Bune practici europene în promovarea educației incluzive (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Petru Rareș din Hârlău coordonează, începând cu anul 2020, un proiect de parteneriat strategic Erasmus+, având ca temă educația incluzivă. Școala noastră manifestă interes pentru  dezvoltarea unui învățământ de calitate, dar și pentru crearea unor oportunități de formare personală și profesională a cadrelor didactice în vederea desfășurării unui proces instructiv-educativ eficient, la standarde de înaltă calitate.

Articol integral

Profilul de formare al absolventului de gimnaziu din perspectiva contribuției limbii franceze la dobândirea celor opt competențe-cheie

Ultimul an de gimnaziu este pentru noi toți, elevi, părinți și profesori, un an al marilor emoții. Este anul în care elevii fac alegeri și iau decizii cu privire la profilul liceal pe care doresc să-l urmeze. Este anul în care părinții își doresc cea mai bună opțiune pentru copiii lor și le proiectează un anume parcurs școlar, în concordanță cu exigențele societății actuale. Pentru noi, profesorii, este anul în care rezultatele muncii noastre se reflectă în rezultatele copiilor. Așteptările sunt mari la finalul ciclului gimnazial, iar media obținută de elevi le va ghida mai departe drumul spre noi universuri de cunoaștere.

Articol integral

Proiectul ca metodă de predare-învățare-evaluare. Exemplu de bună practică

Proiectul educativ este o metodă activ-participativă, este un produs al imaginaţiei elevilor, care presupune transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordări interdisciplinare precum şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului.
În procesul didactic, proiectul poate fi folosit în diferite contexte şi urmărind obiective variate. Proiectul poate fi utilizat ca metodă de evaluare, dar și ca ocazie de învățare.

Articol integral

Comunicare și învățare online în învățământul preuniversitar, fără a crea dependențe

Fiecare copil este un univers căruia încercăm să-i descoperim potențialitățile și să îl ajutăm să și le dezvolte. Fiecare copil este o entitate specifică, ce merită toată iubirea, grija, priceperea și atenția noastră.
Cuvinte cheie: computer, cyberpeople, loneliness

Articol integral

Dialog interdisciplinar: de la cuvânt la imagine, sunet și unelte digitale

Interdisciplinaritatea constituie un concept care dobândeşte treptat adeziunea celor implicaţi în procesul de predare-învăţare, deoarece oferă o imagine unitară asupra cunoştinţelor/ fenomenelor studiate în cadrul diferitelor discipline. Devine astfel posibilă contextualizarea şi aplicarea acestor cunoştinţe într-o arie mai largă, asigurându-se un caracter formativ sporit învăţării. Julien Klein afirma că „interdisciplinaritatea a fost definită în diverse feluri pe parcursul acestui secol: ca o metodologie, ca un concept, un proces, un fel de a gândi,o filozofie şi o ideologie reflexivă”. Interdisciplinaritatea este o modalitate de a rezolva problemele şi de a răspunde la întrebări care nu pot fi satisfăcător rezolvate prin metode sau abordări unice.

Articol integral

Vizită virtuală la Muzeul Național al Literaturii Române

Una dintre preocupările școlii este și construirea unei legături spre educația nonformală și informală a elevilor. Astfel, elevii vor fi pregătiți pentru experiențele din viața personală, își vor îmbogăți cunoașterea, clarificându-și valorile și formându-și atitudini prin diverse tipuri de educație.

Articol integral

Outils d’évaluation en ligne

L’évaluation en ligne est possible et pratique. Plusieurs outils sont à notre disposition pour évaluer les élèves. Il faut avoir une certaine familiarité et maîtrise des technologies de l’information pour créer des quiz.

Articol integral

Învățarea prin metoda mozaicului

Utilizarea metodelor și a procedeelor de învățare a limbii și literaturii române vizează realizarea unei învățări active, centrate pe elev și pe trebuințele acestuia.
Designul lecțiilor moderne implică momente de activitate în grupuri mici, alternând cu cele individuale și frontale. Activitatea în grupuri de 4-6 elevi constituie autentice comunități de învățare, care duc la crearea unor relații pozitive între elevi, la dezvoltarea coeziunii la nivelul grupului, la obținerea unor rezultate mai bune la nivelul fiecărui individ și nu în ultimul rând la dezvoltarea abilităților de comunicare și la creșterea stimei de sine prin valorizarea la nivelul echipei.

Articol integral

Sinteză pentru activități metodice – educație fizică și sport

Pentru realizarea unei activități metodice, ar trebui să ținem cont de două aspecte, și anume profilul de formare al absolventului de gimnaziu și elementele de final din cadrul învățământului, orientarea demersului didactic către achizițiile finale ale elevului reprezentate de competențele cheie, pe baza cărora este realizat și profilul absolventului de gimnaziu.

Articol integral

Creativitatea elevilor – de la diagnoză la prognoză, de la model la acțiune. Creativitatea matematică

Fără îndoială, creativitatea este una din cele mai valoroase însușiri ale omului. A fi creativ înseamnă să creezi ceva nou, original, înseamnă să fii tot timpul cu un pas înaintea celuilalt, să creezi ieri, pentru mâine. Conținutul articolului vizează câteva aspecte cheie: Creativitatea – subiect care se regăsește astăzi în toate domeniile. Creativitatea – nevoie socială. Creativitatea – factor fundamental pentru progresul tuturor domeniilor.

Articol integral