Rolul cadrului didactic și necesitatea abordării diferențiate în rândul elevilor

Cadrele didactice au un rol deosebit în traiectoria educațională a oricărui elev, precum și în traiectoria profesională. De asemenea, profesorii sunt foarte importanți și în drumul integrării socio-profesionale a elevilor cu C.E.S. Pentru reușita unui elev. este foarte important ca profesorul să creadă în acesta, să îl inspire, să îl motiveze să învețe, să îi stârnească elevului dorința de descoperire, explorare, cunoaștere.

Așa și în cazul unui elev cu cerințe educaționale speciale, putem spune mai ales în cazul unui astfel de elev că atitudinea dascălului este foarte importantă, deoarece în cazul acesta copilul are chiar mai multă nevoie de susținere și atenție din partea îndrumătorului său, precum și de răbdare și pozitivitate din partea acestuia.

”Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit ”adevăr”.” Dan Rather

În broșura ”Direcții, intervenții și inovații în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale” (2015) și în lucrarea ”Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale” găsim câteva idei de bază după care cadrele didactice care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale, și nu numai ar putea să se ghideze în realizarea activităților, ținând cont bineînțeles de particularitățile fiecărui elev.

Astfel că, în activitatea didactică este important să se țină cont de următoarele aspecte:

1. Atitudinea cadrelor didactice și adaptarea acestora la nivelul şi stilul de învăţare al clasei este esențial, pentru toți elevii și în special pentru elevii cu C.E.S. O atitudine pozitivă, caldă, încurajatoare din partea cadrului didactic va crea o legătură între acesta și copil. O astfel de atitudine va avea efecte pozitive asupra calității procesului instructiv-educativ.

2. Diferențierea activităților, este foarte importantă în activitatea instructiv-educativă. Diferențierea în activitatea didactică trebuie foarte atent realizată, în funcție de potențialul fiecărui copil.

3. Activitățile desfășurate cu copiii cu CES trebuie realizate conform nivelului acestora. Copiii nu trebuie să fie nici substimulați, dar nici suprasolicitați, deoarece niciuna dintre abordări nu va fi productivă pe termen lung. Sarcinile subsolicitante nu îl vor ajuta pe copil să evolueze, fiind posibil chiar să îi creeze copilului dezinteres față de învățătură, iar cele suprasolicitante îi vor crea copilului sentimente de neputință, îl vor descuraja și vor contribui la scăderea stimei de sine și încrederii în propriile capacități.

4. Activitățile diferențiate nu ar trebui să fie utilizate doar pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, ci ar trebui să fie adaptate tuturor elevilor, chiar si celor cu posibilități deosebite, deoarece fiecare copil are propriul ritm și propriile aptitudini, pasiuni și înclinații.

5. Instrumentele de lucru, metodele, strategiile folosite trebuie să fie atent selecționate în vederea stimulării la cel mai înalt grad al capacităților intelectuale ale elevilor, care să mențină dorința și setea de cunoaștere și învățătură.

6. În cadrul desfășurării lecțiilor, activitățile frontale trebuie alternate cu cele individuale. Este foarte indicat ca acestea să includă toți elevii clasei, pentru antrenarea și stimularea tuturor.

7. Temele de lucru pentru acasă trebuie și ele adaptate potențialului elevilor, mai ales în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale. Acestea trebuie atent evaluate și raportate potențialului elevului; iar un aspect care nu trebuie deloc neglijat, pentru toți elevii, este volumul de muncă, este recomandat și de dorit a se evita încărcarea elevilor cu multe teme pentru casă.

8. Realizarea de activități extrașcolare, care să includă elevi din toate categoriile.

9. În încheierea activităților copiii trebuie apreciați, feedbackul oferit este un moment deosebit și mult așteptat de către elevi, chiar dacă nu îl cer copiii au nevoie de apreciere, valorizare și validare, iar prin feedback noi le satisfacem această nevoie emoțională.

10. Gestionarea și prevenirea conflictelor este un rol important care revine cadrului didactic. Profesorul este uneori și un liant chiar și între elevi, o punte de legătură mai ales între elevii care se află în categorii diferite. Nu de multe ori, copiii cu cerințe educaționale sunt etichetați de către ceilalți elevi, iar gestionarea acestor situații îi revine măiestriei cadrului didactic de a rezolva astfel conflictele și de a le preveni. De aceea este foarte importantă informarea și sensibilizarea comunității cu privire la acceptarea și integrarea socială a copiilor aflați în grupuri vulnerabile.

11. Menținerea legăturii dintre profesori și familiile elevilor. Cu cât școala/profesorul are o legătură mai strânsă cu familia elevului, cu atât randamentul școlar este mai bun și crește eficiența în învățare. De aceea în ultimii ani se pune un accent deosebit pe contractele de parteneriat dintre familie și școală.

După cum bine știm, s-a vorbit și încă se mai vorbește că atitudinea pe care o afișează emițătorul influențează modul de reacționare al receptorului, lucru la fel de valabil și în cadrul procesului instructiv-educativ, dintre profesor și elevi. Profesorii trebuie să conștientizeze în primul rând că este foarte important la început să creeze cu elevii o legătură pozitivă cu aceștia, bazată pe respect și înțelegere. Este esențial ca dascălul să aibă o atitudine caldă și nu ostilă, rece sau rigidă, deoarece doar prin înțelegere și dăruire elevilor li se va dezvolta interesul și setea de cunoaștere și explorare.

În încheiere, pot sublinia faptul că șansele de reușită cresc cu cât aceste aspecte se realizează din clasele mici, sau chiar și de la grădiniță, atunci când se pun bazele întregului parcurs educațional, astfel succesul școlar va fii mult mai mare și mai promițător.

Resurse bibliografice
1. CJRAE Neamț (2015), Directii, interventii in abordarea copiilorcu cerinte educationale speciale, Ed. I, Piatra Neamț
2. Foca, E., Bejean, A., Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale, Univ. Universitatea de stat „Alecu Russo” Republica Moldova
3. Popescu, D., Profesorii in citate, aforisme, maxime – accesat pe 02.04.2021 la: www.diane.ro/2012/09/profesori-citate-aforisme.html

 

prof. Cristina Glonț

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Băbeni (Valcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.glont

Articole asemănătoare