Proiectul eTwinning Creativity and Innovation

Creativitatea elevilor depinde de mai mulți factori: educația, nivelul dezvoltării fizice și cognitive ale fiecăruia și nu în ultimul rând de experiența lor. Ar fi bine ca fiecare dascăl să-și accepte elevii așa cum sunt, dar să le creeze în același timp atmosfera propice pentru a-și exprima personalitatea și originalitatea. Școala reprezintă principalul factor care poate contribui decisive la valorificarea creativității potențiale ale elevilor, la stimularea inclinațiilor lor creative si la educarea creativității. Manifestările creative, mai mult sau mai puțin relevante, existente înaintea intrării copilului în vasta experiență a școlarității, sunt dirijate și valorificate într-o anumită măsură în familie și în grădiniță, urmând ca în școală să se accentueze procesul de depistare, stimulare și formare a aptitudinilor creatoare la elevi.

O modalitate eficientă de a facilita creativitatea elevilor sunt proiectele de anvergură internațională.  Proiectul eTwinning „Creativity and Innovation’’, care, pe lângă contribuția adusă la dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză și a competenței digitale, prin utilizare creative, conștientă și critică a noilor tehnologii, are un impact pozitiv asupra creării unui mediu școlar prietenos și protector. Participarea elevilor la proiectele eTwinning a devenit un obicei in clasa noastră. Aceste proiecte îi învață pe elevi să învețe, dezvoltându-le inițiativa, perseverența, implicarea, gândirea critică, îi pune în situația de a-și organiza propria învățare, inclusive managementul timpului și al informației, conștientizând nevoile de învățare și identificând oportunitățile pe care le au prin colaborarea cu alti elevi din școlile partenere din strainatate, cu care atât elevii ,cât și profesorii pot face schimburi de bune practice.

Ideea generală a proiectului a plecat de la încercarea de a descoperi și pune în practică tot mai multe metode de dezvoltare a gândirii critice. În cadrul proiectului sunt implicate scoli din Turcia, Italia, Soania, Polonia, Lituania, Grecia. Cu toate că elevii au vârste diferite, activitățile propuse sunt adaptate la nivelul de studiu și nivelul de dezvoltare psiho-intelectuala a elevilor.

Scopul proiectului este acela de a pune in valoare cei patru „C”, Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem, Communication, Collaboration.

Învățarea activă a disciplinelor  STEM/ STEAM, stimulează inovaţia, imaginaţia și creativitatea elevilor. Implicarea în proiectele interdisciplinare permite elevilor să gândească creativ și liber și să facă legături între diferite discipline. Participarea la activităţile STEM/ STEAM, îi pregătește mult mai bine pentru a face faţă provocărilor apărute în viața de zi cu zi. Elevii sunt încurajaţi să experimenteze cu obiecte din viaţa reală, să proiecteze și să reproiecteze produse noi.

Implicarea în acest proiect eTwinning oferă oportunităţi pentru înţelegerea culturală, elemente de cetăţenie, dezvoltarea limbajului, artă și abilități practice, tehnologie și educaţie socială, toate acestea într-un context al educaţiei internaţionale. Schimburile de materiale și de conţinuturi create de elevi sunt esenţiale pentru acest proiect care oferă oportunităţi de a dezvolta mai multe abilităţi vizate de curriculum, inclusiv aptitudinile sociale, încrederea în sine, lucru în echipă și învăţarea independent. Toate activitatile se vor desfășura în paralel, astfel încât la finalizarea timpului de lucru se va putea realiza o broșură intitulată „C.I.”.

 

prof. Rita Gabriela Murgilă

Liceul Teoretic David Voniga, Giroc (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/rita.murgila

Articole asemănătoare