Guiding Concepts in EFL/ ESL Writing Teaching

Irrespective of what career you decide to pursue, your ability to communicate clearly and effectively will bear a direct impact on your success. Within a classroom environment, your teacher or assessor often evaluate your command of a subject by the papers and examinations you write. Prospective employers make judgments about your qualifications and resolve whether to ask you for an interview on the grounds of your job application letter and résumé.

Articol integral

Rezolvarea problemelor de matematică

Misiunea distinctă a profesorului este să promoveze învăţarea, o sarcină complexă în ea însăşi. În formarea priceperilor şi deprinderilor intervine cunoaşterea metodelor generale precum ar fi analiza, sinteza, metoda reducerii la absurd etc., valabile în toate ramurile matematicii şcolare, precum şi a metodelor specifice capitolului studiat. În matematică, prin metodă înţelegem calea care trebuie urmată în vederea rezolvării unei probleme.

Articol integral

Jocul didactic matematic – mijloc de cultivare a creativității elevilor din ciclul primar

Copilăria se caracterizează prin joc. Ceea ce pentru adult este munca, activitatea de bază pentru un copil este jocul. Jucându-se, copilul descoperă și cunoaște lumea înconjurătoare. Dacă la vârsta preșcolară jocul reprezintă activitatea principală a copilului, la vârsta școlară mică jocul didactic este o formă accesibilă și plăcută de învățare activă, participativă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea elevilor.

Articol integral

Implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale în activităţile matematice

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă este percepută diferit în societatea noastră, unii oameni(ce e drept tot mai puţini) au anumite reticenţe şi concepţii greşite despre ei. Ei au nevoie de socializare şi colaborare cu alţi copii în vederea integrării sociale ulterioare a lor, prin participarea la activităţi comune putem diminua izolarea lor, face să dispară tendinţele de agresivitate.

Articol integral

Părinții – aliați ai mediului școlar

Lupta împotriva eșecului școlar a constituit și constituie o preocupare majoră a părinților, cu atât mai mult cu cât reușita elevului depinde, în mare măsură, de motivație. Spectrul abandonului școlar frământă familiile și cadrele didactice deopotrivă, conștiente fiind că provocarea majoră în combaterea acestuia o reprezintă susținerea motivației elevului. Dincolo de mediul familial și școlar, copilul-elev este cufundat într-o viață a comunității în care trăiește și care va influența în egală măsură aplecarea către frecventarea (sau nu) a mediului școlar.

Articol integral

Curriculum extins: „Probleme de numărare la gimnaziu”

Tema „Probleme de numărare” reprezintă o extindere a programei analitice obligatorii de matematică şi parcurgerea ei este necesară pentru pregătirea temeinică a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade. O categorie aparte de probleme este formată din problemele de numărare care apar destul de des ca subiecte de olimpiadă, concursuri. Acestea sunt probleme de aritmetică puțin mai dificile, iar pentru rezolvarea lor elevul are nevoie de solide cunoştinţe teoretice pe baza cărora să-şi dezvolte capacităţile şi deprinderile necesare.

Articol integral

Raport de cercetare comparativă privind satisfacţia în muncă a profesorilor din ciclul primar

Cea mai mare parte a vieţii noastre este dedicată muncii şi, din acest motiv, satisfacţia în muncă constituie un aspect deosebit de important atât pentru viaţa noastră personală, cât şi pentru organizaţia în care este desfăşurată munca.
Factorii care pot determina satisfacţia în muncă sunt multipli, iar dintre aceştia se pot număra remuneraţia cu toate formele sale, relaţiile interpersonale şi lucrul în echipă, condiţiile de lucru, promovările sau posibilităţile de evoluţie profesională, comunicarea în interiorul organizaţiei etc.

Articol integral

Cercurile de lectură – lectură și interpretare

Wolfgang Iser afirma, în lucrarea ”The Range of Interpretation”, cǎ „Interpretarea este un act de traducere, iar execuṭia ei depinde de subiectul/ conṭinutul (subject matter) de interpretat ṣi contextul în care activitatea are loc. În consecinṭǎ, existǎ numai variabile ale interpretǎrii, concepute ca repetǎri ale translabilitǎṭii ṣi nu existǎ niciodatǎ ceva precum Interpretarea.”

Articol integral