Școala Gimnazială nr. 1 Mizil – Școală eTwinning

În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, am primit Certificatul de Școală eTwinning, o distincție care s-a acordat în urma unui proces de evaluare. Certificatul de Școală eTwinning înseamnă:avem o vizibilitate sporită la nivel European, facem parte din școlile eTwinning de elită.

Doamna director, profesor Nițu Luminița, a participat la conferința ”Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing”, desfășurată la Roma, 14-16 mai 2018. Activitățile din cadrul conferinței s-au desfășurat pe parcursul a 3 zile la Centro Congressi Fontana di Trevi, Piazza de la Pilotta 4-Roma, Italia. Activitățile din cadrul conferinței s-au axat pe politici de colaborare,incluziune,toleranță în cadrul realizării de studii, proiecte, cursuri online și dezvoltare pe plan european a tuturor școlilor care aleg să paricipe activ la strategia europeană de dezvoltare a sistemelor de învățământ din țările membre.

Doamna profesor învățământ primar Alexandrescu Cătălina a participat Conferința Națională eTwinning, care a avut loc la București, în perioada 7-8 decembrie 2018. Evenimentul, organizat de Institutul de Științe ale Educației (ISE), Centrul Național eTwinning România, a reunit aproximativ 120 de participanți, experți în educație, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, inspectori școlari și cadre didactice participante la eTwinning.

În cadrul conferinței au fost premiate cele mai bune proiecte eTwinning desfășurate în anul școlar 2017-2018 și școlile care au obținut titlul de „Școală eTwinning” în acest an. La nivelul județului Prahova au fost premiate trei școli, Școala Gimnazială nr.1 Mizil fiind una din cele premiate. Pe parcursul anilor școlari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, mai multe cadre didactice ale școlii noastre au participat la mai multe proiecte internaționale, de parteneriat eTwinning, ca fondatori sau ca membri, la care au obținut certificate de calitate la nivel național, dar și certificat european. La aceste proiecte au participat profesori și elevi din Franța, Belgia, Italia, Grecia, Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și Bulgaria. Partenerii au manifestat deschidere pentru a demara cât mai multe activități.

Şcoala noastră a obţinut Certificatul European de Calitate pentru rezultatele deosebite obţinute în proiectul eTwinning „Happy, joyful child”, inițiat de prof. înv. primar Alexandrescu Cătălina în colaborare cu o grădiniță din Polonia, iar ca parteneri în proiect au fost profesori din mai multe țări. Calitatea activităților desfășurate a fost recunoscută la cel mai înalt nivel european. Colaborarea între fondatorii proiectelor a fost una foarte bună. S-au desfășurat două proiecte eTwinning propuse de de Sylwia Świerczek, Poland, Będzin și Alexandrescu Cătălina, România, Mizil. La ambele proiecte am obținut Certificat național de calitate, atât pentru activitatea cadrului didactic cât și pentru implicarea elevilor în aceste proiecte.

eTwinning oferă oportunități de cooperare a cadrelor didactice, în egală măsură între şcoli din diferite ţări, dar şi între profesori din aceeaşi şcoală.

La proiectul “Healty, joyful child” doamnele Alexandrescu Cătălina și Dobre Ionela au colaborat în cadrul aceluiași proiect, fiecare obținând Certificatul de calitate. În cadrul ședințelor cu părinții și consiliilor profesorale, au avut loc diseminari ale proiectelor propuse. Întotdeauna am avut sprijinul părinților în realizarea unor activități din cadrul proiectelor.

Proiectele eTwinning au o mulțime de beneficii pentru elevi.

Ei descoperă multe lucruri noi, învață să coopereze, au posibilitatea de a comunica într-o altă limbă cu copii din alte țări. În fiecare an școlar, echipa școlii noastre se mărește. Cadrele didactice își doresc cât mai multe parteneriate pe plan european. Instituţia în care activez va putea sǎ contribuie la ameliorarea calitǎţii şi va întǎri dimensiunea europeanǎ a învǎţǎmântului şcolar.

prof. Cătălina Alexandrescu

Școala Gimnazială Nr.1 Mizil (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/catalina.alexandrescu

Articole asemănătoare