Școala incluzivă

Școala are datoria de a asigura șanse egale tuturor elevilor, oferind resursele și sprijinul necesar pentru ca elevii cu cerințe speciale să se poată integra cu succes în mediul școlar. Învățătorul/profesorul clasei are un rol esențial în educația incluzivă, fiind principalul factor de acțiune și coordonare a programului pedagogic individual pentru elevi.

A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. În această privință, cadrul didactic are următoarele responsabilități:

  • Elaborarea unui program pedagogic individualizat adaptat nevoilor fiecărui elev.
  • Îmbogățirea pregătirii cu elemente care să faciliteze includerea optimă a elevilor cu cerințe speciale în clasă și să le asigure șanse egale la instrucție și educație.
  • Manifestarea unui interes continuu pentru identificarea, evaluarea și reprogramarea periodică a conținuturilor învățării pentru fiecare elev.
  • Cooperarea cu ceilalți membri ai echipei educaționale (psihologi, logopezi, asistenți sociali), dar și cu familia elevului.

Educaţia incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie răspunsul şcolii la nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduşi elevii împreună într-o sală de clasă şi într-o comunitate, indiferent de punctele lor forte sau punctele slabe în orice domeniu, căutându-se maximizarea potenţialului tuturor.

Fiecare copil este unic, cu necesităţi diferite. Părinţii şi dascălii deopotrivă, încearcă să-i educe, astfel încât să devină, la rândul lor, adulţi fericiţi, iubitori şi eficienţi. Însă există copii marginalizaţi, defavorizaţi şi/ sau excluşi de la educaţie. Aceştia sunt cei pentru care educaţia incluzivă a devenit o şansă pentru o dezvoltare armonioasă. Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor – de limbă şi cultură diferite, din familie diferită, cu orice probleme de sănătate, cu interese şi moduri de învăţare diferite – strategii de predare-învăţare adecvate şi individualizate, fără a stigmatiza sau a separa. Includerea îmbunătăţeşte procesul de învăţare pentru toţi elevii, cu şi fără nevoi speciale.

A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv-educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Educaţia incluzivă promovează egalitatea şanselor, oferind sprijin pentru învăţare şi acestor copii, care nu reuşesc să se adapteze la exigenţele şcolii, care întâmpină dificultăţi în învăţare. Incluziunea presupune nu doar acceptarea, tolerarea copiilor cu nevoi speciale într-o clasă din învățământul de masă, ci şi adaptare la cerinţele acestor copii, cuprinderea acestora în programele educaţionale alături de copii normali, dar şi responsabilitatea de a le asigura în acelaşi timp servicii de specialitate, programe de sprijin individualizate. Înseamnă asumarea unor schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv – educative derulate în şcoală.

Dar în condiţiile actuale, într-o perioadă de transformări continue, patronate de lipsuri materiale, când numărul de copiii la clasă este încă destul de mare, când prezenţa unui profesor de sprijin care să fie alături de copilul cu ADHD reprezintă doar o dorinţă a învăţătorului/profesorului, responsabilitatea pentru educarea unui astfel de copil pentru sprijinirea familiei lui cade pe umerii profesorilor şi a psihologului din şcoală (acolo unde acesta există).

 

prof. Vasilica Ancuța

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, Poiana Teiului (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasilica.ancuta

Articole asemănătoare