Minți și mâini creative. Proiect de opțional cu elemente Reggio Emilia

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi imaginaţia acestuia. Mediu natural oferă o varietate de stimulări senzoriale, precum sunetele naturii, mirosurile, texturile și culorile. Aceste experiențe senzoriale joacă un rol crucial în dezvoltarea abilităților cognitive și perceptuale ale copiilor.

„Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te cheamă, ea îţi procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această mare carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija pentru celelalte cărţi în care se cuprind numai strofe din cântarea întreagă ce stă înaintea ta”. – Ion Simionescu

Acest opțional îşi propune să înlesnească şi să aprofundeze înţelegerea şi cunoaşterea naturii prin participarea activă şi conştientă a preșcolarilor la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale în funcţie de experienţa lor de viaţă, de nevoile reale de cunoaştere.

Obiectivele acestui opţional vizează dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii mediului înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici şi formarea unor atitudini pozitive prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.

Activităţile de învăţare propuse sunt orientate spre observarea şi explorarea directă a mediului înconjurător (colţul viu al grupei, în grădina grădiniței, excursii şi drumeţii ).

„Mâini și minți creative” urmăreşte observarea unor fenomene ale naturii din diferite anotimpuri în timpul producerii acestora în mod natural, iar preșcolarii le pot percepe mai uşor, pot realiza asemănări şi deosebiri între ele, îşi pot exprima propriile opinii.

Natura oferă oportunități uimitoare pentru explorare și învățare. Copiii pot descoperi diferite tipuri de plante, animale, pietre, sol și multe altele. Acest tip de experiență directă în natură îi învață despre interconexiunea lumii și dezvoltă o curiozitate naturală. Prin excursii şi drumeţii în cadrul naturii, copiii pot observa mai uşor activităţile economice care dăunează mediului şi influentează negativ sănătatea omului. Pot să-şi formeze o atitudine pozitivă de respectare şi protejare a mediului în care trăiesc.

Toate activităţile care se vor desfăşura în cadrul acestui opţional au rolul de a dezvolta la preșcolari o atitudine de responsabilitate faţă de mediu, de a stimula dorinţa de a cunoaşte mai multe despre planeta pe care trăiesc, despre Univers. Natura are un efect calmant și relaxant asupra copiilor. Timpul petrecut în mediul natural poate reduce stresul și anxietatea, contribuind la un echilibru emoțional sănătos.

Dimensiuni ale dezvoltării de comportamente

A. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare

A. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării Utilizarea mâinilor și degetelor pentru realizarea de activități variate
Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat
Se orientează în spațiu pe baza simțurilor

B Conceptul de sine

B Autocontrol și expresivitate emoțională Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă

C Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

C Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor
(persistență în activități)

C Activare și manifestare a potențialului creativ Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
Manifestă creativitate în activități diverse
Demonstrează creativitate prin activități artistic-o plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri

D Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

D Mesaje orale în diverse situații de comunicare
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)

E Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat

E Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

E Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
Construiește noi experiențe pornind de la experiențe trecute
Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii – problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupului de colegi
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător
Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

Valori și atitudini

 • Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 • Educarea sentimentului de apreciere pentru munca de creaţie;
 • Educarea simţului estetic, stimularea imaginaţiei creatoare;
 • Trezirea conştiinţei şi a valorii de sine;
 • Dezvoltarea simțului practic.

Strategii didactice

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, observaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiul, jocul, dramatizarea, explozia stelară, posterul, piramida, ciorchinele, desen, pictură, modelaj,  turul galeriei, problematizarea, experimentul, artă tranzientă, povestirea educatoarei
MIJLOACE DIDACTICE: bureți, pensulă, tacâmuri, farfurii, boluri, sticle, borcane, acuarele, tavă, mălai, făină, boabe de fasole, porumb, nasturi cifre și litere din lemn, sticle, jucării de nisip, mănuși, linguri, ghivece, dopuri, lupe, laptop, cărți, microscop

Evaluare

 • Portofoliul individual al copilului;
 • Expoziție cu lucrările copiilor;
 • Fotografii;
 • Fișă de evaluare

Unități de învățare

 • Frunze
 • Crengi
 • Flori
 • Pietre
 • Nisip
 • Pământ
 • Apă

Conținuturi

Activități de explorare a mediului, activități de identificarea solului și a plantelor, realizarea unor jocuri diversificate, confecționarea de litere și cifre din diverse materiale, unități de măsură, aspecte privind măsurarea prin instrumente nestandardizate, activități de dezvoltare motrică, activități de dezvoltare senzorială, discuții pe baza diverselor teme, confecționarea unui instrument pentru a observa diverse plante, activități de sortare a diverselor materiale, experimente.

Bibliografie

*** „Curriculum pentru educația timpurie” (2019)
Albulescu, I., Catalano, H., (coord.) (2019), Sinteze de pedagogie învățământului preșcolar, Ed. DPH;
Albulescu, I., Catalano, H., (coord.) (2019), Sinteze de pedagogie învățământului primar, Ed. DPH;
Anghel, D., (2014) Educația outdoor : o necesitate sau o provocare pentru actualul sistem de învățământ? , ,,Tribuna învățământului”, Cluj –Napoca;
Bilton, H. (2010). Outdoor learning in the early years: Management and innovation (3rd ed). Abingdon, UK: Routledge.
Breben,S., Gongea,E., Ruiu,G., Fulga,M.,(2002) Metode interactive de grup, Ed. ARVES;
Life Long Learning Program (2012-2013) Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele
Manualul de educaţie outdoor (2013) Comenius regio partnership eco- edu beyond rhetoric project, traducere, Ed.  Universitatea Transilvania, Braşov;
Piaget, Jean, Inhelder, Barbel,(1968) Psihologia copilului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;
Schaffer, H. R., (2010), Introducere in psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj-Napoca;
Senge, P., McCabe, C. N., Lucas, T., Smith, B., Kleiner, A. (2016) Școli care învață- A cincea disciplină aplicată în educație,  Editura Trei, București
Shapiro, L. E.( 2016) , Inteligența emoțională a copiilor, Polirom, Iași;
Stan, C.,(2001) Teoria educației- Actualitate și perspective, Ed. Presa Universitară Cluj-Napoca;
Stan, L., (2014), Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Ed. Polirom, Iași;
Williams-Siegfredsen, J. (2005). The Competent Child: Developing Children’s Skills and Confidence Using The Outdoor Environment: A Danish Perspective. British Educational Research Association Annual Conference. University of Glamorgan.
World Health Organisation. (2023, Aprilie). Nurturing care for early childhood development A global framework for action and results. Preluat de pe www.who.int: www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework-first-draft.pdf.

 

prof. Andra Claudia Matean

Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/andra.matean

Articole asemănătoare