Minds for the Third Millenium

At the beginning of the third millennium, lots of changes have taken place– changes seemingly so epochal that they may well dwarf those experienced in earlier eras. We may speak about these changes in a period dominated by the power of science and technology and the inexorability of globalization. These changes call for new educational forms and processes, enabling students to become the creators of their own lives.

Articol integral

Agresivitatea și BodyART – Robert Steinbacher

Wikipedia definește bullying ul  ca fiind un  comportament  ostil  de  excludere și  de luare în derâdere a cuiva, de  umilire, cuvântul  poate  fi   asociat  cu  termenii  intimidare, terorizare, brutalizare. Bullyingul  nu  presupune existența unui  conflict  bazat  pe  o problemă reală, ci pe  dorința  unor  persoane de a câștiga putere  și  autoritate, punând pe alții  într-o lumină  proastă. Fenomenul  poate fi  inițiat de  o  persoană sau  un  grup  de  persoane, indicând deci un  raport  de  forțe  inegal deoarece  victima  nu   dispune  de  resurse  pentru  a se apăra.

Articol integral

Notarea rezultatelor școlare

În procesul predării-învăţării, aprecierea şi notarea rezultatelor şcolare ocupă un loc deosebit de important. Aprecierea şi caracterizarea performanţelor atinse de elevi, prin intermediul notelor, se realizează ţinând cont de un anumit ciclu de procesare şi, desigur, de o dozare bazată pe prescripţiile igienei muncii didactice.

Articol integral

Proiectul, o metodă eficientă de evaluare

Procesul de învățământ se axează pe coroborarea a trei acțiuni fundamentale: predare, învățare, evaluare, derulate prin intermediul comunicării dintre profesor și elev. Evaluarea, prin care profesorul și elevul interrelaționeză în mod obiectiv, a fost definită ca „acțiune psihopedagogică complexă, bazată pe operații de măsurare și apreciere a rezultatelor activității instructiv-educative (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități intelectuale, atitudini, aptitudini, conduite ale elevilor), prin raportarea acestora la criterii prestabilite”.

Articol integral

Studiu privind impactul aplicării metodei IBSE în activitățile de științe ale naturii

Orice inovaţie educaţională aduce cu sine noutăţi care provoacă schimbări ce pot să fie drastice sau progresive. Schimbările progresive sunt cele mai eficiente şi constau în introducerea unor metode şi tehnici care aduc îmbunătăţiri procesului de educaţie. Una dintre aceste metode este metoda de predare prin investigare ştiinţifică– Inquiry-Based Science Education (IBSE).

Articol integral

Strategii didactice

Modul în care învățătorul sau profesorul reușește să aleagă, să combine și să organizeze, într-o ordine cronologică, ansamblul de metode materiale și mijloace, în vederea atingerii anumitor obiective, definește ceea ce se cheamă strategia didactică.

Articol integral

Modalități practice privind utilizarea calculatorului în predare-învățare la ciclul primar

În gândirea multor pedagogi, sociologi și oameni de cultură generalizarea utilizării tehnicilor moderne capătă un sens revoluționar, ca una din primele înnoiri ale practicii educaționale însăși R. Maheu remarca în acest sens că este „din ce în ce mai evident că problemele extinderii educației sunt practic insolubile fără o adevărată revoluție în însăși tehnologia educației… fără introducerea unor tehnici și metode noi care să sporească eficacitatea mijloacelor folosite și în special randamentul profesorilor”.

Articol integral

Evaluarea în procesul instructiv-educativ

Evaluarea este o dimensiune foarte importantă a procesului de învățământ, întrucât furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia, în ansamblul său, cât și a unor componente ale sale – mijloace, metode, forme de organizare, conținut, caracteristicile agenților implicați în desfășurarea lui etc.

Articol integral

Rolul proiectelor finanțate prin fonduri europene în sistemul educațional

Proiectele de modernizare finanțate prin fonduri europene nerambursabile, sunt imperios necesare în educație, deoarece omenirea este într-o continuă dezvoltare, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul cu zilele de azi, tehnologia fiind tot mai avansată, cererea pe piața muncii tot mai pretențioasă.

Articol integral

Apa, element constant al creației eminesciene (Studiu)

Creator pentru care poezia nu a reprezentat un exerciţiu exterior, ci un mod profund de existenţă, Mihai Eminescu a lăsat posterităţii o operă diversă, care cuprinde poezie, teatru, publicistică şi traduceri. Concepţia estetică a lui Eminescu s-a articulat pe două componente: una naţională, bazată pe retorica romantică, specifică scriitorilor de la 1848; cealaltă de sorginte cultural – europeană, inspirată din filozofia idealist kantiană şi schopenhaueriană. Lirica eminesciană are la bază mai multe teme şi motive de largă inspiraţie istorică, filozofică şi socială. Unul dintre motivele poetice intens exploatate de Eminescu şi cu sensuri profunde este cel al apei, al neptunismului. Imaginea elementului acvatic îşi are, probabil, rădăcini în lumea copilăriei de la Ipoteşti.

Articol integral