Rolul și eficiența activităților extrașcolare

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber.

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor. Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, preocuparea intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. Perioada de pregătirii a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, impulsionează în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, să știe că și datorită lui serbarea a avut succes.

Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita serbării, contactul cu publicul trezește în sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot ce are mai bun. E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii.

Întregul lanț de activități desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie la formarea și educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. Punerea în scenă a serbărilor aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă.

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. Excursia este cea care îl relaxează pe elev, îi prilejuiește însușirea unor experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare, fie de mică sau de mare anvergură, trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i descurajeze pe dascăli în organizarea unor astfel de activități extrașcolare.

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs. În stimularea creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu cărți interesante și pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură. Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform naturii sale. P

articiparea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul. Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos.

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune clasa de elevi.

Bibliografie
1) Cernea, M., Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ în înv. primar, Ed. Discipol, București;
2) Crăciunescu, N., Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii cilului primar, Ed. Discipol, București;
3) Jinga, I; Istrate, E, (1998), Manual de pedagogie, Ed. All, București.

 

prof. Tatiana Silveșan

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Beclean (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/tatiana.silvesan

Articole asemănătoare