Viitorii cetățeni responsabili

În societatea actuală, supusă dinamicii accentuatelor schimbări, constituindu-se ca o adevărată micro-comunitate, școala pune micilor elevi bazele definirii conceptului de „cetăţean” şi, implicit, ale educaţiei pentru cetăţenie. Împărtășind valori și obiective comune cu societatea contemporană, școala, inițiază indivizii, încă din clasele primare, în „cetăţenia” activă și responsabilă, conjugându-și, în paralel, eforturile cu familia, comunitatea locală și societatea civilă, ca parteneri indispensabili și inspiraționali.

Acest proces asiduu și de durată inițiază „alfabetizarea civică” a elevilor, oferind oportunităţi pentru dobândirea cunoştinţelor necesare traiului într-o societate democratică, liberă și morală.

Profesorul este facilitatorul demersului pentru ca mai apoi, indivizii să fie capabili să învețe/exerseze drepturile/îndatoririle morale și cetățenești, pe durata întregii vieţi și să le transmită mai departe, generațiilor viitoare.

Curriculum-ul formal cuprinde disciplinele specifice din trunchiul comun (Educaţie civică, clasele a III-a şi a IV-a, o oră/ săptămână), dar și cele opţionale, (CDS), care vin să suplimenteze oferta de educaţie pentru formarea/ exersarea spiritului civic. Complementar, curriculum-ul nonformal, oferă ocazii suplimentare pentru exercitarea responsabilităţii şi pentru o mai bună aprodundare a drepturilor și îndatoririlor cetățeanului, printr-o gamă diversă de activităţi extracurriculare, organizate de diferite instituţii sau ONG-uri, nu neapărat în sediul școlii. Astfel mediul educațional comunitar se cristalizează în folosul societății. Curriculum-ul promovează o abordare pedagogică modernă în predarea Educaţiei civice, iar centrarea pe elev, dezvoltarea competenţelor cheie și abordarea în manieră inovativă a metodelor și strategiilor cadrelor didactice, se pot combina benefic cu activități care presupun implicarea în viaţa comunităţii.

Cadrul didactic nu trebuie să-și propună doar memorarea de informaţii transmise de manual, ci dezbaterea, studiul de caz, analiza unei situații din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor celor implicați. Orele de Educaţie (= Cultură) civică, trebuie realizate într-o manieră integrată, prin teme cross-curriculare, în climatul socio-educativ al şcolii sau în locuri dedicate temei, conducându-i pe elevi spre a reflecta asupra problemelor ridicate şi a se raporta corect la societate, în sensul integrării și cooperării cu semenii pentru găsirea soluțiilor. Educaţia civică include și manifestări din sfera educaţiei morale, politice, juridice, și inter/multi/culturale etc., iar realizarea obiectivelor inter/ transdisciplinare, depășește limitele disciplinei, pentru a contribui la dezvoltarea unei concepţii despre lume şi a unei identităţi civice în concordanță cu valorile perene ale umanităţii.

Elevii manifestă interes pentru implicare, au spirit de iniţiativă sau aderă la iniţiativele altora, sunt încântați de metodele bazate pe colaborare, pe stimularea participării, dialog, decizie și acţiune. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin intermediul experiențelor şcolare se soldează cu avantaje nete: constată că ceea ce învaţă la clasă poate fi aplicat în cadrul unei acţiuni concrete, își valorifică anumite talente, înțeleg unde pot munci mai mult, comparând rezultatele intermediare și finale.

Elevii mei doresc să continue, la nivelul clasei/şcolii/al comunităţii, activităţile de voluntariat, campaniile de informare, de protecţie a mediului, acțiunile umanitare, dar sunt și foarte nerăbdători să-și exercite participarea la mecanismele democratice – alegerea membrilor consiliilor de elevi -, sau la activităţi din timpul liber – vizite, excursii, cluburi etc.

 

prof. Anda-Mihaela Manea

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anda.manea

Articole asemănătoare