construcții specifice, inedite, diferite de textele laice, precum și numeroase enunțuri interogative, căci întrebarea este un act de gândire reprezentativ pentru ființa umană, care se raportează într-o manieră problematizantă la sacralitate.

Articol integral

În amintirea eternă a lui Eminescu – 168 de ani de la nașterea Poetului Național

„În amintirea lui Eminescu” se constituie într-un text memorialistic selectat din celebrul volum „Oameni cari au fost”, scris de N.Iorga, personalitate remarcabilă, din familia spiritelor enciclopedice. Scrierea în mod paradoxal, a revelat „aurul sufletesc” al uriaşului om al cuvântului, într-o manieră mai transparentă decât  opera ştiinţifică „pretenţioasă“, impozantă, marcată de „sinuozitatea” argumentaţiei, de „mâlul citatelor”.

Articol integral

Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi

Nu puţine sunt situaţiile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile, un obstacol pentru bunul mers al activităţilor din clasă. O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict.

Articol integral

Prejudecăți și adevăruri despre copiii cu TSA. Exemple de bune practici pentru cadrele didactice

Exista multe prejudecăți despre tulburarea de spectru autist. În ceea ce urmează, vom discuta despre aceste prejudecăți și vom încerca să le destructurăm;  în același timp vom oferi câteva strategii simple care pot avea un impact major în calitatea vieții acestor indivizi în orice moment al vieții lor. Aceste 5 strategii includ ariile lor de interes, anticiparea a ceea ce urmează a se întâmpla, utilizarea materialelor vizuale, oferirea de timp, utilizarea limbajului simplu și clar.

Articol integral

Printre agate de meditație și sensibilitate lirică

Fiica deținutului politic Gheorghe Coman, preotul obștei timișorene (după cum aflăm din documentarul antologic  prezentat de TVR în luna martie 2017), Ana Blandiana nu poate avea decât o percepție acută, heraclită, aproape dureros de conștientă asupra timpului: clipele tăiate din veșnicie sunt predestinate devenirii luptătoare, pe fondul  coexistenței contrariilor, a unui soi de „coincidentia oppositorum” profan-sacru, tranzitoriu-peren.

Articol integral

Utilizarea calculatorului în educație

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Articol integral

Calculatorul, prieten și/sau dușman al elevului și profesorului

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie.

Articol integral