Valenţele educative ale dramatizării și jocului de rol ca metode de realizare a activităților de educare a limbajului în ciclul primar

În activitatea extrem de complexă de însuşire a cititului şi scrisului au loc procese intense de construire a unor structuri psihice, la toate nivelurile. Particularităţile acestor structuri sunt determinate de însăşi  natura şi specificul acţiunilor pedagogice.
Din multiplele modalități de activitate didactică utilizate în ciclul primar, în special în condiţiile şcolarităţii elevilor la vârsta de şase ani, o valoare aparte o are jocul. Jocul, în general, şi cele didactice şi de rol în special, angajează în activitatea de cunoaștere cele mai importante procese psihice, cele mai importante operaţii ale acestora, având, în acelaşi timp, un deosebit rol formativ şi educativ.

Articol integral

Copilăria fericită vs. copilăria nefericită

Multe se pot spune despre copilărie, că multe s-au trăit în această frumoasă etapă a vieții, cea mai îndrăgită și plină de bucurii. Pornind de la cuvintele lui Ion Creangă, „nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești,(…), parcă-mi saltă și acum inima de bucurie”, cred că fiecare dintre noi are frumosul sentiment de bucurie când se întoarce în copilărie. Aceasta este strict legată de familie, de locul natal și de cei mai fericiți ani din viață.
Ce facem când ne confruntăm cu cazuri de copii nefericiți?

Articol integral

Using Visuals in Teaching English

Using visuals in the English classes can be one of the best methods to efficient and interesting lessons, to get the attention of students, to motivate them properly, to help students memorize words better.

Articol integral

Steps in Writing an Essay

Generally speaking, writing an essay can be quite a burden for most of us. When we also have to teach students how to do it, this becomes even more difficult. Consequently, preparing beforehand these steps becomes „a must”.

Articol integral

Iarna – anotimpul bucuriei. Activități educaționale

Elevii ştiu şi simt  că  fiecare zi a anotimpului alb are  o însemnătate aparte, ne aduce bucurii sau poate… inspiraţie. Acest anotimp atât de îndrăgit de copii ne-a inspirat, astfel încât în clasa noastră, atât în cadrul activităţilor clasei, dar şi  desfăşurând activităţi extracurriculare   fiecare elev a avut ocazia  să zugrăvească, în  mod propriu imaginea iernii şi să dea o semnificaţie aparte sărbătorii Naşterii Domnului.

Articol integral

Aplicarea metodelor de evaluare inițială

Evaluarea educațională este un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra performanței elevilor pe baza informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu criteriile stabilite anterior.
Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci mijloacele de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua decizii care să sprijine în mod eficient elevii.

Articol integral

Studiu calitativ privind motivația elevilor de liceu

În accepţia cea mai largă, motivaţia reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ” (Pânișoară, 2010 apud Sillamy, 1996, p.202). O definiţie mai completă este cea oferită de Al. Roşca (1943, p.8): „Prin motivaţie înţelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobandite, conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte”.

Articol integral

Locul şi rolul limbii române în ciclul primar

Limba română constituie o disciplina de studiu centrală în procesul de învăţământ. Studiul limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline de învăţământ, însăşi viaţa şi activitatea socială viitoare. Lucian Blaga spunea: “Limba este întâiul mare poem al unui popor“.

Articol integral

Plickers: Real-Time Classroom Assessment

The main problem teachers face when evaluating students is the lack of time. Writing and correcting tests has always been a time-consuming process, that tires teachers and makes students wait, sometimes endlessly, for their results. Therefore, e-tools, such as Plickers,  that offer instant feedback without any intervention from the teacher, are always welcome.

Articol integral

A Student’s Perspective (On Erasmus Mobility Experience)

I don’t like school that much. I can even go as far as to say I could live without it. That’s right, I’m one of those “self-entitled brats” that finds school uninteresting and monotonous, but believe me when I say that’s not the sole reason for my strong dislike of it. Leaving aside all those tenuous school subjects, sitting all day in a classroom can reduce one’s excitement for learning. That’s why, when my English teacher signed me up for a school project mobility, Erasmus LIFE to be exact, that required going to Catania – Italy, I was beyond cloud nine. This wonderful experience was sure to quench my dislike for school, even if it would turn out to be short-lived.

Articol integral