Competențe personale de argumentare în rezolvarea conflictelor

Conflictul şi comunicarea sunt într-o relaţie de interdependenţă, acolo unde se iveşte un conflict, cu siguranţă va exista şi comunicare. Comunicarea are un rol dual în ceea ce priveşte managementul conflictelor, ca sursă de conflicte şi ca formă de prevenire, evitare, gestionare, diminuare ori rezolvare a conflictelor, ce presupun abilităţi de comunicare.

Articol integral

Povestea numărului pi

„În prezent, orice şcolar calculează lungimea unei circumferinţe după diametrul ei, într-un mod mai exact decât cel mai înţelept preot din străvechea ţară a piramidelor sau cel mai iscusit arhitect al măreţei Rome“[1]… fără să bănuiască, însă, că în calculele lor se strecoară un număr care a adus multă nelinişte în rândul celor mai mari matematicieni ai lumii de-a lungul mileniilor.

Articol integral

Efecte ale metodelor și tehnicilor interactive utilizate în activitățile didactice

Inovaṭia didacticǎ a adus ȋn atenṭia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi, necesare ȋn procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, ȋn acelaşi timp, este o manierǎ de organizare oarecum similarǎ cu interdisciplinaritatea, ȋn sensul cǎ obiectivele ȋnvǎṭǎrii au ca referinṭǎ nu o categorie de activitate, ci o tematicǎ unitarǎ, comunǎ mai multor categorii de activitǎṭi.

Articol integral

Activitatea de prevenție a abandonului școlar

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie și continuă în grădiniță și în școală prin intermediul cadrelor didactice. Părerea mea este că se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu elevii poate constitui un mijloc de prevenire a  abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.

Articol integral

Evaluarea în învățământul preșcolar

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice.

Articol integral

Teoria inteligenţelor multiple aplicată în învăţământul preşcolar prin metoda proiectelor

„Orice individ îşi poate dezvolta o inteligenţă dacă este bine motivat, dacă trăieşte într-o cultură care preţuieşte acea inteligenţă şi dacă există resurse umane şi artefacte  pe care le poate folosi.” Prin metoda proiectelor se poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a trăi succesul şi de a fi motivat.

Articol integral

Aspecte psihosociologice ale inadaptării școlare

Termenul de inadaptare şcolară se ĩntâlneşte ĩn literatura de specialitate asociat fenomenului rămânerii ĩn urmă la ĩnvăţătură. Un rol important ĩn apariţia fenomenului de inadaptare şcolară ĩl joacă relaţiile interpersonale din grupul primar, clasa din care elevul face parte.

Articol integral